< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використовувані ресурси

Для систем водопостачання ресурсами є підземні чи поверхневі води, а ціллю діяльності – організація технології очищення цих вод до якісних показників, які б дозволили їх використовувати як питні води, а також транспортування отриманої питної води до споживача. Для кожного конкретного населеного пункту вибір типу ресурсу для приготування питної води, технології очищення води та способу її доставки споживачу визначаються конкретними умовами.

Ресурсами систем каналізації та утилізації твердих побутових відходів є відходи систем життєдіяльності суспільства – стічні води та тверді побутові відходи.

Ресурсами систем електропостачання є електрична енергія, проблеми вироблення якої детально озвучені у другому розділі, а процеси транспортування – у п'ятому розділі підручника.

Ресурсами систем теплопостачання є теплова енергія, для вироблення якої використовується технічна вода та джерела енергії – електричної, палива, сонця, надр і т.п. (більш детально розглянуто у другому розділі цього підручника).

Ресурсами зеленого господарства є дерева, кущі, квіти, а ресурсами транспортного господарства – різні види транспорту, екологічні проблеми якого детально розглянуті у п'ятому розділі підручника.

Вплив на довкілля

Вплив комунальних підприємств на довкілля різко негативний. Розглянемо більш детально вплив різних типів комунальних підприємств.

Вплив на довкілля систем водопідготовки

Через дефіцит потужностей більше половини міст (56,3%) з населенням понад 100 тис. чоловік забезпечувалось питною водою за графіком. Загальна протяжність комунальних водопровідних мереж у 2004 р. склала 113 тис. км, з яких 37 тис. км, або 33% знаходяться в аварійному стані і потребують заміни. Загальна протяжність комунальних мереж каналізації – 46 тис. км, з них до аварійних відносяться 13 тис. км або. майже 29%. Водночас нераціональні витрати та втрати питної води в зовнішніх мережах перевищують 31%, а в окремих містах вони і того більше. Сьогодні водопостачання більшості міст базується цілком на підземних водах (62%), в 21% міст є змішані джерела водопостачання і менше 17% міст використовують поверхневі джерела.

Звичайно, відбір поверхневих чи підземних вод для потреб водопостачання, технологія їх очищення до якості питних вод та транспортування до споживача створює певний вплив на навколишнє середовище (в першу чергу на гідросферу), але цей вплив несуттєвий у порівнянні із впливами антропогенної діяльності на довкілля, які розглядаються у цьому підручнику, а тому детально він не аналізувався.

Вплив на довкілля систем каналізування

Забруднення обумовлено перш за все скидами у водойми неочищених та недостатньо очищених стічних вод. Не менше проблем і у системах водовідведення. Понад 400 міст та селищ не мають систем централізованої каналізації. Знос обладнання насосних станцій та очисних споруд каналізації складає 65 – 100%. Щоденно у водойми скидається понад 1,5 млн. м3 неочищених і недостатньо очищених стічних вод.

Вкрай важке становище в Україні з обробкою осадів стічних вод. Споруди з їх обробки забезпечують потреби лише на ЗО – 60%, крім того, з підвищенням вмісту в осадах важких металів вони не вивозяться на поля, та займають площі, котрих і так не вистачає. Через це значно погіршується склад стічних вод. Головним методом обезводнювання осадів в Україні залишаються мулові ставки та майданчики, що викликає низку екологічних проблем. Механічне зневоднювання на вакуум-фільтрах, фільтрах-пресах, центрифугах впроваджується вкрай повільно. Головна причина – відсутність високомолекулярних флокулянтів, а точніше, недостатнє фінансування галузі. Застосування флокулянтів для зневоднювання осаду стічних вод на мулових майданчиках з дренажем у 10 разів скорочує їх територію. Використання відпрацьованого мулу для добування біогазу в Україні практично не застосовується.

У складі комунальних стоків є фекальні води, які особливо небезпечні для здоров'я людини, адже у їхньому складі є яйця гельмінтів, а також мікроби та віруси, що спричиняють виникнення багатьох хвороб.

Усього у 2009 році скинуто в поверхневі водні об'єкти 7381 млн м3 стічних вод, що на 961 млн м3 менше порівняно з 2008 роком. За

категоріями забруднення скинуто: забруднених – 1766 млн м3, у тому числі забруднених без очищення – 270,5 млн м3 та забруднених недостатньо очищених – 1496 млн м , – нормативно очищених – 1711 млн м3; – нормативно чистих без очищення – 3904 млн м3. Житлово-комунальним комплексом у 2009 році скинуто у поверхневі водні об'єкти 2324 млн м3 стічних вод, в тому числі забруднених – 780 млн м3 з них без очищення – 85 млн м3.

Узагальнені дані про роботу очисних споруд в 316 містах і 154 селищах України свідчать, що в усіх цих населених пунктах, окрім господарсько-побутових стічних вод, водні об'єкти відводять з міської території і поверхневі стоки (дощові, талі стічні води), які скидаються без очищення.

В таблиці 11.1 наведений хімічний склад (усереднені дані) дощових та талих стічних вод, а в таблиці 11.2 – неочищених міських стоків. З наведених даних видно, що за всіма показниками господарсько-побутовий поверхневий стік урбанізованих територій більш забруднений ніж поверхневий стік з природних територій. На частку поверхневого стоку з сільськогосподарських територій припадає біля 78% завислих речовин і майже 20% органічних речовин (по БПК).

Таблиця 11.1

Хімічний склад дощових і талих стічних вод

Показники

Концентрація, мг/л

ХПК

90 – 290

БПК

190 -560

Завислі речовини

110-360

Нафтопродукти

1 – 18

Азот

10-70

Фосфати

4-12

Хлориди

60 – 330

Сульфати

50-270

Таблиця 11.2

Хімічний склад міських стічних вод

Показники

Концентрація, мг/л

Дощові стічні води

Талі стічні води

Завислі речовини

300 – 2500

2000 – 4000

ХПК

400 – 750

500 – 3500

БПК

5 0-100

100-300

Нафтопродукти

5- 16

10-30

Азот

2,5-6

3-8

Фосфор

0,5-1

0,5-2

Сухий залишок

250 – 450

250 – 450

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >