< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення ринкової вартості банку як ділового підприємства на основі порівняльного підходу

Для визначення ринкової вартості капіталу проведемо розрахунок на прикладі умовного банку "АБВ", який є банком національного масштабу, має регіональні представництва та безбалансові відділення у кількості 171 та кількість співробітників у кількості 2647. Крім того, даний умовний приклад оцінювання банківських активів призначений виключно для ілюстрування техніки проведення оціночних розрахунків для визначення ціни пропонування. Під час розрахунків нами були зроблено припущення про відсутність спекулятивного заниження цін на ринку банківських активів, а покупець та продавець при визначенні вартості банківського капіталу діють розсудливо, зі знанням справи, без примусу, попередньо здійснивши адекватний маркетинг світових ринків фінансових активів.

Основні фінансові показники комерційного банку "АБВ", необхідні для визначення ринкової вартості становлять: власний капітал – 1,127 млрд, грн.; чистий прибуток за фінансовий рік – 0,098 млрд. грн.

Для розрахунку ринкової вартості за допомогою мультиплікаторів по компаніям-аналогам доцільно проаналізувати котирування банків з аналогічними фінансовими характеристиками.

Таблиця 2.4

Склад вибірки об'єктів-аналогів для оцінювання вартості банку за порівняльним підходом

Країна

Назва банку

Росія

Sberbank Russia

OJSC NOMOS BANK OJSC "Bank Saint Petersburd" Vozrozhdenive Bank

Україна

Public Joint Stock Company Raiffeisen Bank Aval

Public Joint Stock Company Ukrsotsbank

Центральна та Східна Європа

OTP Bank Ис.

Komercni Banka AS

Erste Group Bank AG

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

Європа

Banco Santander, S.A.

BNP Paribas SA

Commerzbank AG Raiffeisen Bank International AG UniCredit S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Туреччина

Akbank T.A.S.

Turkive Garanti Bankasi AS

Yapi Ve Kredi Bankasi AS

Латинська Америка

Banco Bradesco S.A.

Banco de Chile

Banco do Brasil S.A.

Bancolombia S.A.

Itau Unibanco Holdinq S.A.

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

Китай

Bank of China Limited China Merchants Bank Co, Ltd.

Industrial and Commercial Bank of China Limited

Індія

State Bank of India

ІСIС) Bank Ltd:

США

Bank of America Corporation

JPMorqan Chase & Co.

Великобританія

Barclays "PCS'

HSBC Holdings plc

В нашому розумінні, з ціллю більш деталізованого прикладу, було б доцільно використати в якості аналогів банки, які зареєстровано в різних географічних містах світу та проаналізувати відмінність мультиплікаторів, зробивши відповідний аналіз (додатки А,Б). Для подальших розрахунків нами було використано 35 наступних банків (див. табл. 2.4).

Фінансові показники банків-аналогів

Країна

Назва банку

Ринкова капіталізація, млн. дол США

Власний капітал, млн. дол. США

Чистий прибуток, млн. ДОЛ. США

Дохідність на власний капітал (ROE), %

Росія

Sberbank Russia

65 389

39 503

9 736

24,7

OJSC NOMOS BANK

2 495

2 359

369

18,5

OJSC "Bank Saint Petersburg"

501

1 247

50

4,53

Vozrozhdenive Bank

445

575

72

11,8

VTB Bank

17 401

19 605

2 121

11,5

Україна

Public Joint Stock Company Raiffeisen Bank Aval

288

811

3

Public Joint Stock Company Ukrsotsbank

208

850

49

5,89

Центральна та Східна Європа

OTP Bank Pic.

5 054

5 856

313

4.93

Komercni Banka AS

7 903

4 172

552

Т573

Erste Group Bank AG

10 867

19 721

1 093

6.55

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

13 882

6 651

1 194

16,7

Європа

Banco Santander, S.A.

78 654

107 644

2 379

333

BNP Paribas SA

70 360

111 239

8 738

Commerzbank AG

10 725

32 222

1 333

4,38

Raiffeisen Bank International AG

8211

14 207

1 367

10,3

UniCredit S.o.A.

27 307

71 189

1 967

3,11

Intesa Sanpaolo S.C.A.

27 291

62 044

(10 828)

–15,4

Туреччина

Akbank T.A.S.

19 432

9 673

1 408

13,1

Turkiye Garanti Bankasi

20 591

9 597

1 943

18,3

Yapi Ve Kredi Bankasi AS

12 064

6 838

1 233

Т7

Латинська

Америка

Banco Bradesco S.A.

62 022

31 8ёё

5 486

18.5

Banco de Chile

13 408

3 345

902

24,2

Banco do Brasil S.A.

30 717

31 348

5 518

18,8

Bancolombia S.A.

13 837

4 677

965

17,7

Itau Unibanco Holding S.A.

67 678

40 427

6 580

19,5

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

14 110

5 529

807

14.5

Китай

Bank of China Limited

122 563

119 905

21 341

18,1

China Merchants Bank Co., Ltd.

37 483

26 175

6 765

24,7

Industrial and Commercial Bank of China Limited

224482

151 937

36 585

23,3

Індія

State Bank of India

28 598

21 602

3 559

18,1

ICICI Bank Ltd.

24 175

12 319

1 502

13,3

США

Bank of America Corporation

112 685

230 101

5 447

2,32

JPMorqan Chase & Co.

157 644

183 573

19 320

10,1

Великобританія

Barclays PLC

49 254

101 480

52

HSBC Holdings pic

189 783 I

166 093

13 296

8,44

Таблиця 2.6

Мультиплікатори банків-аналогів

(Авторська розробка)

Країна

Назва банку

Ринкова

капіталізація/

Власний

капітал

Ринкова

капіталізація/

Чистий

прибуток

Росія

Sberbank Russia

1,66

6,73

Open Joint Stock Company NOMOS BANK

1,06

6,77

OJSC "Bank Saint Petersburg"

0,40

9,99

Vozrozhdeniye Bank

0.77

6,16

VTB Bank

0,89

8,20

Україна

Public Joint Stock Company Raiffeisen Bank Aval

0,36

Public Joint Stock Company Ukrsotsbank

0,24

4,26

Центральна та Східна Європа

OTP Bank Pic.

0,86

16,13

Komercni Banka AS

1,89

11,59

Erste Group Bank AG

0,55

9,94

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

2,09

11,63

Європа

Banco Santander, S.A.

0,73

33.07

BNP Paribas SA

0,63

8.05

Commerzbank AG

0,33

8,04

Raiffeisen Bank International AG

0,58

6,01

UniCredit S.p.A.

0,38

13.88

Intesa Sanpaolo S.p.A.

0,44

–2,52

Туреччина

Akbank T.A.S.

2,01

13,80

Turkiye Garanti Bankasi AS

2,15

да

Yapi Ve Kredi Bankasi AS

1,76

9.79

Латинська

Америка

Banco Bradesco S.A.

1,95

11.31

Banco de Chile

4,01

14.86

Banco do Brasil S.A.

0,98

5757 І

Bancolombia S.A.

2,96

14.33

Itau Unibanco Holding S.A.

1,67

–10.29

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

2,55

17,48

Китай

Bank of China Limited

1,02

5.74 _

China Merchants Bank Co., Ltd.

1.43

5.54 _

Industrial and Commercial Bank of China Limited

1,48

6,14

Індія

State Bank of India

1,32

8.04

ІСІСІ Bank Ltd.

1,96

16.10

США

Bank of America Corporation

0,49

20.69 _

JPMorgan Chase & Co.

0,86

8.16 І

Великобританія

Barclays PLC

0.49

H&BC Holdings pic

1,14

14,27 І

Середнє значення

1,26

10,02

Медіанне значення

1.02

9,79

Наступним кроком наших розрахунків було б доречно представити фінансові показники банків-аналогів. У наступній таблиці (табл. 2.5) наведено ринкову капіталізацію, чистий прибуток та показник доходності на власний капітал (ROE). Далі проведемо визначення мультиплікаторів, які в подальшому будуть використані для оцінювання капіталу банку "АБВ".

Отримавши медіанні значення мультиплікаторів Ринкова капіталізація/Власний капітал = 1,02 та Ринкова капіталізація/Чистий прибуток = 9,79, можемо визначити ринкову вартість банку "АБВ".

1. Ринкова вартість банку "АБВ" на базі мультиплікатора Ринкова капіталізація/Власний капітал становить:

2. Ринкова вартість банку "АБВ" на базі мультиплікатора Ринкова капіталізація/Чистий прибуток становить:

Доцільно провести усереднення значення ринкової вартості, що було отримано внаслідок калькуляції в рамках порівняльного підходу за допомогою мультиплікаторів по банках-аналогах:

Отже, нами на прикладі умовного банку "АБВ" здійснена оцінка його ринкової вартості із застосуванням наведеного методологічного інструментарію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >