< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Встановлення єдиного соціального внеску

Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI віл 08.07.2010 р.[1] встановлено єдиний соціальний внесок.

Єдиний соціальний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Цей Закон України визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого здійсняється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового соціального страхування.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 15-ти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону України № 2464-VI від 08.07.2010 р. не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 8 цього Закону України).

Єдиний соціальний внесок для платників встановлюється у відсотках до бази нарахування єдиного соціального внеску.

Акумуляція єдиного соціального внеску

Єдиний соціальний внесок акумулятиме на спеціальних рахунках Пенсійний фонд України.

Отримані кошти Пенсійний фонд України розподілятиме відповідно до встановлених пропорцій за видами соціального страхування. Тому з 1 січня 2011 р. потрібно платити внески тільки до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України разом з іншими соціальними фондами та Державною податковою адміністрацією проводять звірення платників податків страхових внесків.

Усі роботодавці зобов'язані нараховувати сдиний соціальний внесок на заробітну плату найманих працівників і орієнтуватися при визначенні бази для нарахування на Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р., не враховуючи Інструкцію зі статистики заробітної плати.

У статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" визначено: Єдиний внесок роботодавці нараховують: на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Для платників (фізичні особи – підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює 15-ти розмірам прожиткового мінімуму для прцездатних осіб – з 1 січня 2011 р. до 1 квітня 2011 р.- 14115 грн. (941 грн. х 15), встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на кожну особу.

Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовимим договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

  • [1] Набрав чинності 01.01.2011 о. (окремі норми – з 01.01.2014 р.). Опубліковано в "Офіційному віснику"
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >