< Попер   ЗМІСТ

Технічний регламент програмного забезпечення

Регламент описує порядок роботи з ІПК "Виртуальный механик "HADI – 12"" і "Service Fuel Eco "NTU-HADI -12"" при реєстрації в них нового PC в умовах звичайної роботи.

Пункти головного меню програм ІПК представлені в таблиці 5.11:

Схема структурна укрупнена програми

Рис. 5.21. Схема структурна укрупнена програми "Service Fuel Eco "NTU-HADl – 12""

Таблиця 5.11

Пункти головного меню програми і посилання на їх опис

Пункт меню

Опис

1

2

Меню (Меню)

Выход (Вихід)

Вихід з програми

Печать (Друк)

Друк таблиці "Інформація про експлуатацію PC початкова"

Розрахунок параметрів КЕ

Информация исходная (Інформація початкова)

Інформація про експлуатацію PC початкова

Обработка GPS- данных (Обробка GPS- даних)

Обробка звітів, які поступили в робочі папки PC

Параметры состояний парка ПС за период эксплуатации (Параметри станів парка PC за період експлуатації)

Розрахунок параметрів станів парка PC за період експлуатації (розрахунок параметрів за даними звітів сервера)

Параметры состояния парка ПС за день эксплуатации (Параметри стану парка PC за день експлуатації)

Відображення параметрів станів парка PC за день експлуатації (розрахунок параметрів за даними звітів сервера)

Вероятность пребывания ПС в работе и в ТО и Р (Вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р)

Розрахунок вірогідності перебування PC в ТО і Р і роботі

Расчет ИТС технологический (Розрахунок ІТС технологічний)

Відображення вікна "Розрахунок ІТС технологічний"

Показники екологічні

(тільки для ІПК "Service Fuel Eco "NTU-HAD1 -12"")

Расходы (Витрати)

Розрахунок витрат пального і змащувальних матеріалів

Выбросы (Викиди;

Розрахунок викидів шкідливих речовин

Отходы (Відходи)

Розрахунок відходів

В таблиці 5.12 приведений опис умовних доступних кнопок "ікон" панелі управління в ІПК.

При старті (пункт №1) ПЗ першим з'являється вікно "Інформація про експлуатацію PC початкова" – рис. 5.22,5.23.

Окрім меню і панелі інструментів (стандартних елементів для програм системи Windows), вікна (рис. 5.22, 5.23) містять робочу область (таблиці початкової інформації про експлуатацію PC).

Опис умовних доступних кнопок ("Іконок") панелі управління в 1ПК

"Іконка"

Призначення

1

2

Створення робочої папки при реєстрації нового PC

Обробка даних із звітів в робочих папках

Пересування по рядках в таблиці

Відображення діаграми станів парка PC за період експлуатації

Поле введення для сортування PC по державних номерах і за часом експлуатації

Початкова інформація (пункт №2) вводиться при реєстрації нового PC. Для реєстрації необхідно лівою кнопкою миші натиснути на будь-яку комірку порожнього рядка і заповнити всі клітки в рядку. Одночасно диспетчер вводить всю запрошувану інформацію про PC, що пройшов реєстрацію на Inlernet- сервері, а саме:

Вікно стартове програми

Рис. 5.22. Вікно стартове програми "Виртуальный механик MADI- 12"" при реєстрації нової одиниці PC

- державний реєстраційний номер PC (рядок складається з цифр, букв і знаків);

Вікно стартове програмного забезпечення

Рис. 5.23. Вікно стартове програмного забезпечення "Service Fuel Есо "NTU- HADI -12"" при реєстрації нової одиниці PC

 • - марка PC (наприклад, ВАЗ-2109);
 • - тип PC (вантажний, пасажирський – легковий, автобус) з розділенням по повній масі: пасажирський масою 2,5-5,От; пасажирський масою > 5т (дизелі); вантажною масою < 3,5т; вантажною масою 3,5-12,0т; вантажною масою > 12т (дизелі) – рис. 5.24;

Вікно введення інформації про групу PC

Рис. 5.24. Вікно введення інформації про групу PC

 • - екологічний клас PC (ЄВРО-0, ЄВРО-1, ЄВРО-2, ЄВРО-3, ЄВРО-4, ЄВРО-5, ЄВРО-6) для "Service Fuel Есо "NTU-HADI -12"" - рис. 5.26;
 • - об'єм мотора, см3;
 • - витрата горючого, л/100км;
 • - рік випуску;
 • - пробіг, км.;
 • - коефіцієнт діагностики;
 • - пробіг до КР, км.;
 • - пробіг до ТО-1, км.;
 • - пробіг до ТО-2, км.;
 • - трудомісткість впливів ТО-1, люд.г;
 • - трудомісткість впливів ТО-2, люд.г;
 • - трудомісткість ТР питома, люд.г. / тис. км.
 • - модифікація PC (автомобіль базовий, тягач сідельний, з одним причепом, з двома причепами, самоскид з 1 причепом, самоскид з 2 причепами, спеціалізований);
 • - тип мотора (згідно використовуваному горючому – бензиновий, газовий, дизельний) – рис. 5.25;

Вікно введення інформації про тип мотора PC

Рис. 5.25. Вікно введення інформації про тип мотора PC

Вікно введення інформації про екологічний клас PC

Рис. $.26. Вікно введення інформації про екологічний клас PC

Пункт №3 виконується при реєстрації нового PC для створення його робочої папки. Необхідно лише натиснути лівою кнопкою миші на "іконку" в панелі інструментів , а в папці Information буде створена робоча папка з державним реєстраційним номером PC. При подальшій роботі диспетчер розміщуватиме в ній звіти про PC що надходять з Internet-сервера.

Пункт №4 виконується як при реєстрації PC, так і для PC, введених раніше. Він полягає в розміщенні диспетчером звітів GPS в робочі папки PC.

Пункт №5 виконується як при реєстрації PC, так і для PC що вже діє. Він полягає в обробці звітів, для чого необхідно натиснути лівою кнопкою миші на "іконку" в панелі інструментів або вибрати в головному меню – Розрахунок параметрів комерційної експлуатації ІТС => Обробка GPS-даних (рис. 5.27 і 5.28).

Вікно обробки GPS звітів програми

Рис. 5.27. Вікно обробки GPS звітів програми "Виртуальний механік "HADI -12""

Вікно обробка GPS звітів програми

Рис. 5.28. Вікно обробка GPS звітів програми "Service Fuel Есо "NTU-HADI -12""

Пункт №6 виконується при реєстрації PC і для PC що вже діє і міститься в обох програмах ("Виртуальный механик "НAD I – 12""; "Service Fuel Eco "NTU- HADI – 12""). Тут проводиться розрахунок параметрів стану парка за період експлуатації згідно даним GPS звітів.

Для розрахунку необхідно вибрати в головному меню: Розрахунок параметрів комерційної експлуатації ІТС => Параметри стану парка PC за період експлуатації (рис. 5.29).

В параметри стану парка PC за весь період експлуатації входять: державний реєстраційний номер PC; пробіг PC з моменту установки GPS-приймача, км.; пробіг PC сумарний, км.; пробіг PC середньодобовий, км.; пробіг PC до ТО-1, км.; пробіг PC до ТО-2, км.; пробіг PC до КР, км.; швидкість PC середня, км/г; час руху PC, г; час простою PC, г; час в ТО і Р, г; трудомісткість впливів ТО-1, люд.г; трудомісткість впливів ТО-2, люд.г; трудомісткість питома ПР, люд.г/тис. км.;

Вікно розрахунку параметрів КЕ програми

Рис. 5.29. Вікно розрахунку параметрів КЕ програми "Віртуальный механік "HADI-12""

У вікні "Параметри стану парка PC за період експлуатації" здійснюється сортування інформації по державних номерах PC і по даті надходження (рис. 5.30). Вікно міститься в обох програмах "Виртуальный механик "HADI -12"" і "Service Fuel Eco "NTU-HADI -12"".

Вікно

Рис. 5.30. Вікно "Параметри стану парка PC за весь період експлуатації" програми "Виртуальный механик "HADI – 12""

Для кожного з параметрів розраховується його загальна сума по парку і значення середнє. При натисненні лівою кнопкою миші на кнопку користувач має можливість перегляду діаграм станів парка PC за період експлуатації (рис. 5.31), що цікавить його, цей пункт виконується в обох програмах.

Діаграма станів парка PC за період експлуатації

Рис. 5.31. Діаграма станів парка PC за період експлуатації

Для розрахунку параметрів стану парка PC за день експлуатації згідно GPS-даним необхідно перейти до позиції головного меню: "Розрахунок параметрів комерційної експлуатації ІТС => Параметри стану парка PC за період експлуатації => Параметри стану парка PC за день експлуатації" (рис. 5.32).

Вікно

Рис. 5.32. Вікно "Розрахунок параметрів комерційної експлуатації PC за день експлуатації" програми "Виртуальный механик "HADI -12""

У вікні "Параметри стану парка PC за день експлуатації" існує можливість відсортувати GPS-інформацію по державних реєстраційних номерах PC і по даті надходження даних з сервера (рис. 5.33).

Вікно

Риc. 5.33. Вікно "Параметри стану парка PC за день експлуатації" програми "Виртуальный механик "HADI – 12""

Пункт №8 виконується в обох програмах ("Виртуальный механик "HADI- 12"" і "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"") і для двох випадків: реєстрації нового PC; PC, що діє. Він полягає в розрахунку вірогідності перебування PC в стані роботи і в стані ТО і Р. Для розрахунку вірогідності необхідно в головному меню вибрати вікно: "Розрахунок параметрів комерційної експлуатації ІТС => Вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р" – рис. 5.34.

Вікно

Рис. 5.34. Вікно "Розрахунок параметрів комерційної експлуатації ІТС => вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р" програми "Виртуальный механик "HADI -12""

У вікні "Вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р" існує можливість:

 • - відсортувати інформацію по державних реєстраційних номерах PC і по даті її надходження (рис. 5.35);
 • - проглянути діаграму станів парка PC (період експлуатації вибирається у вікні "Вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р").

Вікно

Рис. 5.35. Вікно "Вірогідність перебування PC в роботі і в ТО і Р" програми "Виртуальный механик "HADI -12""

Пункт №9 передбачає розрахунок ІТС технологічний. Для чого необхідно в головному меню вибрати вікно: "Розрахунок ІТС технологічний" – рис. 5.36.

Вікно

Рис. 5.36. Вікно "Розрахунок ІТС технологічний" програми "Виртуальный механик "HADI -12""

Для здійснення технологічного розрахунку необхідно ввести відповідні початкові значення в порожні клітки таблиці "Інформація початкова по системі ТО і Р" – рис. 5.37:

 • - кількість робочих, люд.;
 • - тривалість зміни, г.;
 • - кількість змін.
 • - втрати від простою одиниці PC за робочий день, $, грн., руб.;
 • - втрати від простою основного виробництва ІТС за робочий день, $, грн. руб.

Вікно "Інформація початкова по системі ТО і Р" програми "Виртуальный механик "HADI- 12"&quot

Рис. 5.37. Вікно "Інформація початкова по системі ТО і Р" програми "Виртуальный механик "HADI- 12""

Далі, за допомогою лівою кнопкою миші , якщо параметри введені не коректно, комп'ютер диспетчера видасть відповідне інформаційне повідомлення і диспетчер буде зобов'язаний ввести нові значення параметрів. При правильному введенні початкової інформації комп'ютер видає параметри роботи ІТС, що розраховані по видах технічних впливів (рис. 5.38):

 • - час перебування PC на постах ТО і Р, дн.;
 • - час перебування PC на постах ТО і Р, г.;
 • - кількість постів ТО і Р в ІТС, од.;
 • - пропускна спроможність підрозділів ІТС, од.;
 • - точка насичення підрозділів ІТС, од.;
 • - час перебування PC в ІТС, дн.;
 • - коефіцієнт готовності PC забезпечуваний проведенням окремих видів дій ТО і Р:
 • - продуктивність ІТС мінімальна, люд.г / дн.;
 • - продуктивність ІТС оптимальна, люд.г / дн.;
 • - коефіцієнт готовності PC, що забезпечується всією службою ІТС.

Щоб оцінити надійність PC в програмі "Service Fuel Eco"NTU-HADI -12"" необхідно натиснути кнопку миші (рис. 5.39), що забезпечує отримання кількісних теоретичних і фактичних значень параметра готовності PC як по державних номерах, так і готовності парка в цілому, який формує ІТС.

Вікно початкової інформації і результатів розрахунку ІТС програми

Рис. 5.38. Вікно початкової інформації і результатів розрахунку ІТС програми "Виртуальный механик "HADI- 12""

Вікно оцінки надійності окремих одиниць PC і парка PC програми

Рис. 5.39. Вікно оцінки надійності окремих одиниць PC і парка PC програми "Service Fuel Eco"NTU-HADI -12""

Якщо PC є надійним, його умовне зображення на дисплеї комп'ютера диспетчера має зелений колір фону (див. рис. 5.38), проте для ненадійних одиниць PC – колір червоний (див. рис. 5.39). Колір фону PC змінюється залежно від співвідношення фактичного і теоретичного значень коефіцієнта готовності і має напівтони.

Пункт №10 присутній лише в програмі "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" і містить розрахунки витрати пального і змащувальних матеріалів, які для своєї реалізації вимагають від диспетчера вибрати в головному меню вікно: "Розрахунки екологічних показників => Витрати" – рис. 5.40.

Вікно

Рис. 5.40. Вікно "Розрахунки екологічних показників => Витрати" програми "Service Fuel Есо "NTU-HADI -12""

Інформація вікна "Розрахунки екологічних показників => Витрати" – це широкий спектр параметрів (рис. 5.40):

 • - державний реєстраційний номер PC;
 • - група PC;
 • - витрата горючого при виконанні транспортної роботи, л/100 км..;
 • - витрата горючого при ТО і Р, л.;
 • - витрата масла моторного, л/100 л.;
 • - витрата масла трансмісійного, л/100 л.;
 • - витрата масла спеціального, л/100 л.;
 • - витрата мастил пластичних, л/100 л.

Пункт №11 присутній лише в програмі "Service Fuel Есо "NTU-HADI – 12"" і містить розрахунки викидів шкідливих речовин, які для своєї реалізації вимагають від диспетчера вибрати в головному меню вікно: "Розрахунки екологічних показників => Викиди" – рис. 5.41.

Інформація вікна "Викиди" володіє можливістю сортування по державних реєстраційних номерах PC і даті надходження (рис. 5.41).

Вікно

Рис. 5.41. Вікно "Розрахунки екологічних показників => Викиди" програми "Service Fuel Есо "NTU-HADI – 12""

До інформації по параметрах викидів відносимо:

 • - державний реєстраційний номер PC;
 • - група PC;
 • - тип горючого;
 • - клас екологічний;
 • - масовий викид оксиду вуглецю;
 • - масовий викид вуглеводнів;
 • - масовий викид оксидів азоту;
 • - масовий викид твердих часток.

Пункт №12 присутній лише в програмі "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" і містить розрахунки відходів. Для здійснення розрахунків необхідно в головному меню вибрати вікно: "Розрахунки екологічних показників => Відходи" – рис. 5.42.

Вікно

Рис. 5.42. Вікно "Розрахунки екологічних показників => Відходи" програми "Service Fuel Eco "NTU-HADI -12""

У вікні "Відходи" можна відсортувати інформацію по державних реєстраційних номерах PC, по даті (рис. 5.42) і типу викидів: відпрацьовані акумуляторні батареї; шини; фільтри.

Пункт №13 присутній в программах "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12""i "Виртуальный механик "HADI -12"" полягає друк результатів моніторингу PC. Щоб вивести необхідні результати на друк, необхідно вибрати: Меню => Друк (див. рис. 5.38...рис. 5.42).

Пункт №14 присутній в програмах "Service Fuel Eco "NTU-HADI – 12"" і "Виртуальный механик "HADI – 12"". Він призначений для того, щоб вийти з програм: Меню => Вихід (рис. 5.38 ... 5.43).

Висновок. Аналіз результатів теоретичних досліджень, а також обробка експериментальної інформації, отриманої від PC на основі транспортно- інформаційної системи супутникового моніторингу "ХЛАДУ ТЕСА", показав наявність у МАТП реальної можливості використання системи для ефективного функціонування в структурі ITS.

Вікно для виводу на друк і виходу з програми

Рис. 5.43. Вікно для виводу на друк і виходу з програми "Service Fuel Eco "NTU-HADI -12""

Здійснений контроль не тільки треку PC для вирішення "класичних" транспортних завдань AT, але і моніторинг діагностичних параметрів енергосилових агрегатів PC, що створює в умовах АТЗК можливість переходу до прогресивних систем ТО і Р по стану, або індивідуальним системам ТО і Р, направленим на впровадження в TEA системи забезпечення надійності FRACAS.

Створений віртуальний 1ДК реалізує практично всі дії, що виконуються "традиційним" інженером TEA, а розвиток комп'ютерного діагностичного обладнання у вигляді гаджетів і їх ПЗ, дозволяє істотно прискорити і якісно змінити процеси діагностування, оцінки і забезпечення надійності, а, відповідно, безпеки і ефективності PC.

В процесі проведених досліджень виявлені проблеми сучасних сервісів, які при формуванні систем контролю PC обумовлені різким збільшенням кількості параметрів, які реєструються від PC в процесі моніторингу і діагностування їх енергосилових агрегатів. Ці проблеми пов'язані з тривалістю періоду контролю, тобто спостереження PC, з тривалістю зберігання інформації і залежать від технічних можливостей сучасних Internet-мереж, а також від їх серверного забезпечення.

Не менш значущими проблемами є також проблеми "розуміння спектру параметрів", які діагностичні комплекси (гаджети) надають сучасним дослідникам. Основною причиною цих проблем є, перш за все, тезаурус, що використовується безпосередньо виробниками комплексів. Широкий спектр імпортної техніки обумовлює не галузевий, а "сленговий" переклад назв багатьох параметрів робочих процесів PC, що викликає певні утруднення і вимагає від фахівців різних профілів їх системотехнічної співпраці.

Проте можна стверджувати, що в ХНАДУ створена система, яка адаптована до сучасного рівня розвитку ITS. Вона дозволяє в будь-яких умовах експлуатації PC, в режимі реального часу на основі широко доступного обладнання проводити:

 • - контроль параметрів енергосилових агрегатів PC (у перспективі ходової частини шасі PC);
 • - статистичну обробку отриманих даних.
 • - планування робіт ТО і Р в підприємствах ІТС;
 • - експериментальні дослідження складних технічних систем.

Система супутникового моніторингу "ХНАДУ ТЕСА" складає основу створення на АТЗК:

 • - систем ТЕА-АСУ і реалізації ІПВ-технологій;
 • - віртуального спеціалізованого центру інноваційної діяльності по наданню науково-технічної допомоги малому підприємництву галузі.
 
< Попер   ЗМІСТ