< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проведення конкурсу та визначення переможця

 • 40. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:
  • - наявність достатньої кількості автобусів, що відповідають умовам конкурсу за класом і пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
  • - наявність, характеристика й кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
  • - наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
  • - наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (для міжміського перевезення);
  • - строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);
  • - наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
  • - наявність і характеристика виробничої бази;
  • - умови підтримання належного технічного й санітарного стану рухомого складу;
  • - умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
  • - умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • - досвід роботи перевізника-претендента;
  • - наявність і тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
  • - якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (в разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;
  • - інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання й соціальний ефект від його діяльності.
 • 41. Під час проведення конкурсу представники організатора й органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

42. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу.

 • 43. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, в присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.
 • 44. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.
 • 45. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.
 • 46. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу й перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а в разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

47. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше ніж половина його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

48. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору або виданого дозволу.

 • 49. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, в 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова й секретар конкурсного комітету, і подається організатору.
 • 50. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
  • - номери й назви об'єктів конкурсу;
  • - найменування перевізників-претендентів;
  • - результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;
  • - рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу й перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.
 • 51. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію наказом (постановою або іншим розпорядчим документом) організатора протягом не більше ніж 10 робочих днів з дня проведення конкурсу.
 • 52. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження.
 • 53. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному автобусному маршруті) згідно з умовами визначеного конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору (одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, що укладається, або дозволу, що видається за результатами конкурсу, становить п'ять років.

Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

 • 54. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. В такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.
 • 55. Організатор має право:
  • - провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці до цього. В такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;
  • - достроково розірвати договір (позбавити дозволу) автомобільного перевізника в разі порушення ним умов договору (дозволу) й укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі й посів друге місце, на строк дії договору (дозволу), який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;
  • - достроково розірвати договір з автомобільним перевізником ( позбавити його дозволу) в разі виявлення фактів подання на конкурс недостовірних відомостей;
  • - у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір (надати дозвіл) автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту й необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження організатором техніко-економічного обґрунтування;
  • - у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору (одержання дозволу) укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;
  • - у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення конкурсного комітету, договору (дозволу) укласти договір (надати дозвіл) один раз на строк до трьох місяців з автомобільним перевізником для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу, й виставити об'єкт на новий конкурс;
  • - у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.
 • 56. Контроль за виконанням умов договору (дозволу) здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >