< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 15. Плата за видачу ліцензій

За видачу ліцензії справляється плата, розмір і порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України (1755-2000-п).

Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

Установити розмір плати за ліцензію на проведення діяльності з організації і проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) вартістю 30 000 євро за кожний рік користування такою ліцензією:

  • - на кожну особу, що проводить діяльність з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах;
  • - на кожний пункт тоталізатора - при проведенні букмекерської діяльності;
  • - на кожний електронний сервер - при проведенні діяльності з організації та проведення азартних ігор у електронному (віртуальному) казино;
  • - на кожний гральний зал - при проведенні діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та інших азартних ігор.

Ліцензія на проведення діяльності з організації та проведення азартних ігор (крім випуску та проведення лотерей) видається строком на п'ять років.

Стаття 16. Переоформлення ліцензії

Підставами для переоформлення ліцензії є:

  • - зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця;
  • - зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-підприємця;
  • - зміни, пов'язані з проведенням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії в зв'язку зі змінами, пов'язаними з проведенням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася, у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України.

За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може проводити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на проведення певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >