< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використовувані ресурси

Ліс

Лісові екосистеми займають майже третину території суші Землі і дають половину первинної продукції її біосфери. Із загальної рослинної маси, сконцентрованої на суші та акваторії, більше 90% зосереджено в лісах. Тисячоліття людство розглядало здавалося б невичерпний потенціал лісу як резерв земель для розширення сільськогосподарських угідь, джерело палива, будівельної та побутової деревини, хутра тощо.

Роль лісу визначається не тільки величезним економічним потенціалом, а й соціальним та ще більшою мірою екологічним значення. Природні лісові екосистеми є головним чинником у біотичній регуляції біосфери, забезпечуючи її екологічну рівновагу, підтримуючи та регулюючи склад і властивості атмосфери, гідросфери суші та ґрунтового комплексу. Тому особливо важливо постійно розширювати мережу непорушених заповідних територій. При цьому варто пам'ятати, що "підтримання лісових екосистем у стані безперервної сукцесії, вирубуючи ліс кожні 40-50 років, еквівалентно підтримці хворої людини в стані безперервного одужання. Уявлення про необхідність або допустимість вирубки "перестійних" непорушених лісів..." є глобальною помилкою.

Ліс є джерелом кисню та фітонцидів (1 га лісу щоденно поглинає 220-280 кг вуглекислого газу і виділяє 150-220 кг кисню). Ліси світу щорічно продукують до 30 млрд. т. органічної маси, використовують до 50 млрд. тонн вуглекислого газу, а його зелена рослинність надає в тропосферу Землі понад 99,8% кисню. За підрахунками ботаніків у лісах зосереджено біля 80% світових запасів органічних речовин. Загальна кількість біомаси, яка щорічно утворюється у процесі біосинтезу, оцінюється приблизно в 200 млрд. т., що більше ніж у 20 разів перевищує сумарний видобуток вугілля, нафти та газу.

Величезне санітарно-гігієнічне та курортне значення лісів – це їх здатність захищати помешкання людей від забруднення, поглинаючи шкідливі домішки з приземних шарів атмосфери. Наприклад 1 га хвойного та листяного лісу затримують щорічно 40 і 100 т. пилу відповідно. Деревна рослинність оберігає ріки від замулювання та обміління, зміцнює сипучі піски та пологі схили, відвертає їх ерозію, зменшує повені, сельові потоки та снігові лавини. Велике значення мають рекреаційні властивості лісів, використання лісових масивів для відпочинку населення, туризму. Ліси виконують важливу водоохоронну та водорегулюючу роль, захищають ґрунти від зсувів, вітрової та водної ерозії. Тому організовуючи господарства в лісах, слід брати до уваги їхнє багатоцільове призначення. Незважаючи на заміну деревини новими недеревними виробами (пластмасами), роль лісів у житті людського суспільства і потреба у лісоматеріалах безупинно зростають. Ліс, як джерело деревини, широко використовується в усіх галузях народного господарства і у побуті. Чим інтенсивніше розвиваються наука і техніка, тим ширше використовують у господарстві деревину та її похідні. З неї виробляють більше 20 тисяч різних матеріалів та сполук. Лише близько 500 виробів отримують у результаті механічної обробки, а більшу частину – після хімічної переробки деревини.

В останні роки, у зв'язку зі зменшенням запасів нафти та газу і збільшенням на них цін, значно підвищилась зацікавленість до використання деревини як сировини для виробництва різноманітної хімічної продукції.

Україна належить до лісодефіцитних держав. Порівняно з багатьма країнами світу ми маємо досить низький рівень забезпеченості господарства та населення лісом (табл. 8.3).

Таблиця 8.3

Загальна площа лісів країн Європи та деяких країн світу

Регіон, країна

Загальна площа, млн. га

Площа лісів, млн. га

Лісистість *, %

Площа лісів на 1 жителя, га

Уся Європа

2260,1

933,3

41.3

и

Північна Європа

112.3

52.5

46.8

2.8

Західна Європа

245.6

59.5

24,2

0.2

Східна Європа

1902,2

821,3

43,2

2,4

Росія

1709,8

816,5

51,8

5.5

США

-981,0

217,3

30,4

0.8

Канада

997,1

244,6

41,9

10.0

Швеція

45,2.

27,3

67,0

3.1

Фінляндія

33,8

21.9

67,5

4.2

Польща

31,3

8,9

28.4

0,2

Україна

60.4

9,4

15,6

02

Примітка. Для визначенні лісистості, крім площі лісів, враховується площа всіх інших земель, які можна віднести до вкритих лісовою рослинністю

За станом на 1 січня 2013 року ліси вкривають 17,6% території нашої держави. Більша частина лісів сконцентрована у Карпатах (40,2% території цього району) та на Поліссі (25,5%). Карпатський регіон охоплює Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську області та південну частину Львівської області. До Поліського регіону входять поліські частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської областей. Головною проблемою лісової галузі в Україні слід вважати практичну відсутність розширеного відтворення лісів. Загальна площа лісів державних лісогосподарських об'єднань (ДЛГО) та обласних управлінь лісового господарства (УЛГ) наведена в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Загальна площа лісів державних лісогосподарських об'єднань та обласних управлінь лісового господарства (2012 рік)

ДЛГО (УЛГ)

Загальна площа, тис. га

Рескомліс АР Крим

274.3

Вінницяліс

216,0

Волиньліс

439.0

Дніпропстровськліс

89,8

Донецькліс

114,7

Житомирліс

750,4

Закарпатське обласне УЛГ

497.3

Запоріжжяліс

35,0

Ів.-Франківське обласне УЛГ

454,8

Київліс

323.5

Кіровоградліс

83,8

Луганськіїліс

223,4

Львівліс

470,8

Миколашліс

67,2

Одесаліс

139,8

Поддаваліс

149,4

Рівнеліс

674.7

Сумиліс

287,4

Терношльліс

156,4

Харківліс

308,9

Херсонліс

163,9

Хмельницькліс

189,7

Черкасиліс

215,9

Чернівецьке обласне УЛГ

183,5

Чернігівліс

389,0

Усього:

6898.6

За даними таблиці 8.4 видно, що найбільші площі лісу державних лісогосподарських об'єднань та обласних управлінь лісового господарства припадають на “Житомирліс”,, “Рівнеліс”, “Закарпатське обласне УЛГ”, “Львівліс”, “Гв.-Франківське обласне УЛГ” та “ Волиньліс”, найменше лісів у – “Запоріжжяліс”, “Миколаївліс” та “Кіровоградліс”.

Споживання деревини у світі за останні ЗО років збільшилось у два рази і становить у теперішній час 4,5 млрд. м3. Велике господарське значення деревини зумовлене її цінними фізичними властивостями, а саме: простотою обробки, міцністю та малою густиною. У вік значної індустріалізації, урбанізації та техногенної кризи ліси набувають особливого значення як соціальний, рекреаційний, захисний та глобально-екологічний чинник.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >