< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації з планування параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів з урахуванням стану водія

Параметри руху транспортних засобів на маршруті

Як показали результати проведених досліджень, параметри технологічного процесу перевезення пасажирів впливають на стан водія транспортного засобу. Внаслідок цього, при плануванні технологічного процесу необхідно враховувати стан водія.

Для дослідження взаємозв'язку показника активності регуляторних систем водія й параметрів руху на перегоні маршруту був побудований характеристичний графік, наведений на рис. 4.15.

Аналіз графіка дозволяє зробити висновок, що найбільший вплив на значення показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту робить його вихідне значення. Зі збільшенням довжини транспортного засобу ускладнюються умови маневрування в транспортному потоці. Це призводить до збільшення напруги організму водія. Ергономічні якості транспортного засобу, що оцінюються відношенням його первісної вартості до номінальної місткості, знижують напругу регуляторних систем організму водія. Час руху на перегоні збільшує показник активності регуляторних систем після проходження ділянки, тому що він визначає тривалість періоду часу, протягом якого на водія діють зовнішні фактори. На зміну стану водія впливає вік, що визначає функціональні можливості його організму. Однак, при виконанні своїх професійних функцій на зміну стану організму водія впливає його досвід водіння транспортних засобів для перевезення пасажирів. Ці два показники впливають на зміну стану водія. причому спрямованість їхнього впливу протилежна. Зі збільшенням віку організм людини втомлюється більше при навантаженнях. при збільшенні стажу роботи спостерігається зворотна залежність. З його збільшенням росте

Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія після руху по перегону маршруту:

Рис. 4.15. - Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія після руху по перегону маршруту: —о— - р™; —о- - Ьк; - Цн/м н ; - - ідпп ; - Вві бк.

майстерність водія, і він затрачує менше зусиль на керування транспортним засобом. Дослідження показали, що найбільш значимим виявляється відношення віку водія до стажу роботи на автобусі, що відбиває фізичну сутність впливу цих показників на стан водія.

Для оцінки спільного впливу різних факторів на значення показника активності регуляторних систем водія були побудовані графіки його зміни, наведені на рис. 4.16-4.21.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при

Рис. 4.16. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при

Рис. 4.17. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при

Рис. 4.18. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при 1^ = 0,8 км і ВВ/ 5д = 1,5:

Рис. 4.19. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при 1^ = 0,8 км і ВВ/ 5д = 25: • • •

Рис. 4.20. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при 1^ = 1,5 км і ВВ/ 5д = 1,5: • • •

Рис. 4.21. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на перегоні маршруту при 1^ = 1,5 км і ВВ/5А = 25: - -■■♦ ■■■ ■■■■■■

Виходячи з аналізу графіків, можна зробити такі висновки:

  • - необхідно контролювати стан водія перед початком руху, тому що надмірна стомлюваність водія може різко знизити безпеку руху;
  • - для зменшення стомлюваності водія бажано використовувати на маршрутах автобуси з невеликими габаритними розмірами і з високими ергономічними показниками;
  • - при організації маршрутів доцільно траси маршрутів прокладати таким чином, щоб забезпечити мінімальний час руху;
  • - доцільно залучати для роботи на маршрутах водіїв з великим стажем роботи на пасажирському транспорті або, якщо це не представляється можливим, регулювати стан водіїв у процесі роботи.

Характеристичний графік зміни показника активності регуляторних систем водія при русі маршрутом наведений на рис. 4.22.

Проаналізувавши його, можна зробити висновок, що вплив на стан водія всіх факторів аналогічний їх впливу на його стан при русі на перегоні. Додатковим фактором, що впливає на досліджувану величину, є питома потужність транспортного засобу. Ця особливість пов'язана з відмінностями в умовах руху на перегоні і на маршруті. При русі маршрутом водій змушений змінювати режими руху біля кожного зупиночного пункту. З поліпшенням динамічних якостей транспортного засобу на виконання даних дій потрібно більше витрат праці водія, тому що він може вибирати більш швидкісні режими руху.

Для аналізу спільного впливу факторів на значення показника активності регуляторних систем водія був проведений аналіз його зміни після проходження маршруту. На рис. 4.23-4.28 наведені залежності показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті від його значення перед початком руху. Аналіз представлених залежностей підтверджують висновки, зроблені при аналізі зміни стану водія при русі на перегоні маршруту.

Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті:

Рис. 4.22. - Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті: —о--РД ; —<>— - ТС ; —д - - Вві іа ; — ■ - Ц; - іа ; - Ц^м н .

Крім того, графіки показують, що на зміну стану водія впливають також параметри маршруту, на якому він працює. Внаслідок цього на маршрутах з різною довжиною доцільно використовувати різні технологічні параметри перевезення пасажирів.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при

Рис. 4.23. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1^ = 5 км і Бв/БА = 1,5: ■ - Ікарус-280; —к— - Магсіа-Е2200; - Ікарус-260; - -ж- - Газель-32213; * ■ - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху по маршруті при = 5 км і Бв/Бк = 25

Рис. 4.24. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху по маршруті при = 5 км і Бв/Бк = 25: ■ - Ікарус-280; —х--Магсіа-Е2200; - Ікарус-260; --*--Газель-32213; ± - ЛАЗ-695Н; ♦ - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1^ = 10 км і Бв/Бк = 1,5

Рис. 4.25. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1^ = 10 км і Бв/Бк = 1,5: • • ♦• • - Ікарус-280; —к— - Mazda-E2200; - *- - - Ікарус-260; - -ж- - Газель-32213; + - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при = 10 км і Бв/Бк = 25:* - Ікарус-280; —*— - Mazda-E2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; ± - ЛАЗ-695Н; &#9830;

Рис. 4.26. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при = 10 км і Бв/Бк = 25:* - Ікарус-280; —*— - Mazda-E2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; ± - ЛАЗ-695Н; ♦ - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1/^ = 15 км і Бв/Бк = 1,5

Рис. 4.27. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1/^ = 15 км і Бв/Бк = 1,5: ■ - Ікарус-280; —*— - Mazda-E2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; ± - ЛАЗ-695Н; ♦ - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1/^ = 15 км і Бв/Бк = 25

Рис. 4.28. - Зміна показника активності регуляторних систем водія після руху на маршруті при 1/^ = 15 км і Бв/Бк = 25: -о- - Ікарус-280; —*— - Mazda-E2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; ± - ЛАЗ-695Н; ♦ - Уо1уо-В10М.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >