< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАПІВФАБРИКАТІВ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ (Клас 2: рахунки №25-28; Клас 9: рахунок Ле90)

Нормативні джерела

 • 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” №108 від 08.02.1995 р.
 • 2. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” №265/95-ВР від 06 липня 1995 р.; №1776 від 01.06.2000 р.
 • 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” №1336 від 23 серпня 2000 р. із змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №45 від 24 січня 2001 р.
 • 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” №246 від 20 жовтня 1999 р.
 • 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” №318 від 31 грудня 1999 р.
 • 6. Наказ державної податкової адміністрації України “Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, про порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, про реєстрацію, пломбування та використання реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)” №614 від 01 грудня 2000 р.
 • 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про терміни переведення підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формах з використанням реєстраторів розрахункових операцій” №121 від 7 лютого 2001 р.
 • 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження вимог відносно реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер використання” №199 від 18 лютого 2002 р.
 • 9. Наказ Державно30ЗО травня 1997 р. “Про використання Книги обліку продажу (придбання) товарів (робіт, послуг) та затвердження форми Реєстру одержаних та виданих податкових накладних” №244 від 30.06.2005 р.

Готова продукція, напівфабрикати, товари, оцінка, облік (Клас 2, рах. №25-28)

Визначення поняття “готова продукція"

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Операції, які проходить готова продукція на промисловому підприємстві

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз “Готова продукція”, цей вид продукції називають “виконані роботи та послуги”.

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції і виконаних робіт та послуг.

Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

 • а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади або в експедицію;
 • б) зберігання продукції на складах підприємства;
 • в) відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;
 • г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;
 • г) реалізація продукції (рис. 7.1).

Напівфабрикати – це продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва ї потребує доопрацювання або укомплектування. На рахунку №25 “Напівфабрикати” можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: у м'ясо-молочній промисловості пельмені, котлети, вареники; у чорній металургії чавун передільний; у гумовій промисловості клей; у пивоварній промисловості солод.

На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки обліковуються на рахунку № 23 “Виробництво” (відповідному субрахунку).

За дебетом рахунку №25 “Напівфабрикати” відображаються надходження (створення) напівфабрикатів (в кінці звітного періоду (місяця, кварталу, року) – це дебетове сальдо на рахунку № 23 "Виробництво", за кредитом – вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, виходячи з потреб підприємства.

Готова продукція і напівфабрикати оформлюються здавальними накладними і передаються на склад. На невеликих підприємствах готова продукція і напівфабрикати прямо з виробництва, проминувши склад, відвантажуються покупцям. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

Взаємозв'язок між виробництвом, залишками і реалізацією готової продукції і напівфабрикатів

Рис. 7.1. Взаємозв'язок між виробництвом, залишками і реалізацією готової продукції і напівфабрикатів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >