< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тверді відходи лісопильно-деревопереробного виробництва

Процес обробки та переробки деревини у всіх виробництвах зв'язаний з одержанням великої кількості відходів. Починаючи з першої стадії – рубання лісу та вивозу тонкомірної деревини, і закінчуючи останньою стадією – обробкою деревини, процес супроводжується відходом частини деревини, що не використовується у подальшому виробництві. Об'єм відходів не тільки порівнюється з об'ємом виробленої, продукції, але часто і перевершує його. Так, в процесі рубання і вивезення деревини з лісу близько 20% деревної сировини складають відходи у вигляді гілок, пнів, коренів, а з вивезеної – близько 20% складає неділова деревина (дрова). У лісопильному виробництві кількість відходів складає 35 – 42%, в меблевих – 53 – 65% від пиломатеріалів, що надійшли. В технології виготовлення фанери відходи складають 52 – 54%, струганого шпону – ЗО – 45%.

Відходи – коштовна вторинна сировина для виробництва різноманітних матеріалів, виробів, продуктів. Всі відходи лісопильно- деревообробних виробництв можна розділити на три групи:

  • 1. тверді (обапіл, рейки, торці, вирізки);
  • 2. м'які (тирса, стружка, відхід від технологічної тріски);
  • 3. кора.

Енергетичне забруднення довкілля

Підприємства є потужними джерелами енергетичного забруднення довкілля. До енергетичних забруднень довкілля відносять шум, вібрацію, електромагнітні та іонізуючі випромінювання. Найбільш негативному впливу цих забруднювачів піддаються атмосферне повітря, гідросфера, літосфера, флора, фауна, а через них і людина.

Основними джерелами шумового забруднення довкілля на деревообробних та лісозаготівельних підприємствах є: деревообробне обладнання, вентиляторні та компресорні установки, автотранспортні засоби, трактори і бульдозери та ін. Шумоутворення в процесі роботи деревообробного обладнання має особливості внаслідок специфіки конструкції кожної групи верстатів. Так, наприклад, для круглопилкових верстатів домінуючим є високочастотний шум, що спричиняється аеродинамічними процесами в місці зубчастого вінця та аксіальними коливаннями диска пилки. Крім цього, в процесі різання виникає значна механічна складова шуму внаслідок руйнування зв'язків у деревині в процесі різання, вібрації оброблюваних заготовок. Механізми приводу й подачі також створюють додатковий шум, хоча його рівень значно нижчий. Інтенсивні ультразвукові складові шуму, що виникають в процесі обертання круглої пилки, шкідливо впливають на обслуговуючий персонал та довкілля. Основними причинами підвищеного рівня звукового тиску в процесі роботи верстатів стругальної групи (фугувальних, рейсмусових, чотиристоронніх) є вихрові процеси в зоні максимального наближення лез ножів до країв столів, елементів огородження і механізму подачі верстатів; вібраційні процеси внаслідок статичної та динамічної неврівноваженості обертових елементів обладнання тощо. Частотний спектр такого шуму має тональний характер з основною частотою, пропорційною до кількості проходів лез ножа біля губок стола за 1 с. Крім основного тону, спостерігаються вищі гармонійні складові, кратні основній частоті. Шипорізні та фрезерувальні верстати генерують шум значної інтенсивності в основному в робочому режимі. Характер шуму є широкосмуговий, переважно високочастотний з можливими тональними складовими. Значне шумове забруднення довкілля виникає в процесі роботи вентиляторних вузлів, що розташовуються за межами виробничих приміщень, а також компресорних установок, ресиверів тощо. Причинами шуму вентиляторних вузлів є нестаціонарні коливні процеси аеродинамічного походження та вібрації елементів вентиляційних систем. Унаслідок нестаціонарних коливних процесів виникають вихрові, турбулентні та автоколивні шуми. Механічна складова шуму формується в основному внаслідок дисбалансу обертових елементів, тертя, ударів, вібрації в механізмах приводу та передачі, повітроводів тощо.

На деревообробних підприємствах широко застосовують обладнання ударної дії (лісопильні рами), потужні енергетичні установки (насоси, компресори, двигуни), залізничний транспорт, які є потужними джерелами вібрації. У всіх випадках вібрація поширюється ґрунтом і досягає фундаментів житлових та громадських будівель, часто призводить до звукових коливань. Передача вібрації через фундаменти та ґрунт може спричинити нерівномірну усадку, руйнування інженерних споруд і житлових будівель. Зона дії вібрації в навколишньому середовищі визначається величиною її затухання у ґрунті, яка, як правило, становить 1 дБ/м.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >