< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові санкції, що застосовуються до страхувальників

Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до страхувальників такі фінансові санкції (Розділ XIV Закону України № 1058-IV від 09.07. 2003 р., стаття 106, пункт 9):

 • 1) у разі ухилення страхувальників від реєстрації або несвоєчасної реєстрації в територіальних органах Пенсійного Фонду накладається штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від реєстрації або несвоєчасної реєстрації, але не менше 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • 2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальникам страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного Фонду накладається штраф залежно від терміну затримки платежу в розмірі:
  • 10 % своєчасно не сплачених зазначених сум – у разі затримки їх сплати у термін до 30 календарних днів включно;
  • 20 % зазначених сум – у разі затримки їх оплати у термін до 90 календарних днів включно;
  • 50 % зазначених сум – у разі затримки їх сплати понад 90 календарних днів.

Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених сум коштів, розрахована на кожний день простроченого платежу, починаючи з 21 числа місяця, наступного за звітним;

 • 3) за приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року такого порушення – штраф у триразовому розмірі, сум прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу);
 • 4) за донарахування територіальним органом Пенсійного Фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків – штраф у розмірі – 5 % зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховані ці суми;
 • 5) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей – штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення – у розмірі 20 % зазначених сум та не менше 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • 6) за неведения в установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків – штраф у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення – у розмірі 40-ка неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • 7) за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків, передбачених цим Законом України, – штраф у розмірі 50% сум неоплачених або своєчасно неоплачених авансових платежів.

Застосування фінансових санкцій до банків

Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовували також фінансові санкції і до банків за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду (стаття 106, пункт 10 Закону України № 1058-IV від 09.07.2003 р.).

Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійснювали виконавчі органи Пенсійного фонду.

Кошти Пенсійного фонду зараховувалися на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігалися на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, що визначається відповідно до статей № 65 і 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" № 1788-12. За кожний рік роботи понад стаж, визначений частиною четвертої цієї статті, пенсія збільшується на 1 % заробітної плати, але не більше 90 % середньомісячної заробітної плати.

Постановою Кабінету Міністрів України № 470 від 10 квітня 2006 р. "Про підвищення пенсій у зв'язку з ростом середньої заробітної плати" встановлено, що у 2006 р. згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" використовується коефіцієнт 1,0734. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені відповідно до вказаного Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність", крім тих, котрі обчислені з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за календарний рік, попередній рік, у якому проводиться підвищення пенсії.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 107-VI від 26 грудня 2008 р. передбачав, що з 1 січня 2008 р. регіональні управління Пенсійного фонду України перераховують пенсії всім без винятку пенсіонерам, які отримують їх за Законом України про пенсійне страхування.

Пенсії, призначені із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002-2005 роки: перераховували із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2006 рік, який становив 928,81 грн. До уваги також мали брати збільшення величини оцінки страхового стажу в солідарній системі.

Мінімальна пенсія за віком:

на 2008 р.:

на 2009 р.:

на 2010 р.:

-зі

січня

470 грн;

605 грн

869 грн

-зі

квітня

481 грн;

625 грн

884 грн

-зі

липня

482 грн;

630 грн

888 грн

-зі

жовтня

498 грн.

650 грн

 • 907 грн 922 грн
 • 01.12.2010 р.)

Таблиця 1.2.

Максимальний, розмір пенсій у 2008 р.

(пп. 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42, 61 розділу II Закону України)

Особи, які отримують пенсію

Максимальний розмір пенси у 2008 р., грн

За законом

Січень- березень

Квітень- липень

Липень-вересень

Жовтень-грудень

за віком, за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника;

за вислугу років льотно-випробного складу;

по інвалідності, у разі втрати годувальника чорнобильці;

військовослужбовці; науковці, держслужбовці

12 мінімальних пенсій за віком

5640

5772

5784

5976

Прокурори, слідчі, колишні члени Кабміну, судді (за відповідними законами)

10000

Максимальний розмір пенсії у 2009 р., грн

з 1 січня

3 1 квітня

3 1 липня

3 1 жовтня

з 1 грудня

7260

7500

7550

7800

8028

Максимальний розмір пенсії у 2010 р., грн

10428

10608

10656

10884

 • 11064
 • (з 01.12.10 р.)

Розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування № 2213-IIІ від 11 січня 2001 р. (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 січня 2002 р. № 2980-ІІІ, від 7 березня 2002 р. № 3084-ІІІ, від 6 лютого 2003 р. № 492-ІП), від 28.12.2007 р. № 107-VI установлює розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (на 2008 рік):

 • 1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:
  • для робототорговців – 1,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;
  • для робототорговців, де кількість інвалідів становило не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становило не менше 25 % суми витрат на оплату праці – 6 % (4 % + 2 % загальної чисельності для всіх працюючих);

Страхові внески на випадок безробіття

 • 2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:
  • з 31 березня 2005 р. знизився розмір нарахувань страхових внесків на випадок безробіття до 1,6% замість 1,9%; з 01 січня 2006 р. – 1.3 %; з 01 січня 2008 р.- 1,3 %, з 01 січня 2009 р. – 1,6% (Закон України № 799-VІвід 25.12.2008 р.); у 2010 р. без змін – 1,6 %.

Таблиця 1.3.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив розміри допомоги по безробіттю:

(Постанова № 38 від 24.04.2008 р.) на 2008 рік

(Постанова № 175 від 20.05.2010 р.) на 2010 рік

незастрахованим особам, грн

застрахованим особам, грн

незастрахованим особам, грн

застрахованим особам, грн

3 01.06

250

320

400

550

3 01.07

280

340

430

600

301.10

300

360

460

650

301.12

310

400

500

700

Страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання були введені Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 1105-XIV від 23 вересня 1999 р.

Класи професійного ризику, страхові тарифи

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2272-111 від 22.02.2001 р. введено 20 класів професійного ризику.

Постановою Верховної Ради України внесені зміни до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80; 2002 р. № 17, ст. 124), введено 67 класів професійного ризику.

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства проводив (стаття 47 Закону України) Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, спираючись на Порядок № 1423.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >