< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місцеві податки та збори

Місцеві податки та збори справлялися в Україні згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" № 56-93 від 20 травня 1993 року та Закону України "Про місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)" № 71/97-ВР від 18.02.97 р., ст. 15.

До місцевих податків належать:

 • 1. Податок з реклами.
 • 2. Комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

 • 1. Збір за паркування автотранспорту;
 • 2. Ринковий збір
 • 3. Збір за видачу ордера на квартиру;
 • 4. Курортний збір;
 • 5. Збір за участь у бігах на іподромі;
 • 6. Збір за виграш у бігах на іподромі;
 • 7. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
 • 8. Збір за право використовування місцевої символікі;
 • 9. Збір за право проведення кіно і телезйомок;
 • 10. Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу лотерей;
 • 11. Збір на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
 • 12. Збір з власників собак;
 • 13. Збір за геологорозвідувальні роботи.

Відповідно до Податкового кодексу України (введено в дію з 1 січня 2011 р.) до місцевих податків та зборів належать:

 • 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • 2) єдиний податок.

До місцевих податків належать:

 • 1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • 2) збір за місця для паркування транспортних засобів;
 • 3) туристичний збір.

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (розділ XII, ст. 265 ПКУ).

Платники податку на нерухоме майно

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості. Не є об'єктом оподаткування:

 • – об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
 • – об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;
 • – будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • – садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
 • – об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;
 • – гуртожитки.

Ваза оподатку вання

Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

Пільги із сплати податку на нерухоме тайно

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

 • а) для квартири – на 120 м2;
 • б) для житлового будинку – на 250 м2.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період фізичній особі – платнику податку.

Ставка податку на нерухоме майно

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 м2 житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

 • для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м2, ставки податку не можуть перевищувати 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
 • для квартир, житлова площа яких перевищує 240 м2, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м2, ставка податку становить
 • 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Податковий період на нерухоме майно

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Порядок та строки сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 • а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >