< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Утилізація твердих побутових відходів

Забезпечення життєдіяльності людини пов'язано також з появою величезної кількості твердих побутових відходів (ТПВ). Цьому сприяє значне зростання в останні десятиріччя споживання ресурсів, товарів у всьому світі. Питомі показники утворення відходів за даними Мінжитлокомунгоспу України в середньому становлять 250 кг/рік на душу населення, а у великих містах досягають 330–380 кг/рік і їх кількість щорічно збільшується на 3,5%. В даний час маса потоку ТПВ, що виробляється та надходить щорічно в біосферу, досягла величезних масштабів і становить близько 400 млн тонн на рік, що негативно впливає на санітарно-епідеміологічне благополуччя населених пунктів.

На загальне накопичення ТПВ впливають такі чинники:

  • – ступінь облаштування будівель (наявність сміттєпроводів, системи опалювання, теплової енергії для приготування їжі, водопроводу і каналізації);
  • – розвиток мережі громадського харчування та побутових послуг;
  • – рівень охоплення комунальним обслуговуванням культурно- побутових та громадських організацій;
  • – кліматичні умови.

ТПВ, які спеціалізованим транспортом вивозяться із місць їх збору населенням, потрапляють на полігони ТПВ. Полігони ТПВ – це складні інженерні споруди, у яких передбачена гідроізоляція водоносних горизонтів, створення обвідної дренажної системи для збирання дощових вод та фільтрату, відповідних збирачів (дренажних колодязів), що характеризуються певним об'ємом, установок очищення інфільтратів, створення системи збору та відводу біогазу. Вертикальний розріз сучасного полігону ТПВ зображений на рис. 11.8.

Вертикальний розріз полігону ТПВ

Рис. 11.8. Вертикальний розріз полігону ТПВ.

Більшість функціонуючих на сьогоднішній день місць збору ТПВ створювались всередині минулого століття, коли нормами проектування не передбачалось облаштування вказаних вище систем. Такі місця збору ТПВ або зовсім не обладнані вказаними інженерними комунікаціями, або обладнані ними частково, а тому не можуть називатись "полігонами ТПВ", більш коректною є назва "звалища ТПВ".

За минулий період в масі ТПВ існуючих звалищ ТПВ накопичилось значні запаси біогазу. У зв'язку з низькою густиною та досить великою проникністю сміття, частина біогазу, який утворюється, вивільнюється у повітря, забруднюючи атмосферу. Термін експлуатації практично всіх існуючих звалищ ТПВ на Україні або вичерпаний, або на межі закінчення.

Для збирання та відведення фільтрату з полігонів використовується дренажна система, яка складається з шарового дренажу та дренажних труб. Всі матеріали, які використовуються в дренажній системі, повинні бути хімічно та біологічно стійкими і підбиратися так, щоб фізико – хімічні властивості фільтрату та механічна дія відходів не шкодили б системі. Облаштування системи дренажу сміттєзвалища показано на рис. 11.9.

Схема відведення дренажних вод з території сміттєзвалища.

Рис. 11.9. Схема відведення дренажних вод з території сміттєзвалища.

В дренажі використовуються перфоровані труби або труби з прорізами діаметром не менше 300 мм. Труби вкладають на поверхні гідроізольованого шару для того, щоб фільтрат відводився з всього дна полігону. Як шаровий дренаж використовується матеріал округлої форми з розміром частинок 16 – 32 мм. Також для відведення фільтрату використовується контрольний насос для відкачування фільтрату. Дренажні води, що утворюються на полігоні, збираються в контрольні ставки а потім подаються на очищення.

Поперечний розріз дренажної системи, який зображено на рисунку 11.9, складається з кількох частин. Перша частина – шар глини, який розміщений на поверхні котловану, друга – пісок, який знаходиться над шаром глини. В жому розміщені дренажні труби, які захищені шаром щебеню. На шарі піску розташована плівка, яка перешкоджає проникненню дренажних вод повз труби у ґрунти та відповідно у фунтові води. Над плівкою розташований ще один шар піску, в якому в шарі щебеню розміщена дренажна труба.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >