< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технічний контроль, його функції і стан на транспорті загального користування

Початкові положення

Процес контролю – це установка стандартів, зміна фактично досягнутих результатів і проведення корегування, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.

Технічний контроль – це обов'язкова складова системи контролю якості продукції. Він є процесом перевірки дотримання технічних вимог, пред'явлених до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення, а також виробничих умов і чинників, які забезпечують необхідну якість продукції і послуг.

Система контролю якості продукції – це сукупність методів і засобів контролю і регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості продукції на стадіях стратегічного маркетингу, НІОКР і виробництва, а також технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу.

Існують, наприклад, системи загального контролю якості, тобто система TQC (Total Quality Control) або в Японії – система широкого контролю якості компанії – CWQC (Company Wide Quality Control). Сьогодні в світі також створені міжнародні стандарти (International Organization for Standardization) забезпечення якості продукції – ISO 9000, які припускають організацію на підприємствах систем забезпечення і постійного поліпшення якості продукції, що гарантує задоволення запитів споживачів.

Система державного контролю

Принципова схема здійснення державного контролю на AT України приведена на рис. 1.6, де контроль розглядається як функція державного регулювання галузі.

Раніше функції державного контролю на AT СРСР виконували обласні автотранспортні управління, які були елементами "механізму" контролю, властивого плановій економіці. Сьогодні, наприклад в Україні, це Головна авто трансінспекція. Її головне завдання – це усунення відмінності між де-юре, сучасними вимогами до перевізника і де-факто, станом виконання цих вимог на практиці. Причина такого стану – неоднозначне відношення сучасного суспільства до функції контролю.

В умовах руху пострадянських країн до демократичного суспільства, поняття "свобода" багатьма громадянами сприймається як вседозволеність. Саме тому, наприклад 29 березня 2006р., Кабінет Міністрів України (КМУ) прийняв ухвалу №387, де істотно розширив повноваження Головавтотрансінспекції і запропонував внести необхідні заявки до Державного департаменту AT по зміні існуючих нормативно-правових актів, згідно Закону України "Про автомобільний транспорт".

Схема принципова державного контролю на AT України

Рис. 1.6. Схема принципова державного контролю на AT України

Проте вже 15 квітня 2011р. у Україні був ухвалений Закон України №8397 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Проект Закону був ініційований Президентом України. Ціль Закону – усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень. Закон передбачає:

  • - відміну обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях;
  • - спрощення порядку проходження обов'язкового технічного контролю для інших транспортних засобів;
  • - усунення Державної автомобільної інспекції (ДАІ) від проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів і передачу цих повноважень суб'єктам;
  • - відміна вимоги про обов'язкову наявність у водія дорожнього (маршрутного) листа і нотаріально завіреної довіреності на управління транспортним засобом.

Причина таких кардинальних змін в системі контролю AT України – корупція. Так згідно інформації радника Президента і його представника в Конституційному суді, для проходження щорічного техогляду в країні за роки незалежності було створено 1125 спеціальних підрозділів ДАІ, куди щорічно зверталося 6 млн. автовласників. Проте, як показала практика, 90% автовласників фактично купували талони про проходження техогляду, а об'єм таких корупційних коштів склали близько 1 млрд. грн. Саме тому Президентом України була запропонована спрощена процедура проходження технічного огляду.

При цьому, згідно Закону №8397, словосполука "технічний огляд" замінено на "технічний контроль". З чого виходить, що сьогодні транспортні засоби, які беруть участь в дорожньому русі і зареєстровані в підрозділах ДАІ МВС України, підлягають обов'язковому технічному контролю.

Обов'язковий технічний контроль передбачає перевірку технічного стану PC, а саме: систем гальмівного і рульового управління, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин і коліс, газобалонного устаткування (за наявності), світлопропускної здатності стекол, інших елементів, що безпосередньо відноситься до безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.

Обов'язковий технічний контроль PC здійснюється суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, які мають в праві власності або користуванні спеціальне обладнання, яке дає можливість перевіряти технічний стан PC на його відповідність вимогам безпеки.

При цьому обов'язковому технічному контролю не підлягають:

  • - легкові автомобілі всіх типів, марок, моделей, причепи (напівпричепи) до них (окрім автомобілів таксі і тих, які використовуються в комерційних цілях), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші, прирівняні до них транспортні засоби, незалежно від терміну експлуатації;
  • - легкові автомобілі, які використовуються в комерційних цілях, вантажні автомобілі незалежно від форми власності з вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них з терміном експлуатації до двох років.

Основний висновок з матеріалу, наведеного вище, полягає в тому, що одночасна наявність у галузі AT двох альтернативних по відношенню один до одного документів (Закону України № 8397, який направлений на усунення надмірного державного регулювання, і Ухвали КМУ №387 про розширення повноважень Головавтотрансінспекції) є фактом, який свідчить про наявність серйозної проблеми в організації державного контролю, і піднімає питання про гостру необхідність її наукового вирішення.

Підтвердженням цьому у сфері технічного контролю PC е два документи:

  • - Рішення №53 Колегії Госдепартаменту AT від 19 червня 2002р.;
  • - Наказ №82 Мінтрансу від 10 лютого 2004р. – "Робочий план реалізації першочергових заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автотранспорті".

Документи передбачають проведення обов'язкових попередніх великомасштабних наукових досліджень по формуванню на AT необхідної нормативно- технічної і правової бази.

Основним напрямом в науковому вирішенні проблеми організації контролю технічного стану PC є адаптація вітчизняної системи контролю до міжнародних вимог. В Україні існує Указ Президента "Щодо приєднання до Угоди про ухвалення єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів", а також відповідна Ухвала КМУ "Про гармонізацію законодавства, щодо контролю технічного стану колісних транспортних засобів (КТЗ) з актами міжнародного права і законодавством Європейського Союзу" (рис. 1.7).

Схема взаємодії актів міжнародного права, законодавства ЄС і проектів законодавства України по питаннях контролю технічного стану AT

Рис. 1.7. Схема взаємодії актів міжнародного права, законодавства ЄС і проектів законодавства України по питаннях контролю технічного стану AT

Схема (рис. 1.7) ілюструє програму дій Міністерства інфраструктури і Департаменту AT, де для системи TEA головною є розробка нового "Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів" (далі Положення).

Висновок полягає в тому, що всі зміни в державній політиці технічного контролю АТЗК України мають бути направлені на адаптацію існуючої системи TEA до міжнародних вимог на основі наукового підходу, а головне завдання TEA тут полягає в розробці відповідного Положення.

Проте найбільш доцільним документом, згідно саме міжнародної практики, є, як показує аналіз "Технічний регламент".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >