< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення терміна "дивіденди", їх нарахування

Нарахування дивідендів. Дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою на користь власників корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини його прибутку.

До дивідендів не належать виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, паїв, раніше емітованих юридичною особою.

З набранням чинності новою редакцією Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” надано право підприємству-емітенту нараховувати и виплачувати дивіденди незалежно від того, була його діяльність протягом звітного періоду (рік, квартал) прибутковою чи ні, за наявності інших власних джерел для виплати дивідендів (пп. 7.8.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями), а згідно зі змінами, внесеними Законом України №349-IV від 24.12.2002 р., також від того, чи є наявним прибуток, розрахований за правилами податкового обліку, чи ні.

Приватні підприємства, засновані на власності однієї фізичної особи, яка сама вирішує (з урахуванням Положень статуту підприємства), скільки дивідендів їй отримати, і яку частину прибутку залишити на розвиток. Це рішення приймає сам власник підприємства.

Дочірні підприємства можна умовно поділити на два види:

  • 1) належать одній юридичній особі – порядок нарахування й виплати дивідендів у них аналогічний приватним підприємствам;
  • 2) створені у вигляді акціонерних підприємств, контрольним пакетом акцій яких володіє холдингова компанія (Указ Президента України “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації” № 224/94 від 11.05.1994 р.), у інвестиційному капіталі розрізняють засновників і учасників, які придбали інвестиційні сертифікати. Засновники отримують дивіденди на кожну акцію в розмірі, який дорівнює розміру дивідендів на один інвестиційний сертифікат.

Дивіденди – це розподіл та виплата прибутку власникам корпоративних прав. Остаточний прибуток підприємства, як правило, визначають тільки за даними річної фінансової звітності.

Дивіденди (п. 1.9 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.97 р.) – це платіж, який здійснюється юридичною особою- емітентом корпоративних прав або інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента за правилами бухгалтерського обліку.

Практично всі міжнародні договори називають дивідендами дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, що підлягає такому ж оподаткуванню, як доходи від акцій відповідно до законодавства держави, резидент якої – компанія, яка розподіляє прибуток.

Джерелом нарахування дивідендів є прибуток, що лишився в розпорядженні підприємства після оподаткування, або інших, передбачених установчими документами джерел, до яких відноситься, в першу чергу, рахунок №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Сума дивідендів визначається як результат від множення маси дивіденду на частку державного майна, переданого (внесеного) до Статутного капіталу, тобто внесений Статутний капітал.

Якщо акціонерне підприємство засноване на загальнодержавній власності, то дивіденди вносяться до Держбюджету України, а дивіденди підприємств, заснованих на власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальній власності), – до бюджетів місцевого самоврядування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >