< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забруднення геологічного середовища твердими відходами

В Україні триває процес прогресуючого накопичення відходів. Загальний їх обсяг на цей час оцінено в 35 млрд тонн. Основна маса відходів утворюється на підприємствах вугільної промисловості, гірничо-металургійних, хімічних, машино-будівних, паливно-енергетичних, будівельної індустрії та агропромислового комплексу.

Домінуючу частку утворених відходів (понад 75%) становлять промислові відходи – розкривні супутні породи, шлами та інші продукти збагачення корисних копалин, металургійні шлаки тощо. Лише у гірничо-металургійній галузі загальний обсяг утворення відходів сягає 100 – 120 млн т на рік Річні обсяги складування розкривних порід гірничодобувних підприємств становлять 70 млн м3, у тому числі відходів збагачення та пустих (розкривних) порід – майже 52 млн т. У відвалах гірничорудних підприємств у 2009 р. було складовано понад 2,2 млрд м3 пустих порід, у хвостосховищах накопичено 2,6 млрд т відходів збагачення, 250 млн т шлаків, 30 млн тонн шламів. У 2009 р. утворилося: розкривних порід – 62 млн м3, що на 4,6 млн м3 більше проти обсягів 2008 р.; відходів збагачення та пустих порід, які підняли з шахт, – 43,1 млн т, що менше на 3,9 млн т порівняно з обсягами 2008 року.

Найбільш напружена ситуація з цим видом відходів спостерігається у гірничо-добувних Донецькому, Криворізькому, Львівсько-Волинському басейнах і частково в деяких інших регіонах. Площа, яку вони займають, становить 160 – 165 тис. га.

Так, у процесі збагачення залізистих кварцитів утворюються відходи, які складуються у хвостосховищах, що займають приблизно 7–10 тис. га тільки в Кривбасі. Сумарний об'єм відходів збагачення – до 1,5 – 3,0 млрд м3, загальна маса -4-6 Млрд т. Кількість накопичених на об'єкті шламів у шламонакопичувачі, що розташований у південно-західній частині території ВАТ МК "Азовсталь" (акваторія Азовського моря), станом на 01.01.2010 р. становила 1575668 т.,3а даними Мінпаливенерго, обсяг накопичення золошлакових відходів ТЕС у. 2009 році досяг понад 320,0 млн т (у 2009 р. утворилося 5,2 млн т).

На підприємствах вугільної галузі на цей час у породних відвалах накопичено близько 3,2 млрд т породи. Крім цього, у 87 шламонакопичувачах (з яких 52 – діючі) накопичено за 2009 рік більше, ніж 15,5 млн т відходів вуглезбагачення. З видобутих у 2009 році вугільними підприємствами 17,0 млн т породи заскладовано у відвали 14,6 млн т.

У хвостосховищах та шламонакопичувачах хімічних підприємств міститься більше 84 млн м3 небезпечних відходів, серед яких є, зокрема, відходи сірки, калійні відходи, гідролізна кислота, фосфогіпс, які негативно впливають на навколишнє природне середовище.

Проблема поводження з твердими побутовими відходами належить до однієї з найскладніших і багатогранних, розв'язання якої потребує постійних системних зусиль. За даними Мінжитлокомунгоспу в Україні за 2009 рік утворилося близько 50 млн м3 твердих побутових відходів (ТПВ), або близько 12 млн т. Захоронюють ці відходи на 4,5 тис. сміттєзвалищ та полігонів, загальною площею майже 7,8 тис. га, 22% з яких не відповідають нормам екологічної безпеки, тобто є осередками забруднення довкілля. Таке становище призводить до забруднення підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря, погіршення стану земельних ресурсів, зрештою, згубно діє на здоров'я людей. Найбільша кількість таких полігонів у Луганській, Львівській, Одеській, Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Тернопільській, Запорізькій, Вінницькій, Сумській, Закарпатській областях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >