< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Целюлозно-паперова промисловість

Целюлозно-паперова промисловість є однією із найбільш водоємних галузей народного господарства. Тому найбільший вплив підприємства целюлозно-паперової промисловості здійснюють на стан поверхневих вод. Щорічне споживання свіжої води в галузі складає біля 2 млрд. м3, біля 4,5 – 4,7% загального водокористування. Це зумовлено тим, що у ряді технологічних процесів необхідним є використання свіжої води.

Для підприємств целюлозно-паперової промисловості проблема зниження кількості та ступеня забрудненості стічних вод має першочергове значення. Головним джерелом утворення забруднених стічних вод є виробництво целюлози, яке базується на сульфатному та сульфітному способах виварювання деревини та відбілюванні напівфабрикату з використанням хлорпродуктів.

Забруднені стічні води підприємств галузі характеризуються наявністю в них таких шкідливих речовин, як сульфати, хлориди, нафтопродукти, феноли, формальдегіди, метанол, фурфурол, диметилсульфід, диметилдисульфід. Основна причина негативного впливу на навколишнє середовище підприємств галузі використання старих технологій та обладнання. Забруднені стічні води утворюються під час обробки целюлозної та паперової маси, промивання та згущення целюлози, розгону скипидар-сирцю, вилучення шламів, мокрого корування лісоматеріалів тощо. В технології сульфітного способу виробництва паперу в стічні води також потрапляє сульфітний луг. У стічних водах гідролізних виробництв є спиртові, фурфурольні компоненти, сивушні ефіроальдегідні та скипидарні фракції та кислоти.

Стоки можуть мати кислу, нейтральну або лужну реакцію, що в будь-якому випадку пов'язано зі зміною природного pH водоймищ (табл. 8.7).

Таблиця 8.7

Характеристика стоків целюлозно-паперової промисловості

Вид виробництва

Кількість стічних вод на тонну продукції, м3

Середовище

Сульфітна не білена целюлоза

130-155

кисле

Сульфітна білена целюлоза

425-500

нейтрально-лужне

Картон

30-60

нейтральне

Папір

50-60

слабокисле

Сульфатна небілена целюлоза

101-116

лужне

Стічні води деревинно-заготівельних цехів (до 10 м3/т целюлози) містять кору, пісок, розчинні органічні і мінеральні речовини. Концентрація завислих речовин в них досягає 4500 мг/м3.

Потік стічних вод сульфатцелюлозного виробництва формується, в основному, за рахунок витоків та переливів. До складу стічних вод (табл. 8.7, 8.8) входить волокно, розчинена органіка і мінеральні речовини (SO4-2, SO3-2, S-2, СО3-2, NaCl). В процесі виробництва 1 т сульфатної невибіленої целюлози утворюється 101-116 м3 лужних стічних вод.

Таблиця 8.8

Характеристика стічних вод сульфатцелюлозного виробництва

Цехи

Норма водовідведення, м3/т целюлози

Завислі речовини, г/дм3

рH

Сухий залишок, мг/дм3

Варильний, промивний, очисний

27

450

9,5-10,5

2000-45000

Конденсат варильного цеху

0,5-1,5

-

10

-

Вибільний

33

30

2,0-8,0

5800

Сушильний

12

170

9

500-1500

Основні потоки:

  • – лужні стічні води варильного, промивного, очисного та випарного цехів;
  • – стічні води вибільного та сушильного цехів;
  • – конденсати варильного цеху і випарної установки.

У процесі виробництва целюлози сульфатним способом утворюються конденсати варіння целюлози та випарки лугів, дуже токсичні із стійким неприємним запахом. Основну їхню частину складає підскипидарна вода, що містить скипидар, метанол, етанол, ацетон, сірководень, метилмеркаптан (ММ), діметилсульфід (ДМС), діметилдісульфід (ДМДС). У конденсатах випарки знаходиться скипидар, ММ, ДМДС.

Частина газів, що не сконденсувалась, потрапляє в атмосферу: сірководень, ММ, ДМС, ДМДС, скипидар.

До складу пилу димових газів цеху регенерації лугів входять (%): Na2CO3 – 85, Na2SO4 – 12, Na2S – 2.

У процесі виробництва відбуваються втрати реагентів у навколишнє середовище.

Втрати сірки та лугу в процесах сульфатного виробництва, кг/т целюлози приведені в таблиці 8.9.

Сульфітцелюлозне виробництво – джерело основної кількості забруднень, що скидаються зі стічними водами целюлозно- паперовим виробництвом через відсутність ефективної регенерації відпрацьованих розчинів. В технології виробництва 1 т сульфітної невибіленої целюлози утворюється 130-155 м3 кислих стічних вод, в процесі виробництва 1 т сульфітної відбіленої целюлози утворюється 425-500м3 нейтрально-лужних стічних вод.

Таблиця 8.9

Втрати сірки і лугу в процесах сульфатного виробництва

Процес

Витрати

сірка

луг

Варильний

3,0

3,1

Промивний

3,6

14,9

Випарний

2,6

6,0

Регенераційний

9,2

2,7

Розподіл витрат, %

З газами

46,9

0

З конденсатом

14,1

12.8

З пилом

4,4

10,5

З втратами

34,7

76,7

Основні потоки стічних вод (табл. 8.10):

  • – води варильного, промивного, очисного цехів, що містять сульфітний варильний розчин, волокно, кислі солі сульфіту натрію або кальцію, мурашину, оцтову кислоти, метанол, фурфурол, формальдегід; -кислі стічні води кислотних цехів;
  • – стічні води вибільних і сушильних цехів.

Таблиця 8.І0

Характеристика стічних вод сульфітцелюлозного виробництва

Цехи

Норма водовідведення, м3/т целюлози

Завислі речовини, мг/дм3

рH

Сухий залишок, мг/дм3

Варильний

70-135

100-150

3,5

3100

Вибільний

63

350

2-10

9000

Кислотний

5

-

1-2

4400

Сушильний

11

75

4,5-6,0

2300

У варильному цеху в атмосферу викидаються гази, що містять SO2 (близько 0,2%). Обсяги викидів – 30 м3/т целюлози. У кислотному цеху викиди, що містять SO2 (через нещільності устаткування) і аерозоль H2SO4 (об'єм – 300-400м3/т целюлози).

Цех білильних розчинів та вибільний цех присутні в обох способах виробництва целюлози. Через витяжні труби вибільних веж, вакуум-фільтрів, абсорберів для готування розчинів та баків для збереження готових розчинів в атмосферу потрапляють Сl2, Сl2, НСl, SO2, луг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >