< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації з організації роботи водія на маршруті з урахуванням закономірностей зміни його стану протягом робочого дня

Для аналізу зміни стану водія протягом робочого дня був розроблений характеристичний графік, наведений на рис. 4.36.

Як видно з цього графіка, показник активності регуляторних систем перед початком роботи, що описує початковий стан водія, визначає його стан після закінчення робочого дня. Довжина маршруту зменшує показник активності регуляторних систем після закінчення роботи. При роботі на маршрутах з невеликою довжиною збільшується монотонність роботи водія. Раніше проведені дослідження [43] показали, що монотонність роботи є однією з причин стомлення водія. Вплив довжини автобуса, відношення вартості нового автобуса до номінальної місткості, відношення віку водія до стажу роботи на автобусі аналогічні впливу даних факторів на досліджувану змінну при проходженні перегону й маршруту. Зі збільшенням часу роботи водія відбувається закономірний розвиток стомлення. Отже, при плануванні тривалості роботи водія необхідно враховувати зміну його стану.

Як показали проведені дослідження, істотно на зміну стану водія впливає його вік і стаж роботи на транспортних засобах міського пасажирського транспорту. В зв'язку з цим виникає необхідність у визначенні значень даних показників, що забезпечують мінімальну зміну стану водія протягом робочого дня. Як показують результати проведених досліджень, на зміну стану водія впливає відношення віку водія до його стажу роботи на транспортних засобах міського пасажирського транспорту. Як віковий мінімум був обраний 21 рік [72].

Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня:

Рис. 4.36. - Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня: —о--РдД; —о- - ; —<>— - /А ; - - Цн/М н ; - Тр; - Вві Бк .

Верхнім граничним віком водія приймалося 55 років [49]. На першому етапі була проаналізована зміна досліджуваного показника в залежності від віку й стажу. Графіки зміни відносини віку до стажу роботи наведені на рис. 4.37-4.38.

Графік зміни відносини віку до стажу роботи водія на автобусі в залежності від даного стажу:

Рис. 4.37. - Графік зміни відносини віку до стажу роботи водія на автобусі в залежності від даного стажу: —□--при Вв = 55; - - а - - - при Вв = 45; - -о- - при Вв = 35; —о— - при Вв = 25.

Графік зміни відносини віку водія до стажу роботи на автобусі в залежності від його віку:

Рис. 4.38. - Графік зміни відносини віку водія до стажу роботи на автобусі в залежності від його віку: —о— - при 5А = 1; —□— - при 5А = 2; а - при 5А = 3; —*--при 5А = 5; —■--при 5А = 10;-- при 5А = 18; —□--при 5А = 26.

Як видно з рис. 4.37, залежність між досліджуваним параметром і стажем носить нелінійний характер. Розташування точки перегину графіків залежить від віку водія. Зі збільшенням віку вона зміщається за напрямком збільшення стажу роботи на автобусі. Аналогічний висновок можна зробити при аналізі графіка зміни відносини віку до стажу роботи в залежності від віку водія. Зі збільшенням стажу збільшення досліджуваного показника зменшується. Внаслідок цього було зроблене припущення, що при визначеному віці водіїв існує така величина стажу роботи на автобусі, менше якої використовувати водіїв для роботи недоцільно внаслідок того, що при цьому істотно буде змінюватися його стан протягом робочого дня. Для перевірки даного припущення був проведений аналіз зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при різному співвідношенні віку й стажу роботи, графіки якого наведені на рис. 4.39-4.40.

Ці графіки розроблені для водіїв, що працюють на автобусі Mazda-E2200. При цьому значення показника активності регуляторних систем перед початком роботи приймали рівним 2. Як видно, зміна досліджуваної змінної на рис. 4.37-4.38 відповідає її зміні на рис. 4.39-4.40. Унаслідок цього можна зробити висновок, що для кожного водія визначеного віку існує така можлива величина його стажу роботи, менше якої використовувати водія для роботи недоцільно внаслідок того, що при цьому істотно буде змінюватися його стан протягом робочого дня. Якщо розглядати середній стаж роботи, що забезпечує прийнятну зміну стану водіїв будь-якого віку, то він дорівнює 5 рокам.

Однак на зміну стану водія протягом робочого дня впливають також параметри маршруту й транспортного засобу. Для оцінки зміни стану водія при різних значеннях даних параметрів були побудовані відповідні графіки, наведені на рис. 4.41-4.42. На рис. 4.41 наведений графік для водія з найменшим стажем роботи на автобусі. Як видно з графічної інтерпретації залежності для даного водія навіть при самих сприятливих

Зміна показника активності регуляторних систем водіїв з різним стажем роботи протягом робочого дня:

Рис. 4.39. - Зміна показника активності регуляторних систем водіїв з різним стажем роботи протягом робочого дня: —□— - при БВ = 55; - при Бв = 45; - -о - - при Бв = 35; —о— - при Бв = 25.

Зміна показника активності регуляторних систем водіїв різного віку протягом робочого дня:

Рис. 4.40. - Зміна показника активності регуляторних систем водіїв різного віку протягом робочого дня: —о— - при 5А = 1; —□— - при 5А = 2 ; а - при 5А = 3; —*--при 5А = 5; —■--при 5А = 10;-- при 5А = 18; —□--при 5А = 26.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при іД[ІД = 2 бала, Вв = 21 рік і 5А = 1 рік

Рис. 4.41. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при іД[ІД = 2 бала, Вв = 21 рік і 5А = 1 рік: —о— - Ма2с1а-Е2200; - Газель-32213; - Уо1уо-В10М; —*— - Ікарус-260; -о- - ЛАЗ-695Н; - -ж- - Ікарус-280.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при р171 = 2 бала, Вв = 50 років і 5А = 28 років

Рис. 4.42. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при р171 = 2 бала, Вв = 50 років і 5А = 28 років: —о— - Ма2сСа-Е2200; - Газель-32213; - Уо1уо-В10М; —*— - Ікарус-260; - о - - ЛАЗ-695Н; - -ж - - Ікарус-280.

параметрах маршруту й транспортного засобу стан його організму переходить на рівень надмірної напруги, що відповідає 5 балам показника активності регуляторних систем [192].

На рис 4.42 подана залежність для водія з кращими умовами співвідношення віку й стажу. Як видно з даного графіка, можливі такі умови роботи, при яких стан організму водія за робочий день не переходить на рівень надмірної напруги.

Таким чином, можна зробити висновок, що у випадку, якщо у водія відсутній необхідний стаж роботи на рухомих одиницях міського пасажирського транспорту, йому необхідно забезпечувати відповідні режими роботи, що забезпечують мінімальну зміну стану його організму протягом робочого дня.

Проаналізувавши графіки зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня, що наведені на рис. 4.43-4.50, можна запропонувати наступні рекомендації щодо його тривалості:

  • - для водіїв мікроавтобусів типу Ма2сСа-Е2200 на маршрутах з довжиною більше 10 км час роботи може складати до 12 годин, на маршрутах довжиною до 10 км - до 10 годин;
  • - для водіїв мікроавтобусів Газелей на маршрутах більше 10 км - до 10 годин, менше 10 - до 8 годин;
  • - для водіїв автобусів Ікарус-260, ЛАЗ-695Н на маршрутах понад 10 км - до 10 годин, менше 10 км - до 8 годин. У випадку надання часу для короткочасного відпочинку до 10 хвилин протягом кожної години, але не раніше, ніж через 3 години від моменту початку роботи, на маршрутах менше 10 км можлива тривалість роботи до 10 годин;
  • - тривалість роботи на Ікарусах-280 не більше 8 годин. Важливим фактором, що впливає на стан водія, є тривалість безперервної роботи до початку обідньої перерви. Можна запропонувати наступні рекомендації для визначення її величини:

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при

Рис. 4.43. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при іДІД = 2 бала, /М = 5 км і Бв/ 5А = 2 : - Ікарус-280; —*--Маг(іа-Е2200; - *- - - Ікарус-260; - -*— Газель-32213; ± - - - ЛАЗ-695Н; ♦ - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, /М = 5 км і Бв/ 5А = 20

Рис. 4.44. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, /М = 5 км і Бв/ 5А = 20: ♦ - Ікарус-280; —*— - Магсіа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; --а-- - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, /М = 15 км і Бв/5А = 2

Рис. 4.45. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, /М = 15 км і Бв/5А = 2: ♦ - Ікарус-280; —*— - МагсІа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, = 15 км і Бв / 5А = 20

Рис. 4.46. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при /ДПД = 2 бала, = 15 км і Бв / 5А = 20: ♦ - Ікарус-280; —*— - МагсІа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при іДІД = 4 бала, = 5 км і Бв / 5А = 2

Рис. 4.47. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при іДІД = 4 бала, = 5 км і Бв / 5А = 2 : - Ікарус-280; —*--Ма2с1а-Е2200; - *- - - Ікарус-260; -■*— Газель- 32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при РДПД = 4 бала, = 5 км і Бв / 5А = 20

Рис. 4.48. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при РДПД = 4 бала, = 5 км і Бв / 5А = 20: ♦ - Ікарус-280; —*— - МагсСа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при рПД = 4 бала, І-М = 15 км і Бв / 5А = 2

Рис. 4.49. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при рПД = 4 бала, І-М = 15 км і Бв / 5А = 2 : ♦ - Ікарус-280; —*— - Ма2СІа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при рПД = 4 бала, = 15 км і Бв/ 5А = 20

Рис. 4.50. - Зміна показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня при рПД = 4 бала, = 15 км і Бв/ 5А = 20: ♦ - Ікарус-280; —*— - Ма2СІа-Е2200; - Ікарус-260; --ж- - Газель-32213; - ЛАЗ-695Н; - Уо1уо-В10М.

  • - на мікроавтобусах типу Магс1а-Е2200 не більше 5 годин;
  • - на мікроавтобусах типу Газель не більше 4 годин;
  • - на автобусах типу Уо1уо-В10М, Ікарус-260, ЛАЗ-695Н на маршрутах понад 10 км не більше 4 годин, а на маршрутах менше 10 км -через 3 години;
  • - на автобусах Ікарус-280 не більше 3 годин.

Таким чином, за рахунок регулювання режимів роботи й відпочинку водіїв, можна не допустити перевтоми водія при роботі на маршруті міського пасажирського транспорту. В зв'язку з цим, виникає необхідність у розробці методики розробки графіків роботи рухомого складу на маршруті з урахуванням стану водія.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >