< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ (ЄСВ) (з 1 січня 2011 р.); ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Платники єдиного внеску, їх права і обов'язки

Платники єдиного внеску

Платниками єдиного внеску є:

 • 1) роботодавці:
  • підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у т.ч. філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
 • 2) працівники – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють:
  • на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб;
  • – у фізичних осіб – підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
  • – у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
 • 3) фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, у фізичних осіб – підприємців, або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами;
 • 4) фізичні особи – підприємці, в т.ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
 • 5) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
 • 6) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій;
 • 7) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;
 • 8) працівники воєнізованих формувань, гірнично-рятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі;
 • 9) військовослужбовці (крім строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу;
 • 10) батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 • 11) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності;
 • 12) особи, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Служби безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 • 13) особи, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • 14) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Права та обов'язки платника єдиного внеску

 • 1. Платник єдиного внеску мас право:
 • 1) безоплатно отримувати від територіального органу Пенсійного фонду інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на платника згідно з цим Законом, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску;
 • 2) звертатися до Пенсійного фонду з письмовою заявою про зміну умов сплати єдиного внеску у разі зміни його статусу як платника;
 • 3) безоплатно отримувати від Пенсійного фонду консультації та роз'яснення щодо прав та обов'язків платника єдиного внеску, порядку сплати єдиного внеску;
 • 4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення теріторіального органу Пенсійного фонду та дії, бездіяльність його посадових осіб;
 • 5) захищати свої права та законні інтереси застрахованих осіб, на користь яких він сплачує єдиний внесок, у тому числі в суді.

Зобов'язання платника єдиного внеску

Платник єдиного внеску зобов'язаний:

 • 1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;
 • 2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, передбаченому законодавством;
 • 3) допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску,
 • 4) подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду у строки в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України;
 • 5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу членів сім'ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну плату (дохід), суму сплаченого єдиного внеску та інші відомості про застраховану особу, що подаються до територіального органу Пенсійного фонду;
 • 6) пред'являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на обпік, як платника єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, в т.ч. у письмовій формі;
 • 7) перевіряти під час прийняття на роботу наявність у фізичній особи посвідчення застрахованої особи;
 • 8) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про прийняття на роботу фізичної особи, відомості про яку відсутні в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування або яка не пред'явила на вимогу платника єдиного внеску посвідчення застрахованої особи, та надавати необхідні відомості і документи для взяття на облік зазначеної особи;
 • 9) отримувати в територіальному органі Пенсійного фонду посвідчення застрахованої особи в порядку, встановленому Пенсійним фондом, та видавати їх застрахованим особам;
 • 10) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про зміну відомомстей, що вносяться до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, про застраховану особу, на користь якої він сплачує єдиний внесок, у десятиденний строк після надходження таких відомостей;
 • 11) у випадках, передбачених цим Законом і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, стати на облік у територіальному органі Пенсійного фонду як платник єдиного внеску;
 • 12) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >