< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЗРОБКА ПОКАЗНИКІВ РОЗКЛАДУ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МАРШРУТІ

Рекомендації з нормування швидкостей міського пасажирського транспорту

Дослідження закономірностей зміни технічної швидкості транспортних засобів на перегонах маршруту було проведено на основі аналізу характеристичного графіка, що наведений на рис. 4.1.

Як з нього видно, найбільш істотне підвищення технічної швидкості можливе за рахунок збільшення довжини перегону. Однак, при цьому збільшується час підходу пасажирів до зупиночних пунктів [8]. Унаслідок цього, при проектуванні системи зупиночних пунктів необхідно враховувати взаємозв'язок різних параметрів технологічного процесу, як рекомендовано в раніше опублікованих роботах [7, 8]. Збільшення технічної швидкості на маршруті можливе за рахунок проектування трас маршрутів магістральними вулицями з великими швидкостями транспортного потоку. Також при нормуванні швидкості руху необхідно враховувати ступінь заповнення салону транспортного засобу, що може істотно знизити її. Підвищення технічної швидкості можливе за рахунок використання для роботи на маршрутах автобусів з високими динамічними характеристиками й залучення водіїв з великим стажем роботи на автобусах.

Крім того, як видно з характеристичного графіка, водії з високим значенням показника активності регуляторних систем перед початком руху на перегоні розвивають більш високі швидкості. Однак, дане збільшення технічної швидкості не може вважатися позитивним результатом. У випадку необґрунтованого її збільшення підвищується імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод. Отже, при проектуванні технологічного процесу перевезення пасажирів необхідно враховувати

Характеристичний графік технічної швидкості автобуса на перегоні маршруту:

Рис. 4.1. - Характеристичний графік технічної швидкості автобуса на перегоні маршруту: —о--р™ ; —о- - 5Д ; — - Уп ; -^д - - упп ; - •- ■ - Ьп ; --- - и.

зміни стану водія при русі і не допускати надмірного розвитку стомлення.

Для дослідження закономірностей зміни швидкості сполучення транспортних засобів за маршрутом також був побудований характеристичний графік, що наведений на рис. 4.2.

Характеристичний графік швидкості сполучення автобуса на маршруті:

Рис. 4.2. - Характеристичний графік швидкості сполучення автобуса на маршруті: -о- - Р™; -а-- - 5А; - Коп; - - ^; - II; -ш~ - ГПМ ; - - N.

Його аналіз дозволив зробити висновок, що підвищення швидкості сполучення можливе за рахунок зміни тих же чинників, що й для підвищення технічної швидкості. Кількість зупиночних пунктів на маршруті пов'язана з довжиною перегонів і при його визначенні необхідно також враховувати взаємозв'язок різних параметрів технологічного процесу з параметрами перевезення пасажирів.

Технологія побудови характеристичного графіка припускає варіювання значення одного фактора при постійних величинах інших. Він не дає можливості оцінити їхній спільний вплив на досліджуваний параметр. Для виконання даного завдання були побудовані графіки зміни швидкостей автобусів при різних умовах роботи, що наведені на рис. 4.34.14. При побудові графіків одночасно варіювалися довжина перегону або маршруту, а також стаж роботи водія на транспортних засобах пасажирського транспорту.

Виходячи з аналізу даних графіків, можна зробити наступні висновки:

  • - при нормуванні часу рейсу необхідно враховувати кваліфікацію водіїв, які працюють на маршруті, й марку транспортного засобу;
  • - збільшення швидкості можливе за рахунок залучення водіїв з великим водійським стажем. У разі, якщо це неможливо, необхідно організовувати курси підвищення кваліфікації для менш досвідчених водіїв;
  • - на швидкість транспортних засобів впливає значення показника активності регуляторних систем водія. Однак підвищення швидкості за рахунок збільшення показника активності регуляторних систем водія є недоцільним унаслідок підвищення імовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Рис. 4.3. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Рис. 4.4. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Рис. 4.5. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту при

Рис. 4.6. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту при

Рис. 4.7. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту при

Рис. 4.8. - Зміна технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту при

Рис. 4.9. - Зміна швидкості повідомлення автобуса по маршруту при

Рис. 4.10. - Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

Рис. 4.11. - Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

Рис. 4.12. - Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

Рис. 4.13. - Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

Рис. 4.14. - Зміна швидкості сполучення автобуса по маршруту при

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >