< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

Технічна експлуатація в системі автомобільного транспорту

TEA є однією з найважливіших підсистем AT, який, у свою чергу, представляє підсистему транспорту в структурі достатньо складної транспортно- комунікаційної програми світу.

Транспортний комплекс – це велика і дуже складна система, шо динамічно розвивається, а безпосередньо сам транспорт – найбільше благо людства, яке задовольняє одну з найважливіших потреб людини, – потребу в переміщенні, долаючи простір, час і масу.

Ефективне забезпечення транспортними послугами держави, населення і підприємств різних форм власності – це мета транспорту вищого ярусу в дереві цілей (ДЦ) – програми транспорту. Сучасна генеральна мета, стосовно AT, ділиться в програмі на підцілі і конкретизується на різних ярусах ДЦ:

 • - організація господарської діяльності і показників роботи;
 • - ефективна корпоративна стратегія;
 • - вражаюче зростання показників роботи;
 • - просування торгової марки;
 • - максимальні довгострокові доходи для акціонерів;
 • - використання можливостей персоналу;
 • - задоволення запитів споживачів;
 • - оптимальне співвідношення інтересів учасників капіталу компанії;
 • - реалізація програми приватизації;
 • - якнайкращі операції по злиттю і придбанням;.
 • - інноваційні підходи до організації бізнесу;
 • - ефективність використання технології;
 • - найвищі етичні стандарти;
 • - якнайкраще вирішення екологічних проблем.

TEA, як підсистема AT знаходиться разом з автомобільною промисловістю на самому початку транспортного конвеєра і забезпечує AT технічно справним PC потрібних техніко-експлуатаційних властивостей.

Зв'язок цілей TEA і AT представлений на рис. 1.1.

Цілі TEA, які відповідають сучасним генеральним цілям системи AT це:

 • - фізична доступність отримання транспортних послуг клієнтурою в будь- якій географічній точці в гарантовані терміни;
 • - амодальність транспортних послуг по відношенню до клієнтури;
 • - економічна можливість надання і отримання транспортних послуг клієнтурою;
 • - надійність виконання транспортних послуг;
 • - безпека виконання і отримання транспортних послуг;
 • - комфорт і зручність обслуговування пасажирів і клієнтів;

забезпечення національних інтересів і безпеки країни.

Зв

Рис. 1.1. Зв'язок цілей TEA і AT

TEA це:

 • - по-перше, сфера практичної діяльності, тобто комплекс технічних, економічних і організаційних заходів, які забезпечують підтримку автомобільного парку в працездатному стані при раціональних витратах трудових і матеріальних ресурсів і наявних обмеженнях;
 • - по-друге, наука, яка визначає шляхи і методи найбільш ефективного управління працездатністю автомобільного парку.

Від функціонування TEA значною мірою залежить ефективність роботи AT в цілому. Так, якщо сфера виробництва забезпечує транспортний процес автомобілями потрібного типажу і якості, то TEA перетворює фізичну можливість, закладену в автомобіль проектувальниками, конструкторами, технологами і виробниками, у фактичну, забезпечуючи справність і працездатність автомобілів в процесі, наприклад, комерційної експлуатації (КЕ).

Підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів

Поліпшення окремих або сукупності показників ефективності TEA сприяє вирішенню загальних цілей, що стоять перед AT. Ефективність TEA визначається рядом чинників і підчинників, які складають дерево систем (ДС) або програм. їх кількість коливається в часі. Сьогодні основних чинників в ДС – сім (рис. 1.2).

Дерево систем технічної експлуатації автомобілів

Рис. 1.2. Дерево систем технічної експлуатації автомобілів

У табл. 1.1 і табл. 1.2 приведені чинники і підчинники TEA XX століття, які класифіковані за значенням (вазі) чинника в досягненні мети, поставленої перед системою TEA. У цьому переліку чинників істотну вагу (39 ... 44%) мають два чинники:

 • - "Система і організація ТО і Р";
 • - "Рухомий склад і експлуатаційні матеріали".

Таблиця 1.1

Вага чинників системи TEA в забезпеченні заданих цілей

Чинники TEA

Ціль функціонування TEA

Зниження рівня витрат

Зростання рівня технічного стану

1. Рухомий склад і експлуатаційні матеріали

0.21

0.25

2. Система і організація ТО і Р

0.18

0.19

3. Виробнича база

0.19

018

4. Персонал

0.13

0.16

5. Умови експлуатації

0.20

0.13

6. Система постачання і резервування

0.09

0.09

Традиційно вважається, що найбільш консервативним і частково керованим для TEA на рівні автотранспортного підприємства (АТП) є чинник "Система і організація ТО і Р". де істотним підчинником (25%) є "ступінь виконання рекомендацій системи ТО і Р", а також підчинники: н

 • - "Обгрунтованість і ефективність системи" (26%);
 • - "Рівень організації" (17%).

Таблиця 1.2

Вага підчішників чинника №2 – "Система і організація ТО і Р" в забезпеченні технічної готовності парка AT

Підчинники TEA

Рівень впливу на технічний стан парка

Ступінь виконання рекомендацій системи ТО і Р

0.29

Обгрунтованість і ефективність системи

0.26

Рівень організації

0.17

Забезпеченість нормативно-технологічною документацією

0.11

Ступінь готовності АТП до прийому автомобілів нових моделей

0.09

Наявність і якість проектної документації

0.08

У XXI столітті в переліку чинника №2 "Система і організація ТО і Р", виділені підчинннки, які слід віднести до складових IПВ/CALS/PLM-технологій (рис. Т2):

С2024 – забезпечення робочих місць і виконавців раціональної технологічної і ін. документацією;

С2025 – комп'ютеризація і індивідуалізація обліку і звітності при TEA;

С2027 – підвищення адаптивності до зміни конструкцій виробів, умов роботи.

Всі перераховані підчинники є сьогодні "рухомими" і абсолютно керованими для рівня автогосподарств або МАТП, що указує на актуальність дослідження системи TEA на рівні автомобільного транспорту загального користування (АТЗК) з метою її оцінки і обгрунтування.

Загальновідомо, що основою реалізації наукового управління в TEA є її концепція управління працездатністю автомобіля, яка складає основоположну базу підвищення ефективності і активний інструмент управління якістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >