< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок нарахування та строки сплати податку

Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Сплата податку проводиться щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

 • – у І кварталі -10 %;
 • – у II кварталі -10 %;
 • – у III кварталі – 50 %;
 • – у IV кварталі – 30 %.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не е платниками податків і зборів

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків і зборів:

 • 1) податку на прибуток підприємств;
 • 2) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);
 • 3) збору за спеціальне використання води;
 • 4) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).

Відповідальність платників фіксованого сільськогосподарського податку

У разі якщо у податковому (звітному) ропі частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 %, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

У Перехідних положеннях (розділ XX, підрозділ 8) встановлено, що з 1 січня 2011 р. до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий – двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:

 • 1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
  • а) податок на прибуток підприємств;
  • б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб – підприємців);
  • в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
  • г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

 • д) збір за спеціальне використання води;
 • е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) або фіксований податок відповідно до абзаців шостого – двадцять восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >