< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив на довкілля технологій утилізації ТПВ

Маса світового об'єму ТПВ щорічно складає близько 400 мільйонів тонн, з яких тільки 80% знешкоджується шляхом складування на звалищах та полігонах. Така кількість, без перебільшення, сягає геологічних масштабів – так, зі сміттям у біосферу потрапляє близько 85 млн тонн органічного вуглецю. Для порівняння, природне надходження цього елементу в ґрунтовий шар планети становить 40 млн тонн на рік. В Україні за 2009 рік утворилось близько 50 млн куб. м ТПВ, що дорівнює близько 12 млн. тонн, які захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах загальною площею майже 7,8 тис. га. До того ж, в приватному секторі через відсутність належної системи збору ТПВ утворюються тисячі стихійних звалищ, які не піддаються точному обліку. На сучасному етапі розвитку суспільства кожна людина за даними статистики в середньому за одну добу створює близько 1кг ТПВ, і це явище має тенденцію до постійного зростання.

На сьогоднішній день ТПВ – це суміш, яка складається з різного типу відходів як побутового так і промислового походження. їх кількість залежить від пори року, побутових та харчових потреб людини, розвитку економіки товарів народного вжитку, тари та інших чинників. В порівнянні з 2000 роком в ТПВ зросла питома частка паперу та пластику, а знизились – скла, металів та харчових продуктів. Ці зміни складу ТПВ підтверджують світову тенденцію до збільшення кількості паперу та пластику в побутових відходах за рахунок сучасних видів упаковки товару. Вище приведені цифри свідчать про необхідність вирішення питань із збиранням, утилізацією, переробкою та захоронениям твердих побутових відходів. Для їх вирішення необхідно здійснювати комплексний підхід управління відходами. Приблизний склад твердих побутових відходів в Україні на 2010 рік становить:

Таблиця 11.3.

Усереднений склад твердих побутових відходів в Україні на 2010 рік

Компоненти ТПВ

Частка, %

Папір, картон

10-15%

Скло

8-10%

Метали

2%

Пластик

9-13%

Текстиль

4-6%

Гума і шкіра

2%

Деревина

1%

Харчові відходи та овочеві очистки

35 – 50%

Будівельні сміття

5%

інші

10%

Спеціально відведені місця та об'єкти видалення (4,3 тис. одиниць, з них 1,8 тис. – для твердих побутових відходів) мають 1.8 тис. підприємств країни. Загальний вигляд звалищ відходів представлений на рис. 11.10.

Проектний об'єм існуючих місць збору ТПВ становить 11.8 млрд куб. м, з них для розміщення ТПВ – 847 млн куб. м, а залишковий об'єм -відповідно 3,8 млрд куб. м та 492,8 млн куб. м. Загальна площа спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів, передбачених проектом, становить 380,7 тис. га, у тому числі для твердих побутових відходів – 36,9 тис. га, залишкова площа – відповідно 134,8 та 16,3 тис. га. Обсяги видалення побутових та подібних відходів у спеціально відведені місця та об'єкти у 2011 році становили 7,0 млн т (або 2,5%), з них скинуто у спеціально відведені звалища – 4,3 млн т, поховано у землі чи скинуто на землю – 2,7 млн т. Крім того, 331,4 тис. т відходів було вивезено в місця неорганізованого видалення (стихійні звалища), з них 245 тис.т – побутові та подібні відходи.

Загальний вигляд Грибовицького звалища ТПВ (Львів)

Рис. 11.10. Загальний вигляд Грибовицького звалища ТПВ (Львів).

Найбільше відходів розміщено у місцях неорганізованого зберігання (на стихійних звалищах) у Львівській – 229,0 тис.т (69,1% сумарних обсягів по країні), Івано-Франківській – 54,6 тис.т (16,5%), Київській – 18,8 тис. т (5,7%), Полтавській – 8,8 тис. т (2,7%), Луганській – 7,3 тис.т (2,2%), Кіровоградській – 6,0 тис. т (1,8%) областях.

Будь-яке звалище ТПВ, навіть те, що експлуатується досить короткий період, завжди є джерелом забруднювачів, здатних негативно впливати на довкілля. Із збільшенням терміну експлуатації звалища негативний вплив на прилеглу територію зростає. Як показали дослідження на офіційних звалищах ТПВ, навіть в робочому режимі в повітрі над звалищем концентрація аміаку складає близько 30 ГДК. Зафіксована значна кількість різноманітних органічних та неорганічних сполук, емісія яких в атмосферу перевищує допустимі норми. Оскільки в результаті біохімічних процесів температура в тілі звалища зростає, то часто спостерігається активне горіння або тління складованих відходів. Над територією, де спостерігається тління відходів, в атмосферу викидається метан, оксид вуглецю (2 ГДК), аміак (11 ГДК), фенатрен, антрацен. Над зоною активного горіння концентрації оксиду вуглецю зростають до 49-150 ГДК, оксиду сірки – 40-200 ГДК, оксиду азоту – 50 ГДК, аміаку – 9 ГДК, бензолу – 42 ГДК. Крім цього фіксуються викиди метану, флуорену, фенатрену, антрацену, етану, етилену, пропану, пропілену, норм-бутану, органічних сполук класу фенолів, заміщених нафталінів та фенатренів, аліфатичних та ароматичних вуглеводнів.

Аналогічні невтішні результати отримані і в дослідженнях поверхневих та підземних вод. Особливо проблема забруднення гідросфери загострюється за неналежної експлуатації звалища, за можливості надходження фільтратів в поверхневі водойми. Рідка фаза звалищ ТПВ містить значну кількість органічних та неорганічних речовин, важких металів, завислих часток, мікроорганізмів. За належної ізоляції полігону від підземних горизонтів вдається уникнути їх забруднення, однак, в зоні впливу звалища фіксуються підвищені концентрації амонійного азоту, органічних речовин, завислих часток, металів, хлоридів та інших сполук.

Піддані інтенсивному забрудненню і ґрунти прилеглих до звалищ територій. В ґрунтах фіксується надмірний вміст свинцю, миш'яку, олова, марганцю, хрому, цинку, міді, нікелю, різноманітних небезпечних біологічних об'єктів. В результаті на самому звалищі та прилеглій території спостерігається інтенсивний розвиток лише бур'янів, оскільки інші види рослин не здатні існувати в жорстких умовах хімічного забруднення ґрунтів.

Вплив на довкілля паливно-енергетичного, зеленого та транспортного господарства

Ці впливи детально проаналізовані у інших розділах підручника (вплив паливно-енергетичного господарства – в другому розділі, вплив транспортного господарства – в п'ятому розділі, зелене господарство не створює суттєвого впливу, який є необхідність аналізувати), а тому в цьому розділі не розглядались.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >