< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості робочих процесів систем моніторингу технічного стану

Фахівці АТЗК в сервісних підприємствах ІТС зчитують і інтерпретують коди, проводячи діагностові стану PC.

Сучасний автомобіль – набір складних по конструкції вузлів, агрегатів, систем, стан яких контролюється великим числом параметрів. Як результат, незначна, на перший погляд, несправність може викликати цілу комбінацію кодів, але, в той же час, жоден з них не дасть відповіді на питання про те, що ж насправді привело до певної несправності. Встановлення точного діагнозу вимагає інженерної кваліфікації від фахівця, що здійснює аналіз інформації, отриманою системою самодіагностики, і наявність досить тривалого періоду часу діагностування, оскільки може виникнути необхідність виконання додаткових перевірочних операції для того, щоб переконатися в правильній інтерпретації коду "помилки".

Протоколи зв'язку стандарту OBD-II надають діагностові ряд стандартизованих функціональних можливостей (режимів діагностики – modes).

Режим 1 означає зчитування значень величин поточних параметрів роботи системи управління (Model PID Status & Live PID Information). Стандарт підтримує близько 20 параметрів. Проте кожен конкретний блок управління підтримує обмежену кількість цих параметрів (наприклад, залежно від встановлених датчиків кисню). З іншого боку, деякі автовиробники підтримують розширені набори параметрів – наприклад, деякий PC концерну GM підтримує більше 100 параметрів.

Через систему самодіагностики стандарту OBD-II можна рахувати (основні параметри):

 • - режим роботи системи корекції пального (PID 03 Fuel system status), де при значенні "Closed Loop" система працює в режимі зворотного зв'язку (замкнутої петлі) і при цьому дані з датчика кисню використовуються для корегування подачі горючого, проте при значенні "Open Loop" дані з датчика кисню не використовуються для корегування подачі;
 • - навантаження розрахункове на мотор (PID 04 Calculated Load);
 • - температура охолоджуючої рідини (PID 05 Coolant temperature);
 • - короткострокова корекція подачі горючого по банку 1/2 (PID 06/08 Short Term Fuel Trim Bank1/2);
 • - довгострокова корекція подачі горючого по банку 1/2 (PID 07/09Long Term Fuel Trim Bank1/2);
 • - тиск горючого (PID 0A Fuel pressure);
 • - тиск повітря у впускному колекторі двигуна (PID 0В Manifold pressure);
 • - частоту обертання колінчатого валу двигуна (РЮ ОС Engine speedRPM);
 • - швидкість PC (РЮ 0D Vehicle speed);
 • - кут випередження моменту іскроутворення в циліндрі мотору (PID 0Е Ignition Timing Advance);
 • - температура повітря сумішоутворення, що подається в систему (PID 0F Intake Ait Temperature);
 • - витрата повітря в системі сумішоутворення (PID 10 Air Flow);
 • - положення дросельної заслінки (PID 11 Throttle position);
 • - режим роботи системи подачі додаткового повітря в систему сумішоутворення (PID 12 Secondary Air Status);
 • - розташування датчиків кисню (PID 12 Location of 02 sensors);
 • - дані з датчика кисню №1/2/3/4 по банку 1/2 (PID 13-1B O2Sensor 1/2/3/4Вапк1/2Volts).

Для аналізу роботи конкретної підсистеми системи управління мотором, достатньо одночасно контролювати, як правило, 2 або 3 параметри. Проте іноді потрібно одночасно проглядати і більше число параметрів. Число одночасно контрольованих параметрів, а також формат їх виводу (текстовий і/або графічний) залежать як від можливостей конкретної програми гаджета, так і від швидкості обміну інформацією з блоком управління мотором PC (швидкість залежить від підтримуваного протоколу зв'язку). На жаль, найбільш поширений протокол ISO-9141 є і найповільнішим зі всіх – при роботі з ним неможливо проглядати з прийнятною частотою дискретизації більше 2...4 параметрів.

Режим 2 (Mode 2 Freeze Frame) – отримання збереженої фотографії поточних параметрів роботи системи управління на момент виникнення кодів несправностей.

Режим 3 (Mode 3 Read Diagnostic Trouble Codes (DTCs)) – зчитування і проглядання кодів несправностей.

Режим 4 (Mode 4 Reset DTC'sand Freeze Framedata) – очищення діагностичної пам'яті, тобто "стирання" кодів несправностей, фотографій поточний параметрів, результатів тестів датчиків кисню, результатів тестових моніторів.

Режим 5(Mode 5 Sensor Monitoring Test Result) – зчитування і проглядання результатів тесту датчиків кисню.

Режим 6 (Mode 6 Testresults, non-continuosly monitored) – запит останніх результатів діагностики одноразових тестових моніторів (тестів, що проводяться один раз протягом поїздки). Ці тести контролюють роботу каталізатора, системи рециркуляції відпрацьованих газів мотора (EGR), системи вентиляції бака зберігання горючого.

Режим 7 (Mode 7 Testresults, contimiosly monitored) – запит результатів діагностики тестових моніторів, що безперервно діють (тестів, що виконуються постійно, поки виконуються умови для проведення тесту). Ці тести контролюють склад горючої суміші, пропуски моментів іскроутворення (misfire) і ін. компоненти, що впливають на склад відпрацьованих газів.

Режим 8 – управління виконавчими механізмами.

Режим 9 (Mode 9 Request vehicle information) – запит інформації про PC. що діагностується, тобто запит VIN-кода і калібрувальних даних.

Режим ручного введення команди запиту діагностичної інформації.

Проте не на кожній одиниці PC блок управління підтримує всі перераховані функції, і не кожен гаджет для OBD-II може дати діагностові можливість використовувати всі перераховані режими.

Згідно встановленому протоколу зв'язку процес діагностування містить наступні етапи:

 • - зчитування за допомогою доступних засобів комп'ютерної діагностики всіх кодів помилок і всіх цифрових даних, прямо або що побічно відносяться до виниклої проблеми;
 • - електрична (аналогова) перевірка всіх отриманих даних при ретельній перевірці технічного стану елементів системи електроустаткування (акумулятора, генератора, дротів і контактів);
 • - сканування значень величин контрольованих параметрів в режимі реального часу (функція Data Stream – відображення потоку даних), що використовується для перевірки сигналів датчиків і інших елементів систем управління в режимі реального часу і де на дисплей гаджета виводяться сигнали датчиків, тобто параметри системи сумішоутворення протягом деякого часу в режимах холостого ходу, а також збільшення і скидання швидкості обертання вихідного валу мотора;
 • - аналіз отриманих результатів згідно правильності роботи системи, наявності і характеру несправностей.

Ускладнення систем управління робочими процесами вузлів і агрегатів приводить до ускладнення і методів їх діагностики. Так робота гаджета в режимі багатоканального осцилографа, тобто отримання графіків залежності параметрів не тільки від часу, але і від інших параметрів, дозволяє досліджувати впливи зміни певного параметра лише на той. що вибраний для аналізу. Це полегшує знаходження причин несправностей, проте вимагає інженерних знань і загального розуміння процесів, що відбуваються в автомобілі.

При завершенні процесу сканування, коди помилок необхідно видалити ("стерти") з пам'яті контролера системи самодіагностики. Це можливо шляхом відключення акумуляторної батареї в системі електропостачання PC. Проте після такого способу "стирання" помилок, потрібна процедура повторної ініціалізації "перенавчання" комп'ютера системи – відновлення необхідної інформації в оперативній пам'яті. Більшість автомобільних комп'ютерів (контролерів) запам'ятовують і зберігають дані про функціонування систем автомобіля для оптимізації експлуатаційних характеристик і поліпшення працездатності. Після обнуліиня пам'яті, пристрій управління використовуватиме лише значення, задані за умовчанням, і до тих пір, поки не буде записана нова інформація про кожен компонент системи. Протягом декількох робочих циклів комп'ютер відновлює оптимальні значення і запам'ятовує їх знову (пристрій управління може запам'ятовувати дані від 40-а або більше параметрів контрольованих робочих процесів). В ході стадії "перенавчання" може спостерігатися деяке погіршення "поведінки" автомобіля: різке або нечітке перемикання передач, низькі або нестабільні обороти холостого ходу; перебої в роботі мотора, пов'язані з переоба- гащенням або, навпаки, з переобіднінням горючої суміші, а також, як наслідок, зростання витрати горючого. Проте ці симптоми зникають після запам'ятовування комп'ютером ряду циклів, обумовлених особливостями управління при водінні автомобіля (тобто приблизно через 30...40 км. шляху).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >