< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Казначейські зобов'язання операцій, облік (Клас 3, рах. №34)

Визначення терміна “казначейські зобов'язання”

Казначейські зобов'язання – це різновид цінних паперів на пред'явника, які розміщуються на добровільних засадах, посвідчують внесення їх тримачами грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу протягом усього терміну володіння цими цінними паперами.

Види казначейських зобов'язань

Випускаються такі види казначейських зобов'язань:

  • а) короткострокові – до 1 року;
  • б) середньострокові – від 1 до 5 років;
  • в) довгострокові – від 5 до 25 років. Короткострокові й середньострокові казначейські зобов'язання випускаються Міністерством фінансів України, довгострокові – Кабінетом Міністрів України.

Розділ 8. Облік цінних паперів та зобов'язань

Короткострокові казначейські зобов'язання випускаються Міністерством фінансів терміном на 3, б і 12 місяців на пред'явника. Ці зобов'язання не мають купонів і погашаються шляхом викупу, включаючи сплату нарахованих за ними відсотків.

Середньострокові казначейські зобов'язання випускаються Міністерством фінансів на термін від 1 до 5 років і не мають купонів. Порядок визначення продажної вартості середньострокових казначейських зобов'язань визначається Міністерством фінансів України виходячи з часу їх придбання. Погашення середньо- строкових казначейських зобов'язань здійснюється щороку на підставі тиражів, що провадяться Міністерством фінансів України.

Доходи тримачам середньострокових казначейських зобов'язань сплачуються шляхом нарахування відсотків до номіналу без щорічних виплат при їх викупі залежно від терміну, що минув від випуску зобов'язань до його погашення.

Сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями

Довгострокові казначейські зобов'язання випускаються державою на термін від 5 до 25 років на пред'явника. Випуск довгострокових казначейських зобов'язань здійснюється у тому ж порядку, що і випуск середньострокових казначейських зобов'язань.

Дохід за казначейськими зобов'язаннями починають сплачувати у наступному році після року придбання.

Виплата доходу за казначейськими зобов'язаннями здійснюється щороку за купонами або при погашенні зобов'язань шляхом нарахування відсотків до номіналу без щорічних виплат.

За казначейськими зобов'язаннями, які вийшли в тираж погашення, сплачується їх номінальна вартість, аналогічно оплачуються непогашені купони минулих років, включаючи купони того року, в якому казначейське зобов'язання підлягає викупу. Якщо тримач казначейського зобов'язання, що вийшло у тираж погашення, не пред'явив його до сплати, він зберігає право на одержання доходу за купонами до закінчення терміну дії. Але після закінчення цього терміну казначейські зобов'язання втрачають силу і оплаті не підлягають.

Використання векселів Державного казначейства

Облік операцій Державного казначейства. Постановою Кабінету Міністрів України № 689 від 27 червня 1996 р. “Про затвердження Порядку використання векселів Державного казначейства'' запроваджено випуск векселів Державного казначейства (далі – казначейські векселі) номіналами 500 млн і 1 млрд карбованців (5 і 10 тис. гривень) для використання векселедержателями з метою:

  • погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами;
  • продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до чинного законодавства України;
  • застави із забезпеченням зобов'язань перед резидентами відповідно до чинного законодавства України про заставу;
  • зарахування у сплату податків до Державного бюджету України за бажанням векселетримача.

На підприємства, які одержують дотації з бюджету, операції з продажу і застави казначейських векселів не поширюються.

Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення в установлений термін, втрачають силу і оплаті не підлягають.

Векселедавцем і платником за казначейськими векселями виступає Головне управління Державного казначейства України. Відсотки на вексельну суму не нараховуються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >