< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Механічні компресори

Компресори діляться за принципом дії так само як і компресори загального призначення: на об'ємні (поршневі, ротаційні, гвинтові й мембранні) і кінетичні (турбокомпресори - осьові Й відцентрові). Разом з тим вони характеризуються рядом особливостей.

Залежно від типу з'єднання із приводним двигуном застосовують:

  • • герметичні (компресор і електродвигун перебувають у звареному корпусі);
  • • напівгерметичні (компресор і двигун перебувають у рознімному корпусі);
  • • відкриті (компресор і двигун з'єднані через муфту).

Виходячи з умов використання та особливостей конструкції, для них однозначно визначені інтервали продуктивності.

До компресорів ТН пред'являються підвищені вимоги:

  • 1) більш висока температура конденсації (60°С);
  • 2) більш висока припустима температура стиску (160°С) і відповідно підвищена температура масла;
  • 3) високий ККД, включаючи привід.

Для вибору компресора задаються умови експлуатації. Хладоагент вибирається з урахуванням максимально припустимого робочого тиску компресора. Звідси, виходячи з термодинамічних властивостей хладоагента, можна підібрати параметри компресора. Потім за допомогою експертної оцінки або орієнтовного розрахунку коефіцієнта подачі (для поршневого компресора) визначають основні розміри.

Конструкція гвинтового компресора придатна для продуктивності, що перевищує область застосування поршневих компресорів (0,003 м3/год). Перевага гвинтових компресорів - широкий діапазон об'ємних продуктивностей; відсутність клапанів, більша надійність.

При більш високих продуктивностях доцільно застосовувати турбокомпресори. Вони мають малі габарити й масу на одиницю холодильної потужності, повну врівноваженість, рівномірну подачу хладоагента, вони не забруднюють його маслом.

Теплообмінні апарати

До основних теплообмінних апаратів відносяться випарники й конденсатори. У випарнику хладоагент одержує теплоту від джерела (теплоносія) і випаровується при постійній температурі. У конденсаторі хладоагент при постійній температурі віддає теплоту охолодному середовищу й конденсується.

Випарник

Залежно від конструкції можна розділити на наступні групи: кожухотрубні, типу "труба в трубі", змієвикові, регисторні, пластинчасті.

Оскільки коефіцієнти тепловіддачі паркого хладоагента менше або майже рівні таким же коефіцієнтам для потоку рідини, як елемент, що передає тепло, використовується гладка труба або труба зі збільшеною поверхнею (оребрена труба) з боку хладоагента. Важливо, що теплоносій часто забруднює систему й викликає корозію. Ці особливості впливають на вибір випарника.

Найбільшого поширення одержали змійовиків—трубчасті конструкції. У випарниках, що охолоджують повітря або газ, можливі два режими експлуатації: повний І неповний випар.

Для повного випару в ряд паралельних змійовиків через термостатичні регулюючі вентилі й розподільники подається стільки хладоагента, скільки необхідно, щоб на виході утворилася злегка перегріта пара хладоагента. При неповному випарі в ряд паралельних змійовиків за допомогою насоса подається збільшене в п разів (2-4) кількість паркого хладоагента. Такий режим зустрічається, коли до центральної холодильної установки приєднується кілька випарників, розташованих далеко друг від друга.

Конденсатор

Конденсатори в ТН служать для відводу теплоти при температурі, яка перевищує температуру навколишнього середовища. У теплонасосному циклі теплота, відібрана від хладоагента, представляє собою корисну теплоту. У якості охолодної речовини можна застосовувати як рідину (особливо воду), так і гази (особливо повітря). Тип охолодної речовини, що сприймає теплоту, залежить від способу застосування. Використання повітря або інших газів як охолодні речовини для конденсаторів має сенс лише тоді, коли газ являє собою речовину, до якого повинна підводитись корисна теплота. При використанні рідини як речовини, що прохолоджує конденсатор, їхньою функцією часто є лише транспортування корисної теплоти від конденсатора до місця її споживання (проміжний теплоносій).

У зв'язку з великими розходженнями в значеннях коефіцієнтів теплообміну газу й рідини застосовують різні конструкції конденсаторів.

Конденсатори з рідинним охолодженням підрозділяються на кожухотрубні, "труба в трубі", змієвикові і пластиначасті. Охолодну речовину пропускають усередині труб, а хладоагент конденсується на зовнішній стороні труб у міжтрубному просторі.

Генератор

Він призначений для випарювання хладоагента високої чистоти з міцного розчину. У хімічному виробництві такий спосіб застосовують для поділу речовин, тому й тут почали використати апарати подібної конструкції. У випадку застосування пари робочих речовин "аміак-вода", використовуваної винятково в абсорбційних холодильних установках і абсорбційних теплонасосних установках, необхідно враховувати високий експлуатаційний тиск у генераторі, особливо для ТН, залежно від робочої температури, пов'язаної з тиском у конденсаторі. Наприклад, при робочій температурі 60 °С і послідовному включенні кондесатора й абсорбера тиск становить 2,5...З МПа.

Залежно від способу обігріву генератора розрізняють апарати з обігрівом парою (водяною), гарячою рідиною (в основному гарячою водою) і гарячим повітрям (в основному відпрацьованими й горючими газами). Оскільки при температурі більше 260 °С аміак починає розкладатися, а у присутні рідини вже при більш низьких температурах з водяного розчину виділяється водень, максимальна температура при використанні робочої пари речовин "аміак-вода" не повинна перевищувати 180...200°С або навіть 160...170 °С.

У робочій парі "аміак-вода" разом з парою аміаку виділяється водяна пара й тому потрібно додаткове підключення ректифікаційного пристрою.

Абсорбер

Використається для абсорбування пари хладоагента, що утворюється у випарнику, у бідному хладоагенті (слабкий розчин) з відводом теплоти конденсації й розчинення. Таким чином, має місце процес переносу маси й теплоти. Для протікання процесу абсорбції пара й рідина повинні бути приведені в можливо більш тісний контакт, для чого застосовують наступні три способи: впорскують рідину у вигляді дуже дрібних крапель у пару, насичують рідину дрібними пухирцями пари Й розприскують рідину на вертикальних зовнішніх поверхнях.

Для здійснення процесу теплопередачі з метою відводу тепла від розчину, що насичується, необхідно його охолоджувати до початку процесу абсорбції, а для відводу тепла під час процесу абсорбції необхідно рідину розподілити на поверхні великої площі - по можливості тонким шаром і (або) забезпечити високий коефіцієнт теплопередачі шляхом створення відповідної швидкості рідини відносно теплосприймаючої поверхні. Для здійснення необхідної абсорбції й теплопередачі застосовують спосіб зрошування горизонтальних або вертикальних труб відповідних конструкцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >