< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив гірничовидобувного комплексу на довкілля

У загальному технології видобутку корисних копалин зумовлюють такі види порушень навколишньою середовища:

  • геомеханічні – розтріскування порід внаслідок проведення вибухів, зміна рельєфу місцевості, вирубування лісів, деформація земної поверхні;
  • гідрологічні – зміна запасів, режиму руху, якості та рівня ґрунтових вод, винесення у водойми шкідливих речовин з поверхні і надр землі;
  • хімічні – зміна складу і властивостей атмосфери та гідросфери (підкислення, засолення, забруднення води і повітря);
  • фізико-механічні – забруднення довкілля пилом, зміна властивостей ґрунтового покриву та інше;
  • • шумове забруднення і вібрація ґрунту.

Причинами гідрологічних порушень є:

  • – зарегулювання, як форма порушення виявляється у виді водоймищ та водоканалів. Викликано необхідністю осушення поверхні над родовищем,
  • – заболочування спостерігається навколо відвалів із площею більше 200 га,
  • – затоплення характерне для випадків, коли виробництво має надлишок води і цілком її у водообігу не використовує. Води скидаються на землю́, у водотоки і водойми, відбувається затоплення додаткових площ землі. В іншому місці в зв'язку з цим може виникнути виснаження,
  • – осушення – відбувається через дренаж ґрунтових підземних вод виробками і свердловинами. Біля кожного кар'єру депресійна лійка Ґрунтових вод досягає діаметру 35 – 50 км,
  • – заводнення виникає у випадку захоронения рідких відходів виробництва.

Вплив видобування корисних копалин відкритим способом

У місцях відкритих розробок відбувається вирубування лісів, порушення рослинності та виведення із користування великих площ сільськогосподарських угідь внаслідок проведення розкривних робіт та складування порід на поверхні землі. Так, обсяг розкривних робіт (зняття порід покриваючих і вміщуючих тіло корисної копалини) на кар'єрах вугільної промисловості складає 848 млн.м3/рік, залізорудних – 380, будматеріалів – 450. Глибина рудних кар'єрів досягла 450 -500 м, вугільних 550 – 600 м (на Криворізькому залізорудному родовищі – 800 м). Вплив відкритих гірничих розробок на довкілля відображений на рис.4.4.

Вплив відкритих гірничих розробок на довкілля

Рис. 4.4. Вплив відкритих гірничих розробок на довкілля

Кар'єри часто досягають глибини 400 – 600 м, і відповідно велика кількість гірських порід вивозиться на поверхню. Площі, зайняті відвалами, в декілька разів перевищують площу кар'єру. Глибинні, здебільшого токсичні, шари породи вивантажуються на поверхню відвалів. Це перешкоджає росту рослин, а після дощів води, які стікають з відвалів, отрують річки та ґрунти. Орієнтовно можна вважати, що для відкритого видобування 1 млн. т/рік корисних копалин потрібно близько 100 га земельних угідь. Наприклад, на земельних відводах 5 ГЗК Кривбасу загальною площею більше 20 тис. га щорічно складується майже 84 млн. м3 розкривних порід і більше 70 млн. тонн хвостів збагачувальних фабрик. Відбуваються не тільки порушення ґрунтово-рослинного покриву на великих територіях, а й порушується поверхня землі як гірничими виробками, так і відвалами. В Україні найбільші порушення природного середовища сталися на Криворіжжі, тут занапащено більше 18 тис. га землі (рис. 4.5).

Космічний знімок Криворізьких залізорудних кар'єрів

Рис. 4.5. Космічний знімок Криворізьких залізорудних кар'єрів

Зміни, зумовлені порушенням поверхні, негативно позначаються на її біологічних, ерозійних та естетичних характеристиках. Саме на відкритих розробках покладів найбільше проявляється геотоксикологічний вплив гірничого виробництва на людину. Знижується продуктивність сільськогосподарських угідь. Так в районі Курської магнітної аномалії поблизу кар'єрів в радіусі 1,5-2 км врожайність полів знизилася на 30-50% внаслідок підлужування ґрунтів до pH = 8, зростання в них шкідливих домішок металів та скорочення живлення водою.

В процесі розробки родовищ відкритим способом до основних джерел забруднень відноситься проведення масових вибухів, експлуатація гірничовидобувної техніки та автомобілів. Масові вибухи на кар'єрі відносяться до періодичних джерел забруднень, тому що проводяться звичайно раз у 2 тижні. Заряд вибуху досягає 800 – 1200т, а кількість висадженої ним гірської маси – 6 млн.т. В атмосферу викидається близько 200 – 400 т пилу. Вважається що 1 т. висадженої вибухової речовини дає 40м3 СО2, крім цього виділяються оксиди азоту.

Практично всі гірничі роботи супроводжуються пилоутворенням. Так, в процесі переміщення породи екскаватором інтенсивність пилевиділення складає 6,9 г/с, в процесі навантаження вугілля роторним екскаватором – 8,5 г/с. Постійно діючими джерелами пилоутворення є автомобільні дороги. У деяких кар'єрах на їхню частку приходиться 70 – 90% усього пилу. Значні кількості пилу надходять в атмосферу в процесі вантажно-розвантажувальних робіт. Інтенсивність пиловиділення в процесі виїмки вугілля екскаватором складає 11,65 г/с, в процесі навантаження в залізничні вагони – 1,15 г/с. Через використання великої кількості транспортних засобів, великих територій під розрізами, а також потужних масових вибухів забруднення атмосфери за умови відкритого видобутку значно більше, ніж за умови підземного способу.

Гідромеханізовані розробки корисних копалин спричиняють значні масштаби забруднення гідросфери, оскільки усі гідромеханізовані технології пов'язані з використанням води, її забрудненням та поверненням води в забрудненому стані в загальну гідрологічну мережу. В результаті спостерігається забруднення річок та водоймищ каламутними водами, які утворюються в процесі гідромеханізованих розробок корисних копалин, риба залишає водоймища і значні площі водоймищ виключаються із нерестовищ, а заплава замулюється. Втрачені площі відновлюються для нересту приблизно через 10 – 15 років після закінчення розробок. Але враховуючи те, що переважна більшість родовищ відпрацьовується протягом 25 – 50 років, площі забрудненого водозбору виключаються із відтворювання рибних запасів на 45 – 70 років. Для ведення гірничих робіт і промивання пісків та інших порід використовують різну кількість води і забруднюється вона в неоднаковій мірі, що у різній мірі впливає на величину розбавлення і втрати корисних копалин, особливо у випадку розбавлення їх породами, що містять тонкодисперсну глину, яку важко виділити і осадити із каламутної води, що скидається з промивних установок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >