< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

База дослідження

Початкова задача

Інтеграція (лат. integer – цілий) означає об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів. Завдання інтеграції в ITS системи TEA, що представляє собою систему управління, полягає для умов МАТП в створенні:

  • - методичних основ формування інтегрованої системи управління якістю продукції, відповідної вимогам стандартів ISO серії 9000 версії 2000р.;
  • - програмних засобів, що реалізовують ІПВ-технології, таких як, наприклад, в Росії – програмний продукт Technical Guide Builder, призначений для автоматизованої підготовки електронної технічної експлуатаційної документації на продукцію, що експортується;
  • - інтегрованої АСУ (ІАСУ) працездатністю і надійністю PC на рівні підприємств.

ІАСУ – це багаторівнева людино-машинна (Л-М) система, що охоплює вирішення завдань управління економікою підприємства, адміністративної діяльності, дослідження кон'юнктури ринку, реалізації товарів, а також завдань проектування виробів, технічної підготовки виробництва, організації і управління технологічними процесами.

В даний час з'явилися ряд нових термінів для найменування ІАСУ. Наприклад, його використовують як основу розуміння віртуальних систем. Тому це поняття сьогодні доцільно трактувати як багатокомпонентну багаторівневу систему в розширеному сенсі:

  • - мультиагентна система (МС), тобто система, призначена для організації взаємодії з різнорідними джерелами інформації, розвитком якої є гетерогенна мережа, побудована на основі використання неоднорідних обчислювальних, комунікаційних, інформаційних ресурсів і технологій;
  • - корпоративна інформаційна система (КІС), тобто система управління підприємством (корпорацією), де процеси збору, зберігання, обробки, перетворення, передачі і оновлення інформації здійснюються з використанням сучасної комп'ютерної техніки і засобів телекомунікації;
  • - глобальні мережі і системи, наприклад, глобальна обчислювальна мережа, яка об'єднує абонентів, розташованих в різних країнах, на різних континентах, де взаємодія між абонентами може здійснюватися на базі телефонних ліній зв'язку, радіозв'язку і систем супутникового зв'язку (глобальна комп'ютерна мережа Internet, яка дозволяє дістати доступ до практично необмежених інформаційних ресурсів).

Зарубіжним аналогом ІАСУ є система СІМ (Computer-integrated business of manufacturing), структура якої приведена на рис. 2.1.

Структура інтегрованої автоматизованої системи управління

Рис. 2.1. Структура інтегрованої автоматизованої системи управління

Створення ІАСУ містить цілий ряд проблем, де для сучасної TEA найбільш актуальною є проблема забезпечення умов для взаємозв'язаного і узгодженого управління організаційно-економічними і технологічними процесами, дослідженнями і проектуванням по системі в цілому. Суть цієї проблеми – комплексне вдосконалення системи управління.

В цьому комплексі першочерговою проблемою є формування нормативно- правової і нормативно-методичної бази, що регламентує діяльність підприємств. Наприклад, створення нових способів і засобів інформаційного обміну, покликаних замінити традиційний паперовий документообіг. В цілому це відповідає заходам другого рівня у ДС сучасної TEA (див. рис. 1.2).

Нормативно-правову і нормативно-методичну базу зазвичай утворюють стандарти і інструктивно-методичні матеріали, що регламентують способи і засоби, формати даних, їх логічну структуру, процедури інформаційного обміну, способи забезпечення достовірності і легітимності даних і так далі Одне з найважливіших завдань стандартизації в даній сфері – забезпечення інформаційної сумісності різних автоматизованих систем. Все це необхідно для того, щоб електронні документи і дані мали ту ж юридичну силу, що і звичайні паперові документи.

В цілому вирішуються два основні завдання:

  • 1 – розробка системи нормативно-методичного забезпечення управління (СНМЗУ);
  • 2 – розробка автоматизованого варіанту СНМЗУ, тобто АСНМЗУ.

Базою вирішення цих завдань є наявність відповідної методології.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >