< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заходи зі зниження рівня негативного впливу металургії на навколишнє середовище та його попередження

Чорна металургія

Для розв'язання проблем, пов'язаних з чорною металургією, слід впроваджувати нові технології плавлення металу, зводити очисні споруди, використовувати відходи металургії в інших виробництвах: коксовий газ – для синтезу азотних добрив, шлаки доменного виробництва – у цементній промисловості, тощо.

Шкідливий вплив підприємств чорної металургії на довкілля можна суттєво зменшити використанням різних технологічних заходів та спеціального для цих цілей обладнання.

Для зменшення шкідливих викидів передбачається:

  • – механізоване завантаження шихти;
  • – підвісні бункери для сипких матеріалів та феросплавів;
  • – автоматизовані системи завантаження цих матеріалів;
  • – обладнання для механізації робіт з обслуговування конверторів та міксерних пристроїв;
  • – механізація прибирання шлаків під конверторами та сміття на робочих майданчиках;
  • – механізація ломки зношеної футеровки основних агрегатів та прибирання відходів;
  • – механізація підготовки та ремонту набивної футеровки сталерозливних ковшів: обладнання ковшів шиберними затворами.

Виділений з мартенівської печі газ перед викидом в атмосферу підлягає обов'язковому очищенню. Перед очищенням газ охолоджують в котлах-утилізаторах до 220 – 250°С. У нашій країні найбільше розповсюдження отримали два способи очищення мартенівського газу – сухий та мокрий. Запиленість очищених за цими схемами газів не перевищує 100 мг/м3. Пил, який виноситься із мартенівської печі, складається з маленьких часточок залізної руди, вапняку, шлаку, а також продуктів конденсації парів металу. Винос цих часточок припиняється повністю після покриття шихти шаром шлаку. Запиленість продуктів згоряння залежить від періоду плавки і найбільший винос пилу характерний для періоду продувки киснем. Щоб зменшити винос пилу, не слід завантажувати в піч сипучі матеріали та додавати руду у ванну на стадії кипіння.

Щоб зменшити шкідливі викиди в процесі розливання сталі під шлаком, необхідно забезпечити: зниження інтенсивності фтористих виділень, що досягається зменшенням і вмісту фтористих компонентів; підвищення основності шлаку; використання силікокальцію та порошків алюмомагнію замість алюмінію; марганцевої руди замість натрієвої селітри; зниження вологості домішок; використання малофосфористих шлакоутворювальних брикетів.

Одна з головних умов, що уможливлює знизити викиди шкідливих речовин, – правильне, кваліфіковане ведення технологічних процесів: Це є запорукою запобігання аваріям та непередбаченим викидам шкідливих речовин.

У наш час загальне водоспоживання в чорній металургії складає 1689,6 млн. м3/рік. Зменшення шкідливих скидів здійснюється використанням різних технологічних прийомів та пристроїв. Наприклад, як основний засіб попередження теплового забруднення водойм велике значення має перехід на випарювальне охолодження сталеплавильних агрегатів. Для очищення стічних вод конверторного виробництва використовуються (в основному) радіальні відстійники. Для інтенсифікації їх роботи використовується реагентний метод обробки стічних вод. Використання як коагулянта поліакриламіду дозволяє підвищити гідравлічне навантаження на 1 м2 відстійника до 1,4 м3/год. Після відстоювання вода повертається в систему оборотного водопостачання. У наш час загальне водоспоживання в чорній металургії складає 1689,6 млн. м3/рік.

Кольорова металургія

Актуальним завданням для підприємств кольорової металургії є розробка та реалізація заходів боротьби з шкідливим впливом на довкілля та використання відходів.

Охорона атмосферного повітря на підприємствах виробництва кольорових металів полягає в очищенні газів від пилу. Для цього застосовують батарейні циклони, чотирипільні сухі електрофільтри, димососи, що встановлюють в кінці системи або перед електрофільтрами.

Аспіраційні гази вузлів пересипання та дроблення очищають за один ступінь в горизонтальних електрофільтрах. Гази електролізерів на алюмінієвих заводах очищають від газоподібного фтористого водню, пилу та смолистих речовин промиванням слабким содовим розчином (4 – 6%). Електролізери оснащені також пальниковими пристроями для допалювання оксиду вуглецю

Уловлені гази очищають спочатку від пилу та смол у двопільних електрофільтрах, а потім в порожнистих скруберах зрошують розчином соди. Для очищення повітря застосовуються здебільшого мокрі апарати, які мають крім переваг суттєві недоліки, а тому в останні роки почали застосовувати сухе сорбційне очищення.

Виробництво кольорових металів потребує багато води, водні ресурси витрачаються із використанням технології зворотного водопостачання, за допомогою якої стабілізація складу води, запобігання накипоутворенню та посиленню корозії досягається без скиду зі зворотної системи. Тобто технологічна вода проходить кілька стадій виробничого процесу, а потім залежно від вимог тієї чи іншої стадії подається на ту чи іншу переробку без попереднього очищення. Підживлення такої системи свіжою водою необхідне лише для компенсації втрат води від випаровування та виносу бризок. Для поповнення замкнених зворотних систем біологічно очищеними стічними водами ці води, як і води з природних джерел, повинні бути пом'якшені та знесолені наскільки, щоб в системі встановилася рівновага на заданому рівні.

Для уникнення шкідливого впливу поверхневого стоку з території підприємства необхідно створювати локальні дощові каналізації. Такі каналізаційні системи збирають поверхневі стічні води і направляють на локальні очисні споруди, де води очищаються від основних забруднювачів, чим запобігається потрапляння цих забрудників у водойми.

У виробництві багатьох кольорових металів утворюється шлам, який накопичується у шламовідстійниках, і який може використовуватись у промисловості будівельних матеріалів. Наприклад, у технології виготовлення алюмінію із нефілінів з відходів виготовляють нефіліновий цемент, з якого отримують конструкційний ізоляційний газобетон високих марок, зі пніаму отримують вогнетривкі бетон та цеглу, а також випалені плити, блоки, легковаговий, ізоляційний матеріал. У дорожньому будівництві його використовують як підстилаючий шар, а також як в'яжуче асфальтобетону.

Шлами можуть слугувати перспективною сировиною для багатьох інших будівельних матеріалів. Червоний шлам алюмінієвого виробництва знайшов своє застосування як реагент в металургійній промисловості у виробництві агломерату та залізорудних окатишів, а також як пігмент для фарбування ламінованих шарів деревостружкових плит. Дослідження виявили, що червоний шлам алюмінієвої промисловості є добрим сорбентом для очищення промислових газів від сполук сірки, фтору, азоту та інших забруднювачів, для уловлення пестицидів із забруднених вод. Вміст у ньому великого набору макро- та мікроелементів (фосфору, заліза, магнію, марганцю, міді, кобальту, титану, нікелю, сірки, хлору і бору), що знаходяться в рухливому стані і легко засвоюються рослинами, відсутність небезпечних токсичних речовин дають можливість застосовувати червоний шлам як мінеральні добрива для підживлення сільськогосподарських культур. Мікроелементи, що входять у червоний шлам, значно поліпшують якість та харчову цінність врожаю. Враховуючи лужні якості червоного шламу, його застосування особливо перспективне на засолених ґрунтах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >