< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій а казначейськими векселями

Операції з казначейськими векселями.

1. Одержані від міністерств, відомств та інших головних розпорядників державних коштів казначейські векселі перший векселедержатель відображає за вексельною сумою записом:

Дебет рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”

Кредит рахунку №46 “Неоплачений капітал”.

2. Передавання казначейських векселів для погашення кредиторської заборгованості за вексельною сумою:

Дебет рахунку №63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками” Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”.

 • 3. Наступний “запис” в обліку здійснюється на підставі заяви підприємства- векселедержателя і письмового повідомлення про зарахування казначейських векселів для сплати податків до Державного бюджету України або виписки банку про надходження коштів на рахунок в Банку підприємства на вексельну суму:
  • а) Дебет субрахунку №641 “Розрахунки за податками”

Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”;

б) Дебет субрахунку №311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”.

4. Водночас перший векселедержатель у тому ж звітному періоді, в якому казначейський вексель прийнятий до погашення заборгованості за платежами до Державного бюджету України, робить запис:

Дебет рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Кредит рахунку №42 “Додатковий капітал” – на суми у зв'язку з державним регулюванням цін і тарифів.

5. Одержання за згодою казначейського векселя від векселедержателя в погашення дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію, товари, інше майно, виконані роботи та надані послуги на вексельну суму:

підприємствами, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) визначають за методом нарахування:

Дебет рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”

Кредит рахунку №36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”.

 • 6. Після надходження коштів за цей казначейський вексель, зарахування у сплату податків до Державного бюджету України або передачі його у погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів:
  • а) Дебет субрахунку №331 “Грошові документи в національній валюті”

Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”;

б) Дебет рахунку №63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит рахунку №71 “Інший операційний дохід”.

7. Придбання за договором купівлі-продажу казначейських векселів відображається записом:

Дебет рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані” (на вексельну суму)

Кредит рахунку №36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Використання казначейських векселів для застави з метою забезпечення обов'язків перед резидентами реєструється у Книзі записів за формою і в порядку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 12 січня 1993 р., і відображається в обліку на позабалансовому рахунку за вексельною сумою № 05 “Гарантії та забезпечення надані”, з якого вексельна сума списується у випадку припинення права застави. Заставотримачі такі зобов'язання відображають на субрахунку №06 “Гарантії та забезпечення отримані”.

Якщо казначейський вексель є предметом застави і переходить згідно з чинним законодавством України від заставодавця, то сума, одержана за вексель, відображається у заставодавця записом:

Дебет рахунків-вимог, що випливають із договору банківської позики, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу, виконання робіт та ін. №62 “Короткострокові векселі видані”

Кредит рахунку № 71 “Інший операційний дохід”.

Вексельна сума цього казначейського векселя:

Дебет рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності”

Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”.

Перевищення вексельної суми над одержаною за векселем, що є предметом застави, зараховується до прибутку від реалізації інших цінностей, зворотний результат списується записом:

Дебет рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Кредит рахунку №71 “Інший операційний дохід”.

 • 4. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення в установлений термін, списуються записом:
  • а) Дебет рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності” – за вексельною сумою казначейського векселя, одержаного у погашення дебіторської заборгованості (в останнього векселетримача);
  • б) Дебет рахунку №45 “Вилучений капітал” – на суму прибутку, утвореного при придбанні за договором купівлі-продажу, що втратив силу казначейського векселя;
  • в) Дебет рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності” – на різницю між вексельною сумою, що втратила силу казначейського векселя, і сумою прибутку, одержаного при його придбанні

Кредит рахунку №34 “Короткострокові векселі одержані”.

 • 5. Передача і продаж казначейських векселів оформлюються векселедержателем реєстром у двох примірниках, один з яких з підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою векселедержателя видається стороні-одержувачу, а другий – з підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства, яке одержало вексель, залишається у попереднього векселедержателя. У реєстрі наводяться дані про номери і вексельну суму казначейських векселів.
 • 8. Аналітичний облік казначейських векселів ведеться за термінами погашення векселів і способами їх одержання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >