< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оплата за парші п'ять календарних днів

Перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, застрахованим інвалідам, що працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, допомога з тимчасової непрацездатності оплачується з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності Фондом соціального страхування України.

На підставі статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" призупинено дію статті 2 Закону України №2213 (яка передбачає оплату перших п'яти днів непрацездатності за рахунок страхувальників) щодо зобов'язань бюджетних установ. Бюджетні установи у 2005 році не фінансують виплату лікарняних. На повну суму виплаченої допомоги вони зменшують нараховану суму внесків до фонду страхування від непрацездатності.

Законом України "Про Держбюджет – 2008" ч. II, п. 25 встановлено, що застрахованим особам, які сплачують страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах виплачують, виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище мінімальної заробітної плати (з 1 січня – 515 грн), встановленої на час настання страхового випадку.

Згідно з Законом України "Про єдиний соціальний внесок" роботодавці утримують з лікарняних:

  • – 2 % ЄСВ, якщо йдеться про виплату звичайним працівникам;
  • – 6,1 % ЄСВ, якщо йдеться про виплату спеціальним працівникам (державним службовцям, науковим працівникам, народним депутатам та ін.).

У таблиці 2.4 наведено штрафи за порушення правил єдиного внеску.

Таблиця 2.4

Штрафи за порушення правил сплати єдиного внеску, згідно з ч. 11 ст. 25 Закону України про ЄСВ та п. 7.2 Інструкції № 21-5 територіальний орган ПФУ застосовує до платників штрафи:

Зміст порушення

Розмір

штрафу

Підстава для рішення про застосування штрафу

Яким документом оформлюють рішення

Пункт Закону про ЄСВ/ Інструкції № 21-5

1

2

3

4

5

Ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію

10 нмдг (170 грн)

Акт про зазначене порушення, складений у довільній формі

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 9 до Інструкції № 21-5)

п. 1 ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.1

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата(несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

10% своєчасно не сплачених сум

Дані карток особових рахунків платників

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 10 до Інструкції № 21-5)

п. 2ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.2

Донарахування органом ПФУ або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску

5% зазначеної суми за кожен повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більше 50% суми донарахованого єдиного внеску

Акт перевірки платника єдиного внеску чи акт звірки з податковим органом

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 11 до Інструкції № 21-5)

п. 3 ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.3

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності

10НМДҐ (170 грн)

Акт про зазначене порушення, складений у довільній формі

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 12 до Інструкції № 21-5)

п. 4 ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.4

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховують єдиний внесок

Від 8 до 15 НМДГ (від 136 грн до 255 грн)

Акт перевірки

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 13 до Інструкції № 21-5)

п. 5 ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.5

Несплата, неповна сплата чи несвоєчасна сплата суми единого внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховують єдиний внесок(авансові платежі)

10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум

Акт перевірки

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 14 до Інструкції № 21-5)

п. 6 ч. 11 ст. 25/ пп. 7.2.6

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >