< Попер   ЗМІСТ

Річне звірення з податковою інспекцією. Штрафні санкції

По закінченні звітного року, здаванні річної звітності, необхідне проведення звірення з податковою інспекцією за платежами, перерахованими до Державного бюджету згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів і державних цільових фондів, затвердженою Наказом Головної державної податкової інспекції України №37 від 12.05.94 р. редакції Наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2001 р. №342).

Термін звірення платником нарахування та сплати своїх платежів

Інструкцією №342 чіткого порядку проведення звірення розрахунків з бюджетом не передбачено, тому що немає єдиного терміну подання річної звітності підприємствами. Відповідно, платник може звірити нарахування та сплату своїх платежів у будь-який час, але краще до 20 січня (після звітного року)

Облік податків і зборів, що надійшли до бюджету, здійснюють, як вказувалось вище, органи податкової служби. Для цього на кожного зареєстрованого платника заводиться Картка особового рахунка. Номер особового рахунка відповідає ідентифікаційному коду (номеру) юридичної (фізичної) особи та відкривається на кожний вид податку.

Нарахуванню податкових зобов'язань в особовому рахунку підлягають:

  • – самостійно визначені платником податків податкові зобов'язання;
  • – податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби;
  • – штрафи (фіксовані санкції);
  • – пеня;
  • – відсотки за користування податковим кредитом.

Проводиться нарахування податкових зобов'язань, визначених платником податків, на підставі поданих до податкових органів декларацій, розрахунків, звітів, уточнених декларацій (довідок), повідомлень про сплату авансових платежів.

Нарахування та списання узгоджених податкових зобов'язань, а також штрафних санкцій, визначених податковим органом, проводиться в Особовому рахунку платника на підставі даних електронного реєстру податкових повідомлень.

В Особовому рахунку нарахування пені відбувається автоматично.

До Особової картки, крім інформації про нарахування податкових зобов'язань, заносяться дані про надходження платежів до бюджету.

Розміри штрафу за несплату податкового зобов'язання

При своєчасному звіренні за карткою нарахування і перерахування своїх платежів, платнику податків вдається уникнути помилок, і відповідно уникнути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. За умови несвоєчасної сплати до підприємства можуть бути застосовані фінансові санкції відповідно до пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181. За несплату узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних термінів, встановлених цим Законом Протягом 10 календарних днів, платник податків зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах:

  • при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі 10% такої суми;
  • при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного терміну сплати, узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі 20% такої суми;
  • при затримці більше, ніж на 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі 50% такої суми.

Якщо при проведенні звірення встановлено, що у підприємства за Особовою карткою значиться переплата з ПДВ, а в зв'язку з фінансовими труднощами підприємство не може проплатити нарахований акцизний збір, то на підставі його заяви може бути зроблено “перекидання” зайве сплаченого ПДВ на рахунок акцизного збору, оскільки ПДВ і акцизний збір сплачуються до Державного бюджету. Але Заяву про “перекидання” потрібно подати не пізніше ніж за тиждень до зазначеного терміну сплати платежу, тому що починаючи з першого дня, наступного за граничним терміном сплати, автоматично буде нараховуватися пеня.

Звірення нарахованих і сплачених сум пені платник має право, за своїм бажанням, проводити не частіше ніж 1 раз на квартал.

Переплату можна зарахувати не лише в рахунок інших платежів, але і за рахунок платежів за тим податком, за яким наявна переплата. Для цього теж необхідно подати заяву до органів податкової служби.

За умови, якщо сума переплати, що значиться в Особовому рахунку більше трьох років (1095 днів) без будь-якого руху (немає нарахування, зменшення сплати), за відсутності заяви платника про її повернення зараховується до бюджету. Це стосується і права на відшкодування податку.

Для проведення звірення з податковою інспекцією потрібно мати платіжні доручення, що підтверджують сплату платежу, а також виписані суми нарахувань і дати.

 
< Попер   ЗМІСТ