< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, проведення яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, проведення яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.

Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України.

Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.

Для участі в конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на конкурсній основі.

Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.

Рішення про результати конкурсу може бути оскаржене в судовому порядку.

У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу, орган ліцензування в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.

У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не проводить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.

До видів господарської діяльності, проведення яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, відносяться:

 • - видобування уранових руд;
 • - видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • - постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
 • - зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
 • - надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія

На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер. У ліцензії зазначаються:

 • - найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 • - вид господарської діяльності, вказаний згідно зі статтею 9 цього Закону (в повному обсязі або частково), на право проведення якого видається ліцензія;
 • - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
 • - ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;
 • - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;
 • - дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
 • - строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;
 • - посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
 • - дата видачі ліцензії;
 • - наявність додатку (з зазначенням кількості сторінок). Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником і засвідчується печаткою цього органу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >