< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рух первинних документів з обліку готової продукції

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами на Картках або в Книгах складського обліку. В Картці або Книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В Картках або Книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки. Рух первинних документів з обліку готової продукції наведено на рисунку 7.2. Аналогічно ведеться облік і рух напівфабрикатів.

На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках, складається Відомість випуску продукції. Оцінка у звітному періоді може здійснюватися за виробничою собівартістю і за методом оцінки вибуття запасів при реалізації з деяким відхиленням від виробничої собівартості. Наприкінці місяця обов'язковою умовою є облік готової продукції за виробничою собівартістю (визначається за даними аналітичного обліку витрат на виробництво).

Рух первинних документів з обліку готової продукції

Рис.7.2. Рух первинних документів з обліку готової продукції

Таблиця 7.1

Визначення суми відхилень виробничої собівартості готової продукції від її вартості за методом оцінки вибуття запасів

Сума відхилень виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за методом оцінки вибуття запасів (при списанні з рахунку №26 “Готова продукція”) визначається як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за методом оцінки вибуття запасів. Рівень (відсоток) відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за методом оцінки вибуття запасів на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за методом оцінки вибуття запасів. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за методом оцінки вибуття запасів, що відноситься до реалізованої продукції, відображається записом:

Дебет рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції (рах. № 20 “Виробничі запаси”, 90 “Собівартість реалізації•” та ін.).

Кредит рахунку № 26 “Готова продукція”.

Зі складу до бухгалтерії передаються прибуткові та витратні документи за реєстром під розписку бухгалтеру.

Призначення та облік на рах. №26

Для синтетичного обліку готової продукції та узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства призначено рахунок № 26 “Готова продукція”. За дебетом рахунку № 26 “Готова продукція” відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.

За кредитом рахунка № 26 “Готова продукція” відображається вибуття готової продукції підприємства внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методом оцінки вибуття запасів (П(С)БО 9 “Запаси”, методи: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (Fifo).

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Залишок є тільки дебетом і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду.

Якщо готова продукція даного виробництва повністю спрямовується для використання на самому підприємстві, то на рахунку №26 “Готова продукція” вона може не оприбутковуватися, а враховуватися на субрахунку №201 “Сировина і матеріали” або інших залежно від призначення цієї продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >