< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складові загального місячного оподатковуваного доходу

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

 • – доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
 • – суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
 • – доходи від продажу інтелектуальної власності, у вигляді сум авторської винагороди (від нематеріальних активів: твори науки, мистецтва, літератури та ін) у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
 • – дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів визначених від суми доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України), а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах суми майнового та немайнового внеску платника податку до Статутного капіталу юридичної особи та ін.;

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування. У такому самому порядку визначаються об'єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (Розділ IV. ст. 165 Податкового кодексу України):

 • сума державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових субсидій або дотацій, компенсацій;
 • – сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців...;
 • – сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам – чемпіонам України та ін.;
 • – сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям; визнаним репресованими та/або реабілітованими;
 • – сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;
 • – сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;
 • – сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом;
 • – сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до Закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • – сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться на рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом;
 • – сума страхових внесків до Накопичувального фонду; до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління;
 • – кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт;
 • – аліменти, що виплачуються платнику податку;
 • – дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв);
 • – благодійна допомога, у т.ч. гуманітарна;
 • – вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України... та інші.

У табл. 2.4 наведено ставки податку з доходів фізичних осіб за Податковим кодексом України

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >