< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОГІСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ

Залежно від схеми обробки повітря - прямоточної, рециркуляційної, комбінованої (типу кондиціонера) побудова процесів на И,сі-діаграмі виробляється по-різному. Найбільш раціональним і дешевим є адіабатичний процес обробки. Тому завжди варто починати побудову із цього процесу, і тільки тоді, коли для заданих умов адіабатичний процес обробки повітря в камері кондиціонера не може бути здійснений, застосовуються політропні процеси.

Звичайно розрахунок і побудову процесів починають для теплого періоду.

Прямоточна обробка повітря

Зовнішнє повітря в кількості Он =СК =Спр надходить у кондиціонер, де обробляється залежно від періоду року (теплий, холодний) і надходить у приміщення. Із приміщення повітря в повній кількості (<7пр > віддаляється системою витяжної вентиляції назовні. Необхідність установки калориферів І й II підігріву визначається розрахунком.

Розрахунок для теплого періоду

У теплий період зовнішнє повітря з температурою /н, звичайно більш високої, чим температура повітря в приміщенні /в, стан якого характеризується на И,сі-діаграмі точкою Н (рис. 2.8), надходить у промивну камеру кондиціонера, де вступає в контакт із водою, що розприскується. Вода має температуру нижче температури повітря в приміщенні.

У результаті тепло- вологообміну повітря при виході із промивної камери здобуває вологість <р = 90...95 %. При цьому температура повітря стає нижче заданої температури приточного повітря, і для доведення її до заданого рівня повітря необхідно нагріти або за рахунок теплонадлишків у приміщенні, або в калориферах вторинного підігріву.

Прямоточна обробка повітря

Рис. 2.8. Прямоточна обробка повітря

Однак, з огляду на те, що повітря після такого підігріву проходить через вентилятор, де нагрівається за рахунок перетворення механічної енергії в теплову, а також нагрівається при транспортуванні Його по повітропроводах, що проходять у приміщенні з більш високою температурою, нагрівання повітря після промивної камери здійснюється на 0,5-1,5 К нижче заданої температури приточного повітря.

Із точки Н проводимо по лінії h = const промінь ИК у камері кондиціонера до перетинання із кривій (р = 95 %. Далі повітря, пройшовши вентилятор, нагрівається, у результаті чого одержимо точку К. Якщо в приміщенні є теплонадлишки й немає вологовиділень, то процес буде протікати по лінії chconsi, і повітря з параметрами точки К* буде випущено у приміщення, нагріється за рахунок теплонадлишків до заданої температури й придбає необхідну вологість. У цьому випадку процес закінчиться в точці В. Потрібний повітрообмін

де тепломісткість приточного повітря визначається в точці Ю.

Температура води в піддоні промивній камері (/№К), що приймає участь у процесі обробки повітря, лежить на перетинанні кривій (р =100 % і продовженні лінії ИК.

Продуктивність камери по холоду

а витрата тепла на нагрівання повітря

Ізотерма точки К' буде вище на 0,5... 1,5 К температури повітря ік, що виходить з камери.

Кількість води, що випарується в оброблюване повітря у камері,

Приклад. Побудувати на АД-діаграмі процес обробки повітря в прямоточному кондиціонері, визначити потрібний повітрообмін у приміщенні, продуктивність по холоду й витрату тепла на нагрівання повітря, якщо: параметри зовнішнього повітря: //./=30°С;

Л//= 57,8 кДж/кг; dH =10,8 г/кг; внутрішнього повітря: tB = 26-27°С; Фе =63-67%. Теплонадпишки в приміщенні QHaa = 11600 Вт.

З //.(/- діаграми знаходимо: параметри зовнішнього повітря, що виходить із камери (т. К): г^ = 20,5°С; <рк=95 %; hK =57,8кДж/кг;

= 14,6 г/кг; параметри повітря, що надходить у приміщення: fr = 28°C; фГ = 85%; Лг =59,5 кДж/кг; </г =14,6 г/кг;

Процес може бути закінчений у точці В з параметрами: /д = 26,5°С; Фд=65 %; Лд =63,7кДж/кг; ¿/¿=14,6 г/кг, тому що вони відповідають заданим. Процес на діаграмі - h,d, що іде по лінії h - const, є раціональним. Перепад температур у приміщенні Д/ = 26,5—22 = 4,5 К. Температура рециркуляційної води /WK=19,8 °С.

На підставі отриманих даних визначаємо:

- потрібний повітрообмін у приміщенні

- продуктивність камери по холоду

Витрат тепла на нагрівання повітря немає. Вони будуть покриватися теплонадлишками в приміщенні

Є = Спр (Ьв - ИК') = 10000(63,7 - 59,5) = 11600 Вт.

Кількість випарованої води в камері становить

Ивип=спр(<*/<• -<н) = 10000(14,6- 10,8)0,001 = 38 кг/год.

Однак не завжди на практиці побудова процесу у приміщенні може бути закінчена у точці В, і часті випадки, коли задані параметри повітря в приміщенні не можуть бути забезпечені повітрям, що виходить із камери при адіабатичному процесі. Загальний випадок побудови політропного процесу обробки повітря в кондиціонері за умови, що в приміщенні немає вологовиділення, наведений на рис. 2.9.

Точками В і Н характеризуються відповідно параметри внутрішнього й зовнішнього повітря. Оскільки в приміщенні немає волого виділень, то процес асиміляції теплоти в ньому протікає по лінії d = const. Тому з точки В по d — const опускаємося до лінії ф - 95 % і знаходимо параметри повітря, що виходить із камери кондиціонера (т. К).

Далі будуємо процес обробки зовнішнього повітря в камері. Для цього з'єднуємо точки Я і А". У цьому випадку виходить пряма НК, яка є політропою. На продовженні прямої ИК з кривій ф = 100% знаходимо точку, яка характеризує температуру / .

Політропна обробка повітря

Рис. 2.9. Політропна обробка повітря

Приклад. Побудувати на діаграмі h,d процес обробки повітря, якщо в приміщенні температура tB = 24°С;.

З точки В з параметрами tB = 24°С, фд = 50 % , hB =48,2кДж/кг;

dB =9,5 г/кг опускаємося по d - const, знаходимо точку К і її параметри:

14°С, Фк = 95 % , Ик =38,1 кДж/кг; dK =9,5 г/кг. Потім будуємо лінію процесу в камері, для чого з'єднуємо точку Н з точкой К. На продовженні НК з ф =100 % знаходимо точку /и,к * 12,8°С. На лінії ВК знаходимо точку К' з параметрами: /^" = 15°С; ф^-" =92 %; пк> =38,97 кДж/кг; 4ж* =9,5 г/кг. Далі знаходимо

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >