< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік векселів, кореспонденція рахунків

Таблиця 8.11

Кореспонденція рахунків з обліку зобов'язань з векселями

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання та використання бланків векселів

1.

Придбання бланків векселів і включення до складу витрат від операційної діяльності (без ПДВ)

209 "Інші матеріали”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2.

На суму ПДВ податковий кредит

641 “Розрахунки за податками”

3.

Нараховане державне мито

949 “Інші витрати операційної діяльності”

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”

4.

Сплачено державне мито

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5.

Оплачені бланки векселів комерційному банку (з ПДВ)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

6.

Оприбутковані вексельні бланки

08 “Бланки суворого обліку”

7.

Використані бланки векселів

08 “Бланки суворого обліку"

8.

Віднесено витрати на фінансові результати

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

949 “Інші витрати операційної діяльності”

Облік операцій з простим векселем у підприємства-постачальника (векселеодержувача)

1.

Відвантажена продукція, товари (з ПДВ)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

 • 701 “Дохід від реалізації готової продукції”,
 • 702 “Дохід від реалізації товарів"

2.

Податкове зобов'язання з ПДВ

 • 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
 • 702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

3.

Списується собівартість реалізованої продукції (товарів)

 • 901 “Собівартість реалізованої продукції”
 • 902 “Собівартість реалізованих товарів"
 • 26 “Готова продукція”
 • 28 “Товари"

4.

Одержані векселі від підприємства-покупця у забезпечення його заборгованості

341 “Короткострокові векселі одержані в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

5.

Нараховано відсотки при продажу векселя до оплати

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 “Відсотки одержані”

6.

Податкові зобов'язання з ПДВ на суму відсотків

732 “Відсотки одержані"

641 “Розрахунки за податками”

7.

Погашено вексель - отримано кошти від підприємства-покупця при настанні терміну платежу за векселем

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

341 “Короткострокові векселі одержані в національній валюті”

8.

Сплачено відсотки, нараховані за векселем векселедавцем

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

9.

Операційні витрати віднесено на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності”

901 “Собівартість реалізованої продукції"

10.

Одержані доходи списуються на фінансові результати підприємства

 • 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
 • 702 “Дохід від реалізованої продукції"

791 “Результат операційної діяльності”

Облік операцій з простим векселем у підприємства-покупця (векселедавача)

1.

Отримано матеріали, товари (без ПДВ) від підприємства-продавця

 • 201 “Сировина й матеріали”
 • 28 “Товари”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

2.

Нараховано податковий кредит з ПДВ на вартість отриманої сировини

641 “Розрахунки за податками”

3.

Видано вексель підприємством-покупцем підприємству-постачальнику

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

621 “Короткострокові векселі видані в національній валюті”

4.

Нараховано відсотки за векселем (без ПДВ)

949 “Інші витрати операційної діяльності”

5.

Нараховано податковий кредит з ПДВ на суму відсотків

641 “Розрахунки за податками”

6.

Оплата векселя грошовими коштами (погашено вексельну заборгованість при настанні терміну платежу)

621 “Короткострокові

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

7.

Оплата відсотків, нарахованих за векселем

8.

Списана сума нарахованих відсотків за векселем

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

949 “Інші витрати операційної діяльності”

9.

Одержано вексель за відвантажену продукцію

34 “Короткострокові векселі одержані”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

10.

Продаж векселів (ціна нижча)

31 “Рахунки в банках”

34 “Короткострокові векселі одержані”

11.

Різниця між ціною векселя і одержаною за нього сумою (збиток)

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

Розрахунки грошовими коштами переказного векселя (у підприємства-платника)

1.

Оплата вартості переказного векселя грошовими коштами

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2.

Одержано переказний вексель

351 “Еквіваленти грошових коштів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3.

Продано переказний вексель

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”

4.

Списується вартість векселя

949 “Інші витрати операційної діяльності”

351 “Еквіваленти грошових коштів”

5.

Оплата векселя грошовими коштами

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

6.

Списуються витрати на фінансові результати

792 "Результат фінансових операцій”

949 “Інші витрати операційної діяльності”

7.

Списуються одержані доходи на фінансові результати

733 “Інші доходи від фінансових операцій"

792 “Результат фінансових операцій"

Бартерні розрахунки. Обмін товару на переказаний вексель

1.

Відвантажено товар (вартість з ПДВ)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

2.

Податкові зобов'язання з ПДВ

702 “Дохід від реалізації товарів"

641 “Розрахунки за податками"

3.

Списується вартість відвантаженого товару

902 “Собівартість реалізованих товарів"

28 “Товари”

4.

Одержано переказний вексель (без ПДВ)

351 “Еквіваленти грошових коштів”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

5.

Одночасно сума податкового кредиту з ПДВ за векселем

641 “Розрахунки за податками”

6.

Списуються витрати на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності"

902 “Собівартість реалізованих товарів"

7.

Списуються одержані доходи на фінансові результати

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат операційної діяльності"

Обмін векселя на товар

1.

Відпущено вексель (ПДВ у складі ціни)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 “Дохід від реалізації товарів"

2.

Податкові зобов'язання з ПДВ

702 “Дохід від реалізації товарів"

641 “Розрахунки за податками”

3.

Списується вартість реалізованого векселя

949 “Інші витрати операційної діяльності"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4.

Одержано товар (без ПДВ)

28 “Товари”

5.

Відображено суму ПДВ (податковий кредит)

641 “Розрахунки за податками"

6.

Списуються витрати на зменшення фінансових результатів

791 “Результат операційної діяльності"

949 “Інші витрати операційної діяльності”

7.

Списуються доходи на фінансові результати

702 “Дохід від реалізації товарів"

791 “Результат операційної діяльності"

Придбання векселя в обмін на товар

1.

Придбано вексель в обмін на товар (бартер) без ПДВ

351 “Еквіваленти грошових коштів”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

2.

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

643 “Податкові зобов'язання”

641 “Розрахунки за податками"

3.

Відвантажено товари

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

4.

Списана сума ПДВ на зменшення доходу

719 “Інші доходи від операційної діяльності"

643 “Податкові зобов'язання”

5.

Списана собівартість реалізованих товарів вітчизняному покупцеві

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари"

6.

Списана собівартість реалізованих товарів на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності"

902 “Собівартість реалізованих товарів"

7.

Списані доходи на фінансові результати

719 “Інші доходи від операційної діяльності"

791 “Результат операційної діяльності”

Видача і погашення векселя з відстроченням

1.

Видано вексель на суму 15 тис. доларів США (курс НБУ на дату оформлення векселя – 5,32 грн /дол. США) $ 15000; Грн 79800

0й5 “Гарантії та забезпечення надані"

-

2.

Отримано дозвіл на відстрочення оплати (погашення) векселя терміном на 25 днів. Нараховано і сплачено суму за користування податковим кредитом

1532 грн

 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами"

1532 грн

64 “Розрахунки за податками й платежами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3.

Підлягає доплаті різниця між перерахованою і вже сплаченою сумою за користування податковим кредитом

200 грн

 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”

200 грн

64 “Розрахунки за податками й платежами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4.

Оплачено (погашено) вексель у зв'язку з несвоєчасністю вивезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (курс НБУ на день платежу – 5,32 грн за долар США):

а) сплачено суму податків (зборів) за векселем 79950 грн

64 “Розрахунки за податками й платежами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

б) відображено витрати на сплату податків – 79950 грн

 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

05 “Гарантії та забезпечення надані”

Якщо за результатами перерахунку виникає переплата векселедавцем суми користування кредитом (наприклад, облікова ставка НБУ зменшилась і виникла різниця в сумі 150 грн), то її обліковують таким чином: а) відкориговано витрати на суму переплати (методом сторно) 150 грн

 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

64 “Розрахунки за податками й платежами"

б) різницю за заявкою векселедавця повернено на його поточний рахунок або зараховано в рахунок оплати відповідних податків (зборів) 150 грн

311 “Поточні рахунки в національній валюті” 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”

64 “Розрахунки за податками й платежами”(за відповідним субрахунком)

Коригування витрат не проводиться за умови, якщо векселедавець виявляє бажання зарахувати суму переплати в рахунок відповідних платежів. Облік виданих векселів підприємства також можуть вести згідно з Інструкцією №291 від 30.11.99 р. і на балансових рахунках №62 “Короткострокові векселі видані” і №68 “Розрахунки за іншими операціями”, субрахунок №685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Порядок відображення операцій з видачі і погашення векселя буде таким:

1.

Видача векселя на суму (15 тис. дол. США)

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

622 “Короткострокові векселі, видані в іноземнії валюті”

2.

Погашення векселя на суму векселя, що була визначена за курсом НБУ на дату його видачі

622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Видача векселів у забезпечення Інших операцій

1.

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників

45 “Вилучений капітал”

62 “Короткострокові векселі видані”

2.

Погашення поточної заборгованості, її списання

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані”

3.

Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями

62 "Короткострокові векселі видані”

31 "Рахунки в банках"

4.

Передавання виданого векселя на користь векселедавця або платника для оплати за відвантажену продукцію списується в бухгалтерському обліку сторін заборгованість за векселями

 • 63 "Розрахунки з постачальниками"
 • 65 "Розрахунки за страхуванням"
 • 84 “Інші витрати операційної діяльності"

62 "Короткострокові векселі видані"

Погашення векселя за вартістю, нижчою від номіналу

1.

Погашена вартість векселя, нижча за номінальну

621 “Короткострокові

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2.

Різницю, що виникла при погашенні векселя, включено до складу доходу

національній валюті”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

3.

Одержаний дохід від погашення векселя включено до фінансового результату підприємства

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

793 “Результат іншої фінансової діяльності"

Передача векселя переданого торгівцю цінними паперами

1.

Передано вексель торгівцю цінними паперами

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

2.

Списано облікову вартість переданого векселя

971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”

 • 341 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті” або
 • 182 "Довгострокові векселі одержані в національній валюті"

3.

Отримано від торгівця цінних паперів оплату за вексель

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

4.

Відображено поза балансом зобов'язання за переданим векселем

042 “Непередбачені зобов'язання"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >