< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОНДИЦІЮВАННЯ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

Призначення систем кондиціювання

Робота сучасних підприємств багатьох галузей промисловості немислима без створення в їхніх приміщеннях строго заданої температури, вологості й швидкості руху повітря. Актуальне також застосування кондиційованного повітря в суспільних і житлових будинках, особливо в південних районах.

Кондиціювання повітря створює найкращі умови для самопочуття людини Й сприяє значному росту продуктивності праці, а також поліпшенню якості продукції, що випускається (приблизно на 30%).

Відмінною рисою систем кондиціювання повітря (КП> є автоматизація керування в забезпеченні заданого температурно-вологістного режиму в приміщенні. Розходження між установками кондиціювання повітря і опалювання полягає в тому, що за допомогою як тих так і інших установок з приладами уволоження повітря можна створювати в приміщеннях необхідну температуру, вологість і чистоту повітря. Але при цьому у опалювально-вентиляційних установках не може бути здійснена підтримка температури в приміщеннях шляхом охолодження зовнішнього повітря, тому що відсутні холодильні Установки.

Установки КП - складна область техніки, їхня будова базується на Різних галузях знання: гігієні, теплотехніки, аеродинаміці, холодильної техніки, автоматиці й ін. Вони складаються із пристроїв для нагрівання, зволоження, осушки й охолодження повітря, фільтрів для очищення повітря, вентиляції й електромоторів для переміщення повітря, мережі повітропроводів для розподілу повітря в приміщенні, генератора тепла для нагрівання теплоносія (пари або гарячої води); системи автоматичного регулювання температури й вологості повітря; холодильної установки для охолодження холодоносія - води, що подається в промивну камеру кондиціонера.

Особливо високі витрати в системах кондиціювання мають місце при одержанні штучного холоду. Тому КП варто застосовувати в тих випадках, коли неможливо забезпечити задані санітарно-технічні умови в приміщенні звичайними системами вентиляції й опалення. Системи КП у першу чергу доводиться влаштовувати в приміщеннях, де в літню пору необхідно підтримувати температуру повітря меншу температури зовнішнього повітря.

Класифікація систем кондиціювання повітря

Системи КП класифікуються по наступних ознаках: По призначенню: комфортні, технологічні.

По режиму роботи (по ознаці сезонності): для холодного або теплого періоду, повної або цілорічної дії.

За принципом розташування кондиціонера стосовно обслуговуємого приміщення: центральні й місцеві.

По принципу одержання кондиціонером тепла й холоду: автономні й неавтономні.

По продуктивності: центральні - продуктивністю 10...240 тис. м3/годі місцеві продуктивністю 400...1000 м3/год і більше.

За принципом дії: відкриті або прямоточні; замкнуті або рециркуляційні; комбіновані або прямоточно-рециркуляційні, які бувають із однією або двома рециркуляціями повітря (першою й другою рециркуляціями).

По тиску, що розвивається кондиціонером: низького тиску (до 1200 Па); середнього тиску (до 3000 Па); високого тиску (більше 3000 Па).

По способу подачі приготовленого повітря у приміщення, що кондиціонується: однотрубні й двутрубні.

По кількості приміщень, що обслуговуються: однозальні й богато зальні.

По ступені забезпечення заданого режиму (штучного клімату) у приміщенні, тобто заданій температурі, вологості, швидкості руху повітря: установки з параметрами зовнішнього повітря А, з параметрами Б і з параметрами В.

В установках для холодного періоду обробка повітря полягає в його нагріванні Й зволоженні. В установках для теплого періоду повітря прохолоджується й осушується. В установках цілорічного кондиціювання повітря здійснюється нагрівання, охолодження, зволоження й осушення оброблюваного повітря.

Крім того, оброблюване повітря може бути піддано озонуванню, парфюмерізації, іонізації.

Центральні системи КП улаштовуються для обслуговування великих приміщень: театрів, залів... Вони розміщаються поза приміщенням, що обслуговується. Постачання теплом і холодом цих систем здійснюється від центрального джерела тепло- і холодопостачання, поза кондиціонером.

Місцеві кондиціонери забезпечують задані умови тільки в частині приміщення або в малих приміщеннях.

Розрізняють кондиціонери двох типів: автономні й неавтономні. Характерною особливістю автономних кондиціонерів є виробництво холоду й обробка повітря, здійснювана в самому кондиціонері. Характерною особливістю неавтономних кондиціонерів є те, що вони не мають холодильної установки, і холод одержують централізованим шляхом від однієї загальної для всіх неавтономних кондиціонерів, холодильної станції.

Класифікація КП за принципом дії на відкриті (прямоточні), закриті (рециркуляційні) і комбіновані обумовлена, головним чином, умовами технологічного процесу, а також техніко-економічними міркуваннями.

Відкриті, або прямоточні, системи повністю працюють n¿1 зовнішнім повітрі, що обробляється в кондиціонері, а потім воно подається в приміщення.

Закриті, або рециркуляційні, системи, навпаки, працюють без свіжого зовнішнього повітря, а тільки на рециркуляційному, яке забирається із приміщення (точніше з порожнини технологічного устаткування) і після його обробки в кондиціонері знову подається в це ж приміщення.

Комбіновані (прямоточно-рециркуляційні) системи працюють на суміші у певних пропорціях зовнішнього повітря й рециркуляційного повітря.

Класифікація КП по ступені забезпечення заданого режиму в приміщенні обумовлена значенням системи КП і призначенням приміщення. Згідно санітарних норм й правил (СНІП П-Г.7-93) установки групи А забезпечують заданий у приміщеннях клімат у межах тепломісткостей зовнішнього повітря, обумовленого розрахунковою зимовою температурою й відповідної їй вологості, прийнятої при проектуванні звичайної системи вентиляції, до середніх тепломісткостей і вологості повітря самого жаркого місяця (наприклад, для Києва від -10 до +23,5 °С).

Ці установки забезпечують заданий режим у приміщенні протягом приблизно 90% усього року при цілорічній і двозмінній експлуатації.

Установки групи Б забезпечують заданий у приміщенні клімат у межах від тепломісткостей зовнішнього повітря в зимовий час, обумовлених розрахунковою температурою (/нз) для проектування систем опалення й відповідної їй вологістю повітря до розрахункової літньої температури (/нл) і відповідної їй вологості повітря (наприклад, для Києва від -21 до 31,3 °С).

В установках групи Б заданий режим у приміщенні забезпечується протягом приблизно 95 % часу при цілодобовій і двозмінній експлуатації.

Цей тип установок рекомендований санітарними нормами й правилами для широкого застосування в промислових і суспільних будинках.

Установки групи В задають у приміщенні клімат від абсолютних мінімальних зимових до абсолютних максимальних літніх тепломісткостей зовнішнього повітря (наприклад, для Києва від -32 до +29°С).

На рис. 2.1 приведена принципова схема системи кондиціювання повітря, яка є за принципом дії комбінованою (прямоточно-рециркуляційною) системою з першою й другою рециркуляціями повітря. По призначенню ця схема може бути як для комфортного, так і для технологічного кондиціювання повітря, по режиму роботи - для повного (цілорічного) КП. По розташуванню кондиціонера стосовно приміщення, що обслуговується, - прямолінійна, по подачі приготовленого повітря -однотрубна, однозальна. По ступені забезпечення заданого режиму в приміщенні - для будь-якого клімату групи Ау Б або В.

Принципова схема кондиціонера:

Рис. 2.1 Принципова схема кондиціонера: / - двосекційний регулювальний клапан; 2 - повітрогон зовнішнього повітря; і-двосекційний регулюючий клапанна обводі калорифера; 4 - регулюючий клапан; 5- повітрогон рециркуляції повітря; б - повітрогон повітря, що видаляє; 7-приміщення; 8-приточный повітрогон; 9-обвідній повітрогон; 10-вентилятор; // - калорифер II підігріву; 12 - фільтр-сепаратор; 13 - промивна камера кондиціонера; 14 - калорифер І підігріву

Якщо в наведеній схемі буде відсутня холодильна установка й холодна вода для охолодження повітря, а також тепло для його нагрівання будуть подаватися від центральної холодильної й теплової станцій, то така система кондиціювання повітря буде неавтономною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >