< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка нерівномірності пасажиропотоків

Маючи інформацію про завантаження на ділянках транспортної мережі для кожного інтервалу часу АТ пікового періоду, можливо оцінити коливання потоків пасажирів за часом. При рівномірному за часом пасажиропотоці, його величина в кожний інтервал часу АТ на ділянці маршрутної мережі буде відповідати відношенню загального числа пересування на цій ділянці до кількості інтервалів часу АТ протягом періоду "пік". Це є середній пасажиропотік на ділянці.

Для того щоб оцінити, наскільки дійсний пасажиропотік відрізняється від середнього, тобто наскільки нерівномірний пасажиропотік на даній ділянці в кожний інтервал часу АТ, досить знайти коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків.

Нерівномірність пасажиропотоків у періоди "пік", що зумовлюється різною інтенсивністю підходу пасажирів до зупиночних пунктів, призводить до коливань значень часу очікування пасажирами 9П1 транспортних засобів протягом різних інтервалів часу періоду "пік", при інших рівних умовах.

Оцінити коливання пасажиропотоків за кожний інтервал часу на ділянці транспортної мережі можна коефіцієнтом нерівномірності

де Кнпіп2дтг - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків на ділянці між вузлами пі і п2 в z-й інтервал часу ДТ періоду "пік";

Рпіп2,Дтг - значення пасажиропотоку на ділянці між вузлами пі і п2 в z-й інтервал часу ДТ;

Рсрпіп2 - середнє значення пасажиропотоку на ділянці між вузлами пі і п2, що визначається за залежністю

де т - число інтервалів ДТ пікового періоду.

Після визначення коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоку на всіх ділянках мережі за кожний z-й інтервал часу Дт, з'являється можливість оцінити нерівномірність пасажиропотоків загалом у місті шляхом визначення середньозваженого коефіцієнту нерівномірності за цей інтервал часу

де Му - кількість транспортних вузлів у топологічній схемі міста.

Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків не дає повного уявлення про те, як коливаються пасажиропотоки на ділянках мережі по відношенню до їсрп1п2. Для отримання повної картини про коливання пасажиропотоків протягом часу Ат необхідно визначити, на яку величину відрізняється від одиниці коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за кожний інтервал часу АТ

Після обчислення для кожного Ат за піковий період КнАТг і АКнАТг> представляється можливим визначити середній коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків за весь піковий період

Для отримання інформації про коливання пасажиропотоків протягом пікового періоду можна визначити, на яку величину відрізняється від одиниці середній коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків за піковий період

Таким чином, маючи значення коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоків, середнього пасажиропотоку на ділянках, значення коефіцієнтів нерівномірності за кожний інтервал часу і загалом за період "пік" і його відхилення від одиниці, є можливість оцінити коливання пасажиропотоків у місті і виявити причини виникнення цих коливань.

Алгоритм складання диференційованого розкладу руху транспортних засобів у період частих коливань пасажиропотоків

Маючи інформацію про коефіцієнти нерівномірності пасажиропотоків, отриману за моделлю формування трудових пересувань, що наведені в попередній главі, можна організувати рух транспортних засобів з урахуванням цієї нерівномірності. Необхідно таким чином скласти розклад руху транспортних засобів на маршруті, щоб інтенсивність їх руху була пропорційна коефіцієнтам нерівномірності потоків пасажирів на всіх транспортних зв'язках маршруту за кожний інтервал часу Аг.

Для того, щоб організувати перевезення пасажирів на кожному перегоні маршруту за кожний інтервал часу, необхідно, щоб на даному перегоні за кожний інтервал часу проїхала кількість транспортних засобів, що визначається таким чином:

де Лпп2Ат2 - кількість транспортних засобів, необхідна для перевезення пасажирів на перегоні пі п2 за z-й інтервал часу Аг, од.; дн - номінальна місткість транспортного засобу, пас.

Значення пасажиропотоку на перегоні n1-n2 за інтервал часу ATZ -Fn1„2,ATz визначають через середній пасажиропотік і коефіцієнт нерівномірності на цій ланці:

Таким чином, на кожному перегоні маршруту потоки пасажирів і кількість транспортних засобів пов'язані залежністю

Визначивши за залежністю (5.15) для кожного інтервалу часу At потрібну кількість транспортних засобів для кожної ланки, можна визначити час початку руху кожного транспортного засобу на ланці таким чином, щоб за величину інтервалу часу At вони встигли проїхати по всій ланці.

Час початку руху першого транспортного засобу на ланці, що досліджують співпадає з часом початку інтервалу AtZ

де Тдпц - час виїзду першого транспортного засобу з пункту пі маршруту.

Припускаємо, що протягом інтервалу часу Ат пасажиропотік на зв'язках рівномірний. Тоді рух транспортних засобів на ланці можна організувати з рівним інтервалом, що визначають таким чином:

де Іпіп2,АТг - інтервал руху транспортних засобів на ланці п1-п2 в z-й інтервал часу Аг;

Аг - тривалість інтервалу часу А Тг.

Таким чином, час відправлення подальших транспортних засобів можна визначити за залежністю

де твп1,Ам - час виїзду транспортного засобу з пункту пі маршруту.

Маючи набір відправлень транспортних засобів з усіх пунктів маршруту за період " пік", можна визначити для кожного з них час відправлення з кінцевого пункту маршруту, при якому вони проїдуть відповідну ділянку пі -п2 за інтервал часу А Тг:

де твк>АУ - час виїзду Ду-го транспортного засобу з кінцевого пункту маршруту;

4п1 - відстань від кінцевого пункту до початку ділянки пі -п2;

Ус - швидкість сполучення на маршруті. Після визначення часу виїзду всіх транспортних засобів для кожної ланки пі -п2 з кінцевого пункту має місце інформація, що дозволяє виявити, з урахуванням часу обороту, розклад руху транспортних засобів на маршруті.

Для проведення розрахунків було розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в діалоговому режимі складати розклад руху транспортних засобів на маршруті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >