< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Утилізація найбільш небезпечних відходів та забруднювальних речовин від транспортних засобів

До таких забруднювальних речовин, проблеми попередження забруднення від яких не знайшли на сьогоднішній день рішення в Україні, визначені:

Відпрацьовані оливи (ВО). Для забезпечення функціонування дієвої системи охорони навколишнього природного середовища від ВО необхідне вирішення трьох завдань:

 • 1. Створити діючу систему збору та класифікації ВО.
 • 2. Розробити комплексну технологію очищення ВО, яка б враховувала широкі коливання в концентраціях забрудників ВО.
 • 3. Створити ряд установок, які б забезпечували перероблення ВО.

Успішне функціонування системи збору ВО можливе лише за однієї умови – створення дійового економічного механізму через систему моніторингу, штрафів, стимулювань, податкових пільг.

Потребує окремого розгляду система класифікації зібраних ВО. Вона повинна проводитись, як це прийнято у більшості країн світу, на основі аналізу фізико-хімічних показників кожної партії ВО і видачі сертифікату відповідності. Ті із них, які відповідають вимогам нормативних документів на регенерацію, на основі контрактів продаються підприємствам – переробникам. Інші доцільно направляти на спалювання в організації, які впроваджують технології використання нетрадиційних джерел енергії для створення нових видів палива (ТЕЦ, цементні, цегляні заводи та інші підприємства будівельної індустрії).

Попередження забруднення водного басейну морським та річковим транспортом. До основних заходів попередження забруднення водного басейну транспортними суднами слід віднести:

 • • обладнання суден додатковими засобами та установками для утилізації або знешкодження деяких видів відходів, а також для тимчасового накопичення частини відходів з наступною здачею їх на берег для знешкодження або переробки;
 • • розробку нових конструкцій суден, що більшою мірою гарантували б збереження нафтовантажів і нафтопалива навіть у аварійних ситуаціях.

На сьогоднішній день багато суден мають ємності для накопичення сміття, нафтових залишків та забруднених виробничих і побутових вод, щоб прибувши в порти здати їх плавучим або береговим установкам на очистку і переробку. Така здача стічних вод на берег здійснюється трубопроводами або за допомогою очисних станцій та суден-смітгєзбірників, котрі швартуються до прибулого у порт судна, приймають від нього забруднені води та сміття і переправляють їх на берегові станції для очищення, переробки або для знешкодження.

Існують три основні напрямки очистки забруднених вод морів і річок, а саме:

 • 1. Механічний збір з поверхні вод сміття і нафтових плівок.
 • 2. Хімічний вплив на нафтові плівки
 • 3. Біологічне розкладання плівок.

Найбільшого поширення набув механічний метод – збору з водної поверхні плаваючого сміття та виловлювання і сепарація нафтопродуктів. Зібране сміття та нафтовмісні води передаються на берегові станції для знешкодження і утилізації. Для ліквідації аварійних розливів нафти в акваторіях і у відкритому морі створені оперативні служби, які вживають екстрених заходів для знешкодження наслідків розливів нафти.

У практиці роботи морських портів України знайшли застосування бонові загородження. Їх встановлюють з профілактичною метою навколо танкерів, які знаходяться під розвантаженням або завантаженням, а також для огородження суден, що приймають паливо. У випадку знаходження суден біля причалів бонове загородження може охоплювати їх напівкільцем, кінці якого прикріплюють до берегових споруд. Нафтова пляма може бути обмежена я підвітряного боку або з боку протилежної течії з метою попередження протікання. В необхідних випадках пляму оточують замкнутим кільцем, яке можна переміщувати зі швидкістю до 1,8 км/год.

У багатьох країнах світу ведеться розробка фізико-хімічних методів видалення нафтових плям з поверхні річок і морів. Використовуються також адсорбенти, які у вигляді порошків розпилюються на забруднену водну поверхню і поглинають нафту. Доцільність застосування абсорбентів полягає в тому, ; що вони сприяють порушенню нафтового шару, котрий перешкоджає надходженню кисню повітря у воду, забруднює узбережжя, призводить до загибелі водоплаваючих тварин і птахів. Пізніше насичені нафтою адсорбенти збираються з водної поверхні відомими методами.

До хімічних реагентів, які застосовуються для ліквідації нафти, відносяться диспергента – речовини, що знижують поверхневий натяг нафтової плівки, розбиваючи її на краплини. У результаті покращуються обмінні процеси з атмосферою і проникнення сонячного проміння, а також прискорюється розклад нафти, але деяка частка нафти та самого реактиву залишається у товщі води або випадає на дно. У цьому випадку ці методи можуть застосовуватись лише в деяких екологічних умовах і за обставин, що загрожують більш тяжкими наслідками.

Перспективним, хоча у багатьох відношеннях проблематичним методом нейтралізації нафтопродуктів, що потрапили у воду, є біологічний метод. Існують три основні напрямки застосування цього методу:

 • перший напрямок – це очистка за допомогою рослин, які засвоюють деякі забруднювальні речовини, що містяться у воді, в томі числі і вуглеводні. Застосування цього методу принципово можливе для біологічної нейтралізації нафтовмісних, наприклад баластних вод в акваторіях портів;
 • другий напрямок – застосування живих організмів, здатних уловлювати і переробляти забруднювальні речовини, в першу чергу вуглеводні. В цьому плані найбільшою увагою біологів користуються молюски, і зокрема мідії. Вивчення процесів їх життєдіяльності показало, що молюски виконують велику роботу щодо фільтрування води. Так, крупний молюск може пропустити через себе до 70 л води за добу. Проблема полягає в пошуку таких видів молюсків та інших живих істот і цілеспрямовано їх використовувати для очищення води від забруднювальних речовин;
 • третій напрямок – застосування анаеробних бактерій, які в умовах річки або моря могли б швидко розмножуватися на вуглеводнях, які плавають або розчинені у воді, і перероблювати їх у корисні або нейтральні для гідросфери речовини (біодеструкція).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >