< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок потреби в транспортних засобах

Потрібну кількість транспортних засобів на маршруті на кожну годину розраховують виходячи з номінальної місткості транспортних засобів, що використовують на маршруті, та значень пасажиропотоків [18]. Значення пасажиропотоків на кожну годину доби визначають натурними дослідженнями [8]. Іншим способом одержання даних про пасажиропотоки є визначення з використанням коефіцієнта нерівномірності пасажиропотоків за годинами доби.

Значення пасажиропотоку визначають за годинами доби N за формулою:

де N - пасажиропотік на годину ґ, пас./год;

Мтах - пасажиропотік на найбільш завантаженому перегоні маршруту (в прямому чи зворотному напрямку для годин "пік"), пас;

кш - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за годинами доби.

Значення коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоку за годинами доби наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Значення коефіцієнту нерівномірності пасажиропотоку за годинами доби

Значення коефіцієнту нерівномірності пасажиропотоку за годинами доби

За результатами розрахунків будують діаграму зміни пасажиропотоків за годинами доби (рис. 2.2.).

Діаграма зміни пасажиропотоку за годинами доби

Рис. 2.2. - Діаграма зміни пасажиропотоку за годинами доби

На підставі значень пасажиропотоку необхідну кількість транспортних засобів на кожний час доби розраховують за наступною формулою [8]:

де А[ - кількість транспортних засобів, що потрібна на годину ґдоби, од.;

іоб - час оберту транспортного засобу на маршруті, год.;

цн - максимальна пасажиромісткість транспортного засобу, пас.

Після проведення відповідних обстежень і обробки статистичних даних формулу (2.18) можна доповнити коефіцієнтами внутрішньогодинної нерівномірності пасажиропотоку квн й надійності роботи транспортних засобів кн [18]:

де кн - коефіцієнт надійності роботи транспортних засобів;

квн - коефіцієнт внутрішньогодинної нерівномірності пасажиропотоку.

Коефіцієнт надійності визначають відношенням кількості транспортних засобів, що фактично відробили на лінії, до планового добового випуску, що розглядають за останній місяць або квартал. Отримані максимальні потреби в транспортних засобах узгоджують з можливостями підприємства, тобто встановлюють обмеження за максимально можливим випуском (рис. 2.3.) [2].

Максимальна кількість транспортних засобів на маршруті в будь-яку годину доби обмежується коефіцієнтом дефіциту і розраховують за наступною формулою:

де Атах - максимальна кількість транспортних засобів, од.; А - потрібна кількість транспортних засобів, од.;

Діаграма розрахункової кількості транспортних засобів

Рис. 2.3. - Діаграма розрахункової кількості транспортних засобів

кд - коефіцієнт дефіциту.

На діаграмі (рис. 2.3.) наведено лінію "максимум", що обмежує кількість транспортних засобів. Значення коефіцієнту дефіциту визначається провізними можливостями транспортних підприємств.

На наступному етапі встановлюють обмеження за мінімально необхідним випуском транспортних засобів на маршрути. Попит на транспортне обслуговування протягом дня за кожним маршрутом зазнає значні зміни. В окремих випадках потреба в транспортних засобах на міському маршруті в "непікові" години в 8-10 разів нижча, ніж у годину "пік". У таких випадках було б помилковим при розподілі транспортних засобів за годинами доби керуватися тільки показником використання номінальної місткості без введення обмеження за максимально припустимим інтервалом. Міських жителів, які щодня пересуваються на незначні відстані, не може задовольнити передбачений розкладом інтервал, наприклад, 30-40 хв., тому що при цьому транспортні засоби не забезпечать виконання своєї основної функції: економії часу й зниження транспортної стомлюваності громадян. Звідси виникла необхідність у встановленні певних правил, що регламентують мінімально допустимий випуск на маршруті за умовою максимального інтервалу крім залежності від абсолютного значення потужності пасажиропотоку на маршруті в періоди найбільшого спаду перевезень [18, 4].

При відомих швидкостях транспортних засобів, а також середньої відстані поїздки, мінімально необхідну кількість транспортних засобів на маршруті можна визначити за наступною залежністю [2]:

де Атіп - мінімально необхідна кількість транспортних засобів, од.; Уе - експлуатаційна швидкість, км/год.; 1ср - середня відстань поїздки пасажира, км.

Як визначають дослідники, фізична сутність формули (2.21) полягає в тому, що максимальний плановий інтервал між транспортними засобами не повинен перевищувати часу, рівного 1ср/Уек. Тобто виходить, що загальні витрати часу пасажира на пересування навіть у випадку максимального часу очікування будуть приблизно вдвічі менші витрат часу, необхідного на піше пересування. Тим самим доцільність користування транспортними засобами в цьому крайньому випадку буде очевидна.

Мінімальна кількість транспортних засобів, що повинна працювати на маршруті в будь-яку годину доби, також може бути визначена з урахуванням найбільш можливого інтервалу руху транспортних засобів за формулою

де Ітак - максимально припустимий інтервал руху, хв; іоб - час оберту, хв.

Для міст максимально припустимий інтервал руху можливо прийняти рівним 15 хв.

На рис. 2.3. лінія "мінімум" визначає найменшу кількість транспортних засобів у будь-яку годину функціонування маршруту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >