< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система і підсистеми оподаткування, збори, штрафні санкції, облік

Розділ 1. Система оподаткування, принципи побудови, основне призначення

Розділ 2. Підсистеми оподаткування юридичних та фізичних осіб, збори до Пенсійного фонду, облік (Клас 6: рах №64,65; Клас 1: рах. №17)

Розділ 3. Відповідальність, порядок погашення зобов'язань платників податків, штрафні санкції, облік

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Нормативні джерела

 • 1. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” № 509-ХІІ від 04.12.1990 р.
 • 2. Закон України “Про систему оподаткування №І251-ХП від 25.06.1991 р.; №77/97-ВР від 18.02.97 р.
 • 3. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22.05.2003 р.
 • 4. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки та збори” №56- 93 від 20.05.93 р.
 • 5. Закон України “Про рекламу” №270/96-ВР від 03.07.96 р.
 • 6. Закон України “Про плату за землю” № 2535-ХІІ від 03.07.92 р. в редакції Закону України №378/96-ВР від 19.09.96 р.
 • 7. Закон України “Про податок на додану вартість № 168/97-ВР від 03.04.97 р.
 • 8. Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.97 р. з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України №2505-IV від
 • 25.03.2005 р. та іншими законами станом на 28.04.2005 р.
 • 9. Закон України “Про місцеве самоврядування” №280/97-ВР від 21.05.97 р.
 • 10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 р. зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.2002 р. № 349-1V, від 01.07.2004 р. №1957-IV.
 • 11. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” №400/97-ВР від 26.06.97 р. (зі змінами за станом на листопад 2003 р.)
 • 12. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” № 727/98 від 03.07.1998 р.
 • 13. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” №320- XIV від 17.12.98 р.
 • 14. Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” № 587-XIV від 09.04.99 р.
 • 15. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування грального бізнесу” №1160-XIV від 19 жовтня 1999 р. (набрав чинності з 13.11.99 р.).
 • 16. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. за №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” за №746/99 від 28.06.99 р.
 • 17. Закон України №1777-ІІІ від 01.06.2000 р. “Про внесення змін до Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” № 320-XIV від 17.12.98 р.
 • 18. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” №2181-111 від 21.12.2000 р.
 • 19. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” №2213-111 від 11. 01.2001 р.
 • 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2001 р., зареєстровано у Міністерстві юстиції 20.12.2001 р. за №47/5238).
 • 21. Інструкція про порядок нарахування і погашення пені (Наказ Державної податкової адміністрації України №77 від 01.03.2001 р.).
 • 22. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” №2240-ІП від 18.01.2001 р.
 • 23. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” №2213-III від 11.07.2001 р.
 • 24. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” №2213-III від 11.01.2001 р.
 • 25. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби № 110 від 17.03.2001 р.
 • 26. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування №1058-IV від 09.07.2003 р.
 • 27. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу Міністерства фінансів України № 818 від 24.12.2004 р.).
 • 28. Зміни та доповнення до Інструкції про порядок обліку платників податків №669 від 24.11.2004 р.
 • 29. Закон України “Про внесення змін до Земельного кодексу України” №2059-IV від 06.10.2004 р.
 • 30. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” №2642-ГУ від 03.06.2005 р.
 • 31. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про затвердження порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” №62 від 02.06.2005 р.
 • 32. Інструкція зі статистики кількості працівників (Затверджена Державним комітетом статистики України за №286 від 28 вересня 2005 р.
 • 33. Закони України “Про Державний бюджет України”: на 2006 р. №3235-IV від 20.12.2005 р.; на 2007 рік №489-V від 19.12.2006 р.; на 2008 рік №107-VI від 28.12.2007 р.; на 2009 рік № 835-VI від 26.12.2008 р.; на 2009 р. № 835-VI від 26.12.2008 р.; на 2010 рік № 2254-VI (2254-17) від 13.05.2010 р.
 • 34. Постанова Кабінету Міністрів України №626 від 21 липня 2005 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №303 від 1 березня 1999 р.” “Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягнення цього збору” та відповідної Інструкції № 162/379 від 19.07.99 р.
 • 35. Закон України Державного центру зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України “Про внесення змін до деяких Законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення №799-VI від 25.12.2008 р.
 • 36. Постанова Правління фонду соцстрахування на випадок безробіття № 98 від 29.01.2009 р.
 • 37. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцізного збору” (на тютюнові вироби) № 1201-VI від 31.03.2009 р.
 • 38. Наказ Міністерства природи України та Державної податкової адміністрації України № 327/322 від 22.06.2009 р. до Інструкції № 162/379 від 19.07.99 р.
 • 39. Постанова Правління Пенсійного фонду України “Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України” № 19-1 від 3 серпня 2009 р.
 • 40. Державна податкова адміністрація “Про збір за забруднення навколишнього середовища” лист № 4075/10/31-606 від 29.09.2009 р.
 • 41. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” №671 від 01.12.2009 р.
 • 42. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо оподаткування дивідендів” № 2156-VI від 27.04.2010 р.
 • 43. Податковий кодекс України чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року – Київ, 2011.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >