< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Телематика в структурі і процесах інтеграції транспорту

Положення загальні

Термін "телематика" має достатньо широке значення. Він включає:

 • - телекомунікаційне управління видаленими об'єктами;
 • - телекомунікаційне управління рухомими об'єктами. Найбільш яскравий приклад – навігаційні системи і пристрої в автомобілі;
 • - телекомунікаційні послуги, які пов'язані з використанням на транспортному рівні протоколу TCP/IP-,
 • - телекомунікаційні послуги, які не відносяться до класичної телефонії і передачі даних.

Телематика в цілому це сучасне збірне поняття, яке означає єднання окремих сервісів (англ, service – служба) в єдину послугу і, відповідно службу, для вирішення загальних питань, типу тарифікації, знаходження оптимуму і ін. Вважають, що це деякі транзакції в інформаційному просторі або спекгр послуг доступу до інформаційних ресурсів, служби електронної пошти, передачі факсимільних, аудіо і відео повідомлень.

Широке поле діяльності телематики спостерігається в області "зрошення" телематики і телеметрії. Тут здійснюється передача даних з їх обробкою, а це є основною характеристикою ІПВ-технологій, які сьогодні передбачають, як зазначено вище, організацію управління на основі логістичної підтримки процесу експлуатації з використанням іменного електронного інформаційного супроводу.

Безпосереднім додатком телематики є процес визначення показника "підт- римуваності". який характеризує зручність експлуатації і який визначений стандартом DEF STAN 00-60 (див. §3.1.3). Цей показник залежить від технічних і організаційних чинників підприємства, що виготовляє складний виріб, проте його визначення в процесі ЖЦ вимагає обов'язкової наявності відповідної системи, що включає:

 • - устаткування;
 • - інфраструктуру електронного інформаційного супроводу процесів експлуатації.

Для TEA такою системою на АТЗК, згідно проведеним дослідженням (див. §1.5.4; §2.7.2; §3.6.2), сьогодні є наявність ITS, які в сучасному світі визнані фахівцями, як загально-транспортна ідеологія інтеграції досягнень телематики у всі види транспортної діяльності людини для вирішення проблем економічного і соціального характеру;

 • - скорочення аварійності:
 • - підвищення ефективності транспорту загального користування і вантажоперевезень;
 • - забезпечення загальної транспортної безпеки;
 • - поліпшення екологічних показників.

Інтелектуальні транспортні системи

В останні роки словосполучення Intelligent Transport Systems і відповідна абревіатура ITS, стали звичайними в стратегічних, політичних і програмно-цільових документах розвинених країн.

Інтелектуальні транспортні системи – це системна інтеграція сучасних інформаційних і комунікаційних технологій і засобів автоматизації з транспортною інфраструктурою, PC і користувачами, що орієнтована на підвищення безпеки і ефективності транспортного процесу, комфортності для водіїв і користувачів транспорту.

В цілому, це транспортні системи, де засоби зв'язку, управління і контролю з самого початку вбудовані в PC і об'єкти інфраструктури, а можливості управління (ухвалення рішень) на основі інформації, що отримуэться в реальному часі, доступні не тільки транспортним операторам, але і всім користувачам транспорту. Сьогодні це інтегровані системи з максимальним використанням новітніх технологій, які інформаційно-управляють, тобто цілеспрямована сукупність: людей, транспортної інфраструктури, транспортних засобів. Саме такі "просунуті" системи відносяться сьогодні до інтелектуальних (див. §2.1.2).

В даний час ідея ITS, в своїй основі, вже практично реалізована в глобальному масштабі під керівництвом ІКАО в цивільній авіації. Тут завдяки стандартам і керівним документам, з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, гармонізовано управління міжнародними польотами, роботою аеропортів і обслуговування пасажирів. Всі повітряні судна в сучасній авіації мають засоби зв'язку і автономної супутникової навігації, системи автоматичного пілотування, запобігання зіткненням в повітрі, управління посадкою і ін. Наземні служби також мають в своєму розпорядженні технології постійного контролю і управління в умовах щільного і ешелонованого повітряного руху.

На AT процес створення ITS знаходиться у стадії становлення. В Європі він проходить за ініціативою міжнародної некомерційної структури – Європейської організації по координації впровадження дорожньої телематики (European Road Telematics Implementation Coordination OrganizationERTICO), якою запропоновано для Європи цілий спектр спеціальних програм:

 • - ADASIS (Advanced Driver Assistant Systems Interface Specification), тобто програма використання точних картографічних даних в засобах навігації для отримання водієм прогнозу ситуації на дорозі попереду по ходу руху;
 • - AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface), тобто програма використання спеціального електронного устаткування і ПЗ, що дозволяє концентрувати увагу водія у момент обгону і відключення функцій приладів в салоні PC, відволікаючих увагу під час здійснення складного маневру;
 • - AGILE (Application of Galileo in the Location-Based Service Environment), тобто програма забезпечення комерційного використання супутникової системи Galileo;
 • - CONNECT, SIMBA, тобто національні і міжнародні програми з розвитку ринку ITS в країнах центральної і східної Європи, Бразилії, Індії, Китаї, Росії, ПАР;
 • - CVIS (Cooperative vehicle-infrastructure systems), тобто програма взаємодії PC і дорожньої інфраструктури;
 • - ENITE (European Network on ITS Training & Education), тобто програма підготовки фахівців з ITS;
 • - ESP21 (European Security Partnership for the 21st Century), тобто програма формування комплексного підходу для забезпечення справедливого, правового, вільного і безпечного життя в Європі;
 • - EuroRoadS, тобто програма по створенню БД про європейську дорожню інфраструктуру;
 • - еCall або "екстрений виклик", тобто програма по обладнанню PC спеціальними пристроями для визначення місцезнаходження PC, шо потрапив в аварію і виклику екстрених служб до місця ДТП;
 • - eSafety Forum, тобто програма по масовому впровадженню систем активної і пасивної безпеки, шо включає роботи за проектом еСаІІ, створенням електронних карт для екстрених служб, вивченню ефективності каналів передачі інформації від PC в диспетчерський центр, співпраця з учасниками американського, японського і інших ринків телематичних послуг, з метою вироблення пріоритетних завдань і міжнародних стандартів по наданню екстреної допомоги постраждалим в аварії на дорогах, гармонізація технічних рішень по передачі інформації від PC до PC або від PC до дорожньої інфраструктури, організація інформування учасників дорожнього руху в режимі реального часу про ситуацію на дорогах через спеціальний радіоканал;
 • - ERTRAC (The European Road Transport Research Advisory Council), тобто програма координації взаємодії Європейських дослідницьких інститутів в дорожньому і транспортному комплексі в цілях структуризації і оптимізації науково-дослідних робіт на користь країн Євросоюзу;
 • - FeedMAP, тобто програма забезпечення постійного оновлення електронних карт;
 • - FRAME Forum, або програма побудови архітектури Європейскої ITS;
 • - GST (Global System for Telematics), тобто програма створення технологічної платформи для розвитку співпраці з метою формування масового ринку відкритих телематичних послуг, що насамперед забезпечують збір, передачу обробку інформації для учасників дорожнього руху, швидкої допомоги і служб порятунку;
 • - HeavyRoute, тобто програма підтримки швидких і безпечних вантажних перевезень;
 • - IP PReVENT, тобто програма впровадження спеціальних електронних пристроїв ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), шо дозволяють водієві отримувати превентивну інформацію про можливу небезпеку по ходу руху і уникати аварійних ситуацій;
 • - MAPS&ADAS (IP PReVENT), тобто програма використання електронних карт для підвищення безпеки на дорогах;
 • - Network of National ITS Associations, тобто програма з розвитку міжнародної мережі асоціацій ITS;
 • - RCI (Road Charging Interoperability), тобто програма розвитку платних доріг;
 • - Road Traffic Information Group, тобто програма розвитку інформаційного супроводу учасників дорожнього руху;
 • - SAFESPOT, тобто програма підтримки появи більшої кількості "розумного" PC на "розумних" дорогах;
 • - SpeedAlert Forum, тобто програма інформування водіїв про дотримання встановленого швидкісного режиму;
 • - ТМС Forum (Traffic Message Channel), тобто програма інформування учасників дорожнього руху про реальну дорожню обстановку по спеціальному виділеному радіоканалу.

Засновником програм ITS на AT є Японія, яка ще в 1973р. приступила до проведення відповідних досліджень і сьогодні знаходиться на фазі розвитку під девізом "Зрілість ITS – інноваційний розвиток соціальних систем", що є завершальним періодом становлення ITS в Японії і позиціонується як базова система країни для досягнення загальнонаціональних ефектів. Так наприклад у Токіо, де проживає понад 10 млн. чоловік, в рамках ITS діє система контролю дорожнього руху, що включає 17 тис. датчиков, розміщених уздовж транспортних магістралей і які передають в єдиний транспортний центр інформацію про стан транспортних потоків у місті. Транспортний центр в режимі реального часу управляє 15 тис. розумних світлофорів і таким чином не допускає транспортних заторів і аварійних сітуацій.

У США розвиток ITS засновано на національних програмах, що реалізовуються Міністерством транспорту, де початковою точкою є Федеральна програма – "П'ятирічний національний програмний план розвитку ITS", прийнята ще в 1991р. конгресом країни. Сьогодні в США створена система постійно обновлюваних офіційних стратегічних і програмних документів по розвитку ITS, яка охоплює всі рівні планування цих систем – від стратегічного до поточного. При цьому держава на законодавчому рівні гарантує свою участь в дослідженнях, розробках і розгортанні ITS.

Китай з 1997р. є прикладом бурхливого планового розвитку ITS під повним контролем держави. Тут розвиток систем контролюється і організовується Міністерством комунікацій на основі Національного центру інжинірингу і технологій ITS, який сьогодні представляє команду дослідників з 40 різних інститутів вищої освіти. В даний час в Китаї реалізовані першочергові проекти ITS в системі збору платежів на платних дорогах, що тісно пов'язане з політикою країни по розвитку мережі швидкісних автодоріг, які сьогодні є у всіх провінціях Китаю.

Росія знаходиться також на етапі становлення ITS, мета якого полягає в ліквідації хаотичного розвитку цих систем. Сьогодні в області ITS тут діє близько 200 державних і приватних підприємств (виробники, інтегратори, сервісні фірми, провайдери, дилери), діяльність яких ніяк не координується і не регламентується в державному масштабі. При цьому кожен з видів транспорту розвиває свої корпоративні інформаційні системи, направлені виключно на вирішення внутрішніх завдань, а не на інтеграцію з інформаційними системами суміжних видів транспорту. Проблемою навіть є, як показав перший російський міжнародний конгрес по ITS, відсутність у більшості доповідачів єдиного уявлення про те, що таке Інтелектуальні Транспортні Системи. Тому сьогодні в Росії формується концептуальна схема побудови ITS, де цей процес розглядається як організація, перш за все, системної форми взаємодії всіх видів транспорту, що направлена на найбільш ефективне використання транспортного ресурсу країни за рахунок сумісних транспортних операцій з найбільш раціональними варіантами структурно-поточних схем руху пасажирів і вантажопотоків, яка (організація) забезпечує якість транспортних послуг. В цілому в країні створюється єдина державна стратегія, що визначає правила розвитку сфери державного контролю, технічного регулювання і розвитку ринку технологій ITS, як частин єдиного програмного комплексу, що об'єднує діяльність широкого переліку федеральних органів виконавчої влади, а також органів виконавчої влади суб'єктів федерації.

Основний висновок зі світової практики розвитку ITS полягає в тому, що методологічно розвиток базується на системному підході. Сьогодні ITS формується саме як системи, а не окремі модулі (сервіси). При цьому підходи до створення ITS грунтуються на принципі реінжинірингу транспортних систем, що діють. Звідси свитікають важливі принципи модульності і поетапного розвитку процесу створення ITS.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >