< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 • 8.1. Загальна характеристика
 • 8.2. Використовувані ресурси
 • 8.3. Вплив на довкілля
 • 8.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу лісопромислового комплексу на довкілля та його попередження, нові екологічно безпечні технології

Загальна характеристика

Підприємства лісопромислового комплексу охоплюють усі виробничі процеси від вирощування лісу до кінцевої переробки деревини та її відходів.

Лісообробна промисловість поєднує усі види обробки та переробки деревини: механічну, хімічну, біологічну, гідротермічну. До неї входять деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна та гідролізна промисловість. В даний час з розглянутих виробництв діють різні типи підприємств.

Спеціалізовані підприємства – це підприємства, що спеціалізуються на випуску визначеної продукції. Лісопильні заводи випускають продукцію лісопиляння, фанерні – шарові клеєні матеріали. Сюди відносять меблеві фабрики, фабрики музичних інструментів та інші.

Комбінати – це підприємства, на яких поєднуються різні виробництва: лісопильне, фанерне, меблеве, стружкових плит. Така комбінація крім більш раціонального використання деревини дозволяє краще використовувати робочу силу, електричну енергію, паливо, транспорт.

Лісопромислові комплекси – це підприємства, на яких поєднуються виробництва не тільки обробки деревини, але і її переробки та повного комплексного використання на целюлозно- паперових, лісохімічних та гідролізних виробництвах. У сферу діяльності лісопромислових комплексів входять не тільки заготівля та переробка деревини, але і поновлення її запасів. Крім того тут можлива переробка гілок, кори, хвої, пнів, що дозволяє комплексно використовувати всю біологічну масу дерева.

Лісопромисловий комплекс складають такі основні галузі:

 • • лісове господарство;
 • • лісова промисловість;
 • • деревообробна промисловість;
 • • целюлозно-паперова промисловість;
 • • лісохімічна промисловість;
 • • промисловість виготовлення засобів виробництва для лісопромислового комплексу (машин, обладнання, хімічних речовин, електроенергії тощо).

Лісове господарство

Головна функція лісового господарства полягає у найбільш повному задоволенні потреб народного господарства і населення у деревині та інших продуктах лісу за умови одночасного використання лісу як природного фактору. Лісове господарство займається:

 • • забезпеченням безперервного відтворення лісу в усіх природних зонах України;
 • • збереженням біологічного різноманіття лісових екосистем;
 • • підвищуванням стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього середовища;
 • • підвищуванням рентабельності лісу тощо.

Лісова промисловість

Основним продуктом лісової промисловості є деревина (деревиною називають звільнену від крони та коріння частину стовбура), яка отримується в процесі лісоповалу, трелювання, вивезення з лісосік, складування на нижніх складах і вивезення на пункти подальшої переробки. Основну масу деревини (біля 95%) складають високомолекулярні органічні сполуки: целюлоза; геміцелюлоза; лігнін, а значно меншу – екстрактивні речовини, які є різноманітними низькомолекулярними органічними сполуками.

Лісозаготівля представлена головним чином двома районами: Карпатським та Поліським. В цілому лісові ресурси України досить обмежені, тому здійснюється значна поставка ділової деревини та пиломатеріалів з Росії та Білорусі.

Лісопильна промисловість. Підприємства промисловості займаються механічною обробкою деревини, тобто змінюють лише її форму.

Традиційна технологія лісосічних робіт заснована на операціях валки дерев на землю та їх трелювання. В процесі виконання цих операцій і в процесі численних перевантажень губиться і забруднюється вся крона дерев, ушкоджуються тонкомірні дерева, верхова частина великих дерев.

У лісопромисловому виробництві використовується стовбурна деревина, що складає 60-65% усієї маси дерева. Інша частина – сучки, вершини, пні і корені в процесі виконання первинних лісозаготівель переходить у відходи. У механізованих лісозаготівлях та первинній механічній обробці деревини на складах ліспромгоспів загальна кількість деревних відходів досягає 25% від об'єму товарної продукції, причому майже половина відходів приходиться на сучки. У лісопилянні та деревообробці загальна кількість відходів досягає 45% від об'єму переробленого круглого лісу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >