< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методична робота у вищому навчальному закладі

Якість навчально-виховної діяльності вищого навчального закладу, його результати певною мірою залежать від викладача, його теоретичної підготовки, педагогічної майстерності. З метою підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах проводять спеціальну методичну роботу.

Зміст методичної роботи у вищому навчальному закладі

Методична робота є цілеспрямованою діяльністю вищого навчального закладу щодо забезпечення психолого- педагогічної та методичної підготовки викладачів вищої школи з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Функції методичної роботи у вищій школі:

 • 1) планування – підготовчий етап методичної роботи, який полягає у визначенні системи підходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів;
 • 2) організаційна – виявляється в діяльності, пов'язаній з удосконаленням структури методичної роботи, змісту діяльності її складових;
 • 3) діагностична – вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності конкретних працівників освіти в умовах розбудови української вищої освіти;
 • 4) прогностична – вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому;
 • 5) моделювання – полягає у розробленні принципово нових положень навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі, формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження;
 • 6) відновлювання – передбачає відновлення частково забутих або втрачених викладачами знань після закінчення педагогічного навчального закладу;
 • 7) коригування – спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов'язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності;
 • 8) пропагандистська – забезпечує інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження у практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • 9) контрольно-інформаційна – полягає у створенні та підтримці стабільного зворотного зв'язку, оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам.

Методичну роботу у вищому навчальному закладі слід здійснювати у таких напрямах (І. Соколова):

 • а) підвищення теоретичного та наукового рівня викладання предмета з метою реалізації завдань змісту професійної освіти в Україні;
 • б) поглиблення теоретичних і практичних знань викладачів вищої школи з проблем неперервної професійної освіти та організації навчально-виховної роботи з предмета;
 • в) підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького складу з метою досягнення високої професійної компетентності та високого рівня самоорганізації його професійної діяльності;
 • г) формування умінь:
  • – організування навчально-методичної роботи з урахуванням особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців;
  • – планування діяльності за напрямами: науково-дослідна, навчально-методична, організаційно-методична, виховна робота тощо, аналізування її результатів;
  • – здійснення педагогічного дослідження в навчально- виховному процесі;
  • – управління пізнавальною активністю студентів у процесі навчання, організація самостійної та науково-дослідної роботи:

ґ) оволодіння методами вивчення і впровадження у практику роботи педагогічного досвіду професійної підготовки фахівців з урахуванням своєї творчої індивідуальності.

Диференціація змісту і форм методичної роботи залежить від специфічних потреб викладачів, які працюють на факультеті; рівня професійної компетентності педагогів; досвіду професійної підготовки фахівців; особливостей інтересів, потреб, мотивів діяльності викладача; віку педагога та його стажу викладацької роботи у вищому навчальному закладі; рівня психологічної готовності до впровадження сучасних технологій навчання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >