< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ощадні сертифікати: випуск, оподаткування, облік (Клас 3, рах. №35)

Суть ощадних сертифікатів та право власника сертифіката

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” №1202-12 від 18.06.91 р. ощадні сертифікати – це письмове свідоцтво кредитної установи (банку) про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання по закінченні встановленого терміну депозиту і відсотків по ньому.

Ощадні сертифікати видаються Банком під визначений договором відсоток на визначений термін або за вимогою.

При придбанні ощадного сертифіката власник одержує право на:

 • – дохід від погашення сертифіката за надання коштів банку;
 • – повернення вкладених коштів після закінчення терміну позики;
 • – дострокове повернення вкладених грошових коштів, якщо це обумовлено при видачі сертифіката;
 • – передачу сертифіката іншій особі, якщо сертифікат виданий на пред'явника.

Іменні сертифікати, їх особливість

Видаються ощадні сертифікати як іменні, так І на

пред'явника. Іменні сертифікати оберненню не підлягають, а їх продаж (відчуження іншим способом) є недійсним. За умови, якщо держатель сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за терміновим сертифікатом раніше зумовленого терміну, йому сплачується зменшений відсоток, рівень якого визначається на договірній основі при внесенні депозиту.

Ощадні сертифікати містять такі реквізити:

 • – найменування цінного папера – “сертифікат";
 • – найменування кредитної установи, що випустила сертифікат, її місцезнаходження;
 • – порядковий номер;
 • – дату випуску;
 • – суму депозиту;
 • – термін вилучення вкладу (для термінових сертифікатів);
 • – найменування власника (для іменних сертифікатів), який вніс депозит і є держателем сертифіката;
 • – підпис керівника Банку або іншої вповноваженої особи.

Ощадні сертифікати банку призначені для зберігання грошових коштів населення, можуть вільно продаватися і прийматися до оплати. Сертифікат іменний за бажанням власника може бути обмінений на сертифікат “на пред'явника”. Якщо власник сертифіката достроково пред'явить його до оплати ощадному Банку, йому сплачуються номінальна вартість сертифіката і нараховані за зменшеною ставкою відсотки за фактичну кількість повних років володіння сертифікатом. Облік ощадних сертифікатів, придбаних підприємством у банку, ведуть на рахунку №313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”, №314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”. Аналітичний облік ведеться за банками, що видали ощадні сертифікати, а для термінових сертифікатів – і за термінами їх вилучення.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих активів України” №539-XIV від 23.03.99 р. змінено порядок оподаткування прибутковим податком відсоткових доходів громадян від ощадних сертифікатів: доходи від іменних сертифікатів звільняються від оподаткування, а доходи від неіменних сертифікатів підлягають оподаткуванню (до 2 червня 1999 р. таке розмежування доходів не застосовувалось: доходи, отримані від володіння будь-якими видами ощадних сертифікатів, не включались до оподатковуваного доходу громадянина).

З доходів від неіменних сертифікатів утримувався прибутковий податок у джерела виплати в розмірі 20%, про що Банк, який емітував зазначений ощадний сертифікат, повідомляв податкові органи за формою №2 та 8-ДР. Якщо такі доходи одержував працівник за місцем основної роботи, то ці доходи повинні бути включені до сукупного доходу, і прибутковий податок розраховувався відповідно до такої загальної суми за ставками прогресивного оподаткування доходів громадян.

З 1 січня 2004 року емітенти, у тому числі й суб'єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, і ті, які придбали спеціальний торговий патент, а також державні не корпоратизовані, казенні та комунальні підприємства зобов'язані при виплаті дивідендів нараховувати і сплачувати авансові внески з податку на прибуток за ставкою 25% незалежно від того, є при цьому такий емітент або одержувач дивідендів платником податку на прибуток чи ні, є чи ні у них пільга щодо його сплати, а також те, за якою ставкою обкладають свій податковий прибуток.

Якщо емітенти корпоративних прав виплачують дивіденди в натуральній формі, то авансовий внесок з податку на прибуток нараховують виходячи зі звичайної ціни таких активів – товарно-матеріальних цінностей (пп. 7.8.2 пункту 78 статті 7 Закону України №349-IV від 24.12.2002 р.).

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій з ощадними сертифікатами наведено у таблиці 8.6.

Таблиця 8.6

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з ощадними сертифікатами та інвестиційними сертифікатами (рах. №35)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Операції з ощадними сертифікатами Приклад 1

1.

Оплата придбаного депозитного сертифіката на суму 20000 грн на 3 міс. під 30% річних

351 "Еквіваленти грошових коштів"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2.

Нараховані відсотки на ощадні сертифікати: (0,3 × 2000 × 3 міс./12 міс.= 1500 грн)

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

732 "Відсотки одержані"

3.

Погашена вартість ощадного сертифіката в сумі 200 тис. грн

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

351 "Еквіваленти грошових коштів"

4.

Одержані нараховані відсотки на ощадні сертифікати у сумі 1500 грн

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

373 “Розрахунки за нарахованими доходами"

Приклад 2

1.

Оплата придбаного ощадного сертифіката на суму 10000 грн на 3 міс. під 20% річних

351 "Еквіваленти грошових коштів"

301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2.

Нараховані відсотки на ощадний сертифікат: (0,2 х 10000 × 3 МІС./12 міс. = 500 грн)

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 "Відсотки одержані"

3.

Одержані нараховані (знижені у зв'язку з погашенням сертифіката через місяць) відсотки на ощадний сертифікат (0,2 × 10000 × 1 мін./ 12міс. =166,6 грн)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

4.

Погашена вартість ощадного сертифіката у сумі 100000 грн

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

351 "Еквіваленти грошових коштів"

5.

Списані суми нарахованих, але недоамортизованих відсотків на ощадний сертифікат – 333,4 грн

944 “Сумнівні та безнадійні борги"

373 “Розрахунки за нарахованими доходами"

6.

Списані нараховані відсотки на фінансові результати у сумі 500 грн

732 “Відсотки одержані”

792 “Результат фінансових операцій”

7.

Списана на фінансовий результат сума нарахованих, але недоодержаних відсотків по ощадних сертифікатах

792 "Результат фінансових операцій"

944 "Сумнівні та безнадійні борги”

8.

Визначено фінансовий результат від операцій з ощадним сертифікатом

792 "Результат фінансових операцій"

441 "Прибуток нерозподілений"

Операції з обліку придбання, продажу інвестиційних сертифікатів

1.

За інвестиційні сертифікати перераховано кошти – 20000 грн

377/1 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за інвестиційні сертифікати)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2.

Перераховано комісійну винагороду – 400 грн

377/2 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за комісійну винагороду)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3.

Оприбутковано сертифікати – 20400 грн

143 “Інвестиції

непов'язаним

сторонам"

 • 377/1 “Розрахунки з іншими дебіторами" (за інвестиційні сертифікати)
 • 377/2 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за комісійну винагороду)

4.

Переоцінено сертифікати на дату Балансу – 600 грн

952 “Інші фінансові витрати"

143 “Інвестиції

непов'язаним

сторонам”

5.

За існуючою справедливою вартістю сертифікати переведено до складу короткострокових фінансових інвестицій – 19800 грн

352 "Інші поточні фінансові інвестиції”

143 “Інвестиції

непов'язаним

сторонам”

6.

Дохід від продажу сертифікатів – 24000 грн

377/1 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за інвестиційні сертифікати)

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій*

7.

За вирахуванням винагороди отримано кошти за сертифікати – 23400 грн

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

377/1 “Розрахунки з іншими дебіторами" (за інвестиційні сертифікати)

8.

Відповідно цінним паперам сплачено комісійну винагороду (залік із заборгованістю за сертифікатами) – 600 грн

377/2 “Розрахунки з іншими дебіторами” (за комісійну винагороду)

377/1 "Розрахунки з іншими дебіторами* (за інвестиційні сертифікати)

9.

Нараховано комісійну винагороду – 600 грн

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

377/2 “Розрахунки з іншими дебіторами" (за комісійну винагороду)

10.

Відображено собівартість сертифікатів – 19800 грн

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

352 “Інші поточні фінансові Інвестиції”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >