< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи теплонасосних установок

Теплонасосні агрегати й установки варто розглядати як пристрої, що здійснюють повний цикл циркуляції хладоагента й прилади регулювання, що включають у себе привід. Причому до теплонасосних агрегатів відносяться компактні, готові до роботи блоки, а до теплонасосних установок - комплекси, що складаються з декількох окремих пристроїв або блоків. Залежно від виду навантаження з боку джерела й приймача теплові насоси можна класифікувати у відповідності до табл. 1.2.

Установлено, що завдяки однаковому термодинамічному круговому циклу холодильних установок і теплових насосів і незначній розбіжності температурних інтервалів устаткування теплові насоси варто підбирати безпосередньо з асортиментів, що застосовується для холодильного устаткування з деякими модифікаціями, і тільки в деяких випадках потрібна розробка спеціальних вузлів.

Таблиця 1.2. Типи теплових насосів

Типи теплових насосів

Термоелектричні теплові насоси не одержали дотепер поширення через низький коефіцієнт перетворення.

Компресійні теплонасосні установки

До ТН малої потужності відносяться невеликі водопідігрівач и й віконні кондиціонери, що включають у себе теплові насоси. У цілому теплові насоси, що призначені переважно для виробництва тепла при потужності 2...3 кВт, не можуть конкурувати із простими електронагрівальними пристроями (з нагрівачем електроопору) через високі питомі витрати. Тільки агрегати, призначені в основному для виробництва холоду й вироблення теплоти, завдяки можливості простого перемикання мають практичне значення. Це, зокрема, віконні кондиціонери з переключенням (рис. 1.29).

Такі агрегати, як правило, складаються з холодильної машини з герметичним корпусом, випарника й конденсатора із примусовою циркуляцією повітря. За допомогою чотирьохходового вентиля вони можуть перемикатися на режим теплового насоса, тобто здійснювати опалення приміщень. Кожний вентилятор має пристрій для переключения роботи випарника на конденсатор, та на переміщення внутрішнього й зовнішнього повітря.

Схема реверсування установки типу тепловий насос-кондиціонер.

Рис. 1.29. Схема реверсування установки типу тепловий насос-кондиціонер. а - схема комунікацій; б - схема включення кондиціонера; в - схема включення теплового насоса; /—конденсатор; // - дросель; Ш- компресор; IV- випарник

Теплова потужність становить 1,5...4,5 кВт. Коефіцієнт перетворення при температурі приміщення 21 °С і зовнішньої 7,5 °С рідко перевищує 2.

Частина кондиціонерів великої потужності, призначених для загальних промислових будинків, також виконується з перемиканням на роботу по схемі теплового насоса.

Компресійні теплові насоси також можуть працювати із приводом від теплових двигунів. У цьому випадку весь агрегат складається з компресійного теплового насоса й теплового двигуна. Перетворення хімічної енергії палива в теплоту відбувається безпосередньо усередині теплового двигуна (наприклад, двигуна Стірлінга). У двигуні відповідно до термодинамічного кругового циклу частина теплоти переходить у механічну енергію, яка пускає в хід власний компресійний тепловий насос, завдяки чому збільшується корисний температурний рівень низькотемпературного навколишнього середовища або відпрацьованої теплоти. Відпрацьована теплота двигуна також може бути використана. Теплообмінник відпрацьованої теплоти залежно від температурних умов підключається паралельно або послідовно конденсатору компресійного теплового насоса або тепло підводиться до спеціальних споживачів.

Як приводи в принципі можуть бути використані теплові двигуни всіх типів, однак найбільш зручні газові й дизельні двигуни, тому що вони працюють на природному газі й нафті - високоякісних носіях первинної енергії, застосовуваних для опалення. Отримана теплота за допомогою такої опалювальної установки з двигуном може скоротити витрату первинної енергії приблизно вдвічі в порівнянні зі звичайним способом одержання тепла при спалюванні палива.

Можна досягти коефіцієнта перетворення, рівного 1,8...1,9.

Абсорбційні теплонасосні установки

По ступені агрегатування АПТ розділяються на агрегатировані (з конструктивним об'єднанням всіх елементів в один або кілька блоків) і неагрегатировані (з окремо виконаними елементами АПТ). До агрегатированих відносяться бромистолітієві АПТ.

Залежно від схеми включення АПТ у технологічні процеси різних виробництв їх можна розділити на автономні, що не залежать від схеми технологічного процесу, і убудовані - з об'єднанням частини циклу АПТ із технологічним процесом.

Число абсорбційних теплових насосів, випущених дотепер, небагате, однак вже досягнуті високі коефіцієнти трансформації. При цьому абсорбційні теплові насоси можуть більш повно відповідати спеціальним умовам джерел тепла й приводної енергії, чим компресійні.

У Німеччині, наприклад, випускаються абсорбційні теплові насоси з тепловою потужністю 1...3 МВт. Коефіцієнт трансформації залежить від робочої температури і температури випару. Для малих установок не можна досягти високих показників (С, < 1,5). У різних країнах проводяться роботи з удосконалювання малих абсорбційних теплових насосів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >