< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОТИ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Джерелами теплоти служать звичайні енергоносії навколишнього середовища, при цьому нижні границі застосування визначаються для води з температурою замерзання, а для повітря - температурою утворення інею на поверхні повітроохолоджувача.

Об'єкти, розташовані на добре доступних ґрунтових водах

Ґрунтові води мають винятково сприятливі властивості, які дозволяють відразу використати води в теплових насосах без яких-небудь підготовчих процесів, оскільки температура їх залишається практично постійною в впродовж всього року, рівня 8...10 °С.

Водопід'ємні й інфільтраційні колодязі повинні бути відділені один від іншого не менш чим на 15 м. Водоносні шари слід використовувати як акумулююче водоймище, що у літню пору, по можливості, збирає теплі інфільтраційні поверхневі води, щоб знову віддавати їх в опалювальний період.

Для попереднього розрахунку опалювальних систем з тепловими насосами рекомендується вибирати наступні параметри:

  • - корисний тепловий потік до 5,9 кВтгод/м3 при температурі 10 °С;
  • - тепловий потік при мінімальних температурах води 4,5 кВт-год/м3.

Об'єкти, розташовані поблизу поверхневих водойм

Ріки й озера. Необхідно розрізняти поверхневі водойми термічно ненавантажені й термічно навантажені. Оскільки при занадто високій температурі в поверхневих водоймах відзначається падіння вмісту кисню, зниження температури за допомогою теплового насоса, як правило, збігається з інтересами водного господарства.

При використанні поверхневих джерел у якості джерела тепла необхідно враховувати річний хід температури води. Діапазон коливання температур поверхневих джерел протягом року досягає 20 К.

Якщо забір води здійснюється на ділянках ріки, що підігрівається штучно за рахунок скидання проти плину охолодної води, в ТН можна одержати високі значення коефіцієнта перетворення.

При заборі води з озер при заданих температурах зовнішнього повітря її температура не менш 4 °С, якщо водойма досить глубокі.

Якщо в річковій воді відзначається високий вміст зважених часток, догляд за кожухотрубними теплообмінниками й експлуатація їх сполучені із занадто високими витратами.

Досить доцільний спосіб використання поверхневих вод - забір води із прибережного фільтрату за допомогою шпар або колодязів.

Вода в якості джерела тепла для ТН може відбиратися також з комунальних мереж, якщо це дозволяють умови водопостачання й скидання стічних вод. Це можливо, коли інженерні комунальні мережі мають достатню потужність, що дозволяє використати їх у якості джерела тепла для ТН.

Об'єкти із забором тепла з ґрунту

Об'єкти з незначною щільністю забудови допускають використання занурених у землю теплообмінників. На глибині від 1 до 2 м від поверхні землі температура впродовж року, як зазначено вище, міняється дуже незначно. Можна використати дану обставину, установивши на цієї глибині теплообмінник. Таким чином, існує можливість використати грунт як джерело тепла для ТН. Накопичена в землі теплота являє собою акумульовану сонячну енергію, що регенерується у відповідності з річним ритмом і не залежить від атмосферних умов.

Зі зменшенням глибини укладання труб мінімально використовувана теплота зміщається за часом до такого моменту, при якому вже знову відзначається ріст температури зовнішнього повітря. Додаткове акумулювання теплоти в фунті може досягатись завдяки тому, що теплообмінник, який перебуває під землею, служить улітку для відводу тепла в фунт. Внаслідок цього в зимовий час можна володіти більшим запасом теплової енергії.

Як орієнтовне значення щільності забудови вважають, що необхідна для ТН площа поверхні земли повинна в багато разів перевищувати опалювальну площу. Для будинків з невеликим тепловим навантаженням можливе й більш сприятливе співвідношення площ.

При розрахунках і використанні фунтових теплообмінників слід враховувати, що коефіцієнт теплопровідності від фунту до покладеної у ньому трубі залежить від його хімічного складу, вологовмісту, щільності; для сухого фунту він коливається в діапазоні від 0,14 до 0,52 Вт/(м-К), а для вологого - від 0,8 до 2,5. Для горизонтальных трубчастих змійовиків відстань між трубами - 0,6... 1,2 м. Корисна питома теплота зміняється в діапазоні від 6 до 30 Вт/м . При розрахунках варто керуватися величиною 8 Вт/м .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >