< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

  • 10.1. Загальна характеристика
  • 10.2. Використовувані ресурси
  • 10.3. Вплив на довкілля
  • 10.4. Заходи зі зниження рівня негативного впливу будівельного комплексу на навколишнє середовище та його попередження
  • 10.5. Нові екологічно безпечні технології в будівництві

Загальна характеристика

Будівельний комплекс – це самостійна галузь промисловості, яка є базою для економічного та науково-технічного розвитку всіх складових економіки держави. Рівень розвитку будівництва свідчить про економічний розвиток країни та рівень життя її населення.

Комплекс складається з промисловості будівельних матеріалів і власне будівництва (рис. 10.1).

Промисловість будівельних матеріалів

В Україні виробництво будівельних матеріалів набуло порівняно високого розвитку завдяки значній сировинній базі та господарському освоєнню території.

Підприємства промисловості виробляють продукцію як з природних матеріалів (кам'яні, лісові), так і з штучних (керамічні, мінеральні в'яжучі, бетонні, азбестоцементні, скло тощо). Виробництво будівельних матеріалів є найважливішою складовою будівельного комплексу. Промисловість будівельних матеріалів має багатогалузевий характер і об'єднує галузі добувної (природний камінь та нерудні матеріали) та переробної промисловості (азбоцементні вироби, збірний залізобетон та ін.), а також змішані підгалузі, які об'єднують добування

та переробку сировини і матеріалів. Специфіку промисловості будівельних матеріалів визначає ще й така її особливість, як широкий спектр та взаємозамінність продукції (бетонні вироби можна заміняти цегляними, азбестоцементні – металевими тощо).

Структура будівельного комплексу

Рис. 10.1. Структура будівельного комплексу

Основними принципами розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів є орієнтація на сировину і на споживача (табл. 10.1).

Таблиця 10.1.

Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів

Орієнтація на сировину

Орієнтація на споживача

• крейда

Полісся, Донецько- Дніпровська западина

• цегла

• найбільші міста, обласні центри

• вапно

Хмельницька, Вінницька, Львівська обл.

• азбестоцементні вироби

• Київ, Краматорськ, Балаклея

• цемент

Амвросіївка, Балаклея, Харків, Кривий Ріг, Кам'янець-Подільський.

• бетон і ЗБК

• найбільші міста

• будівельна кераміка (плитка, труби)

Харків, Київ, Слов'янськ, Славута

• СКЛО

• Костянтинівна, Лисичанськ, Київ

На території України підприємства будівельної індустрії розміщені майже рівномірно, з найбільшою концентрацією у великих містах та промислових зонах. До головних районів промисловості будівельних матеріалів належать Донбас та Придніпров'я.

Окремі галузі виробництва будівельних матеріалів внаслідок недосконалих технологій та відсутності якісних очисних споруд завдають великої шкоди довкіллю. Особливо небезпечними в цьому відношенні є цементні заводи та кар'єри видобутку природного каменю, гіпсу, крейди та інших матеріалів.

До 2015 року товарну продукцію промисловості будівельних матеріалів прогнозується збільшити в порівнянні з 1997 роком у 3,3- 3,4 рази, що на декілька пунктів вище за темпи зростання будівельно- монтажних робіт. Це пов'язано з необхідністю випереджального розвитку цієї галузі, підвищення технічного рівня її підприємств, якості продукції цієї інвестиційно привабливої галузі.

Нижчими темпами у відношенні до росту обсягів товарної продукції передбачається випуск конструкцій та виробів із залізобетону в зв'язку із заміною його на ефективні металоконструкції, що мають значно меншу ресурсомісткість та масу. Відбудуться також значні зміни в структурі стінових матеріалів. В загальному їх обсязі зросте питома вага виробів із сучасних легких, пористих, ніздрюватих та багатошарових матеріалів (панелі типу "сендвіч" та ін.), які є більш екологічними як з точки зору матеріало- та енергозбереження, так і з точки зору безвідходності їх виробництва та використання.

Будівельні матеріали підрозділяють на природні та штучні.

До природних будматеріалів відносяться природні кам'яні матеріали. Це матеріали та вироби, отримані з гірських порід без зміни їхніх основних властивостей: пісок, гравій, бутовий камінь, граніти, мармури, базальти. Їх добувають у кар'єрах або шахтах.

Пористі м'які породи (вапняки, черепашники, туфи) розробляють найчастіше відкритим способом, використовуючи каменерізні машини.

Для одержання бутового каменю, щебеню, кам'яної крихти, штучного піску гірські породи розробляють вибуховим способом. Добуті брили та шматки породи піддають дробленню, сортуванню та збагаченню.

Пухкі гірські породи (пісок, гравій) – продукт природного руйнування та переміщення скельних порід з обкатаною формою зерен розміром від 5 до 100 мм, щебінь – матеріал із зерном від 3 до 70 мм (отриманий дробленням природного матеріалу або шлаків) розробляють відкритим способом за допомогою машин та механізмів (екскаваторів). За наявності біля кар'єру водойми використовують гідровидобуток: за допомогою гідромоніторів на розроблювану породу під великим тиском направляють струмінь води, що розмиває породу. З отриманої пульпи в спеціальних місцях осаджують пісок та гравій, сортують і відправляють на склад.

Для одержання плит і блоків великих розмірів вибуховий спосіб не застосовують, а випилюють чи виламують напівфабрикати з гірського масиву спеціальним устаткуванням або інструментами. Застосовують також реактивно-струминний метод: із сопла камери згоряння гасу в кисні подається з надзвуковою швидкістю (порядку 2000 м/сек) високотемпературний (вище 2500°С) газовий струмінь і руйнує породу. Отримані блоки розпилюють чи розколюють і піддають подальшій механічній обробці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >