< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

Вхідні дані для проектування

Вхідні дані включають наступні відомості:

  • - характеристика будинку;
  • - опис технологічного процесу;
  • - необхідні параметри повітряного середовища;
  • - відомості про теплоносій для нагрівання повітря, та ін.

Часткова й повна зміна повітря в приміщенні називається повітрообміном. Якщо повітрообмін протягом години виражається через об'єм приміщення, то таке абстрактне число називається кратністю повітрообміну.

Практикою встановлено, що для приміщень, не заповнених технологічним устаткуванням, трикратний повітрообмін може вважатися достатнім для забезпечення рівномірності параметрів повітряного середовища. Для середніх умов заповнення— п'ятикратний повітрообмін. Вибір параметрів повітря в приміщенні. Вибір параметрів повітря, які повинні підтримуватися системою кондиціювання, залежить від багатьох факторів - кліматичних умов місцевості, характеру виробничої діяльності людей, тривалості їхнього перебування в приміщенні й ін. Багато що з них не подаються точному обліку.

Досвідами показано, що тривалість добової акліматизації становить приблизно 3 години. Тому для приміщення, де люди перебувають менш З годин, необхідно створювати умови, більше наближені до зовнішнього.

Крім фактора акліматизації, на вибір внутрішніх параметрів повітря в приміщенні істотний вплив робить виконання людьми фізичної роботи. У приміщенні, де люди виконують фізичну роботу, потрібна більш низька температура повітря. Але оцінка цього фактора складна.

Для холодного періоду року внутрішню температуру в приміщенні варто приймати по будівельних нормах і правилам з урахуванням особливостей кожного приміщення. Відносна вологість - у межах 40...60%.

Для теплого періоду для житлових і суспільних приміщень при ф = = 40...60 % розраховують температуру:

де 'нл ~ розрахункова літня температура повітря для систем кондиціювання.

При виборі параметрів повітря необхідно враховувати, що вартість кондиціонерів повітря невиправдано зростає, якщо вибрані значення температури й вологості будуть завищені для холодного періоду або занижені для теплого періоду року.

Вибір розрахункових параметрів зовнішнього повітря. Вибір залежить від кліматичних умов місцевості й призначення УКП. При користуванні методами визначення умов необхідно володіти відомостями про тривалість для даної місцевості найбільш холодних або жарких періодів.

Згідно санітарних норм системи кондиціювання повітря діляться по ступені забезпечення заданих внутрішніх параметрів у приміщенні на три групи: А, Б, В.

Для систем кондиціювання повітря, як правило, розрахункові параметри зовнішнього повітря приймають по групі Б (Для Одеси: тиск 760 мм рт.ст. - літо: температура - +30,5°С, ентальпія — 60,8 кДж/кг, вологість - 11,7 г/кг, відносна вологість 41,5 %; — зима: температура --15°С, ентальпія -13 кДж/кг, вологість - 11,7 г/кг, відносна вологість 41,5%).

Складання тепло вологістного й газового балансу приміщення

Складання тепловологістного й газового балансів приміщення створюється загальновідомими методами, прийнятими в опалювально-вентиляційній техніці. Тут мають бути враховані всі фактори, що впливають на зміну стана повітряного середовища приміщення.

Для складання теплового балансу приміщення необхідно визначити всі надходження й втрати тепла в приміщенні.

Визначення й вибір необхідного повітрообміну в приміщенні. Визначення повітрообміну в приміщенні для боротьби з надлишками тепла полягає у розрахунку кількості повітря, що подається в приміщення;

де 2над - кількість надлишкового тепла, Вт; ср - теплоємність повітря;

А/- перепад між температурою повітря подаваного повітря й температурою в приміщенні для літнього періоду, а для зимового періоду - навпаки (якщо виконується функція повітряного опалення).

Отриманий у такий спосіб повітрообмін для боротьби з тепловиділеннями повинен бути проведений для боротьби з іншими шкідливостями, що виділяються в приміщенні: вологою, газами й пилом. І якщо для їхньої локалізації він виявиться недостатнім, то в остаточний розрахунок повинен бути прийнятий той з повітрообміном, що виявиться найбільшим.

Потрібний повітрообмін у приміщенні для асиміляції надлишків вологи

де IV - кількість надлишкової вологи, г/год, і/ух / </пр - вологовміст

повітря, що видаляється й приточного повітря відповідно.

При одночасному виділенні в приміщенні тепла й вологи визначають повітрообмін, необхідний для їхнього поглинання. Це виробляється графоаналітичним способом за допомогою М-діаграми. Визначення повітрообміну здійснюється в такий спосіб:

  • 1. Визначають надлишкові виділення £?над і знаходять напрямок променя процесу в приміщенні й, користуючись кутовим масштабом, наносять його на к,а*- діаграму.
  • 2. Наносять на /і,
  • 3. На проведеному промені, керуючись припустимим перепадом температур у приміщенні, вибирають точку, відповідну параметрам приточного повітря (/пр, <рпр, /ц, Лпр, СІпр).
  • 4. Кількість подаваного повітря, тобто повітрообмін у приміщенні

або, враховуючі, що процес, який характеризується променем є = £?над ^ ) >с процесом одночасного поглинання тепла Й вологи,

Потрібний повітрообмін у приміщенні для асиміляції що виділяються в ньому шкідливих газів і пар до припустимої концентрації,

де и - кількість шкідливого газу, що виділяється в приміщенні, г/год; 2,- - гранично припустима концентрація даного газу в приміщенні, г/м3;

^прит ~ вміст даного газу в приточному повітрі, г/м , що у більшості випадків дорівнює 0 і тільки для С02 приймається рівним 0,8 г/м3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >